ރިޕޯޓް

ސިޔާދު ޤާސިމަށާ 2 ފަނޑިޔާރުނަށް އަނިޔާކުރީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި ނޫންކަން ސާބިތުވީމާ މިދައްކަނީ ކޮން ޤައުމީ ސަލާމަތެއްގެ ވާހަކައެއްތޯ؟

013 hours 57 mins ago

ވިލާ ގްރޫޕުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ސިޔާދު ޤާސިމަށާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަށާއި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދަށާއި ޙަސަން ސައީދަށް އަނިޔާކުރީ ޤައުމީ…

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ ތައުރީފް ޙައްޤު!

021 hours 6 mins ago

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތައުރީފް ޙައްޤު ކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ ފާއިތުވި 3 އަހަރެއްހައި ދުވަހު ވަކީލުން މަސައްކަތް…

މުހިންމީ ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވި ތަނެއް ނޫން - އިންޞާފު ލިބޭނަމަ ނިމުނީ - ނުލިބޭ ނަމަ ހޯދާނެ!

023 hours 18 mins ago

"ފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވާ ތަން ބަލަން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެންމެ ކަމެކެވެ. އެއީ ފަނޑިޔާރުގޭގައި ފަނޑިޔާރުގެ ރަސްމީ ގޮނޑިކޮޅުގައި އިންނަވައިގެން ކުރައްވާ…

ވެރިކަމުގެ ބޮޑުން، ފަނޑިޔާރުންނާމެދު ޝައްކު އުފެއްދުވުން ހުއްޓާލާ!

01 day 14 hours ago

ކޮންމެ އަގެއްގައި ނަމަވެސް ސަރަހައްދުގައި ނެތްވަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ރަންވޭއެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ސަރަހައްދުގައިވެސް ސަރުކާރެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް 25 ބުރިއަށް އުފުލާފައި…

ވޯޓު ކަރުދާހަށް ހޫނު ކުރީ ވޯޓިފޮށި ދަށުގަ އުނދުނެއް ބަހައްޓައިގެންތަ؟

03 days 14 hours ago

ވޯތު ކަރުދާސްކޮޅު އަތަށް ލިބުމުން އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށްފަހު އެތަނުން ނުކުންނަން ޖެހެއެވެ. ކިރިޔާ ލަސްކޮށްލި ނަމަވެސް އަވަސްކުރަން އޮފިޝަލުން ދިއައީ އަންގަމުންނެވެ.

މިލިއަނަކަށް ދޮގު ހެކި ބަސް ނުވިއްކި މީހުންނަށް ހާސްފަށުން ތައުރީފް ޙައްޤު - ﷲ ބިލިއަނުން ދެއްވަވާނެ!

06 days 23 hours ago

ހެކި ބަސް ގަންނަން އުޅޭ މީހުންނާއި ދޮގު ހެކި ވިއްކާ މީހުން އިތުރުވަމުންދިއުމަކީ ޤިޔާމަތް ކައިރިވާކަމުގެ ޢަލާމާތެއްކަމާއި އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއްކަން ބަޔާން…

ބަލިވެސް ވާނެ، ބަލި ޤަބޫލުކުރަންވެސް ޖެހޭނެ!

01 week 3 days ago

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓުލާން ދިއުމުން މީހުންގެ އައިޑީކާޑްތައް ޗެކްކުރީ ޕީޕީއެމްގެ މީހުން ނެވެ. ވޯޓުލާން ދާނެ ކިޔޫ ނަމްބަރު ދިނީ އެމީހުންނެވެ. ލިސްޓްގައި…

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕަންސީ 63 އިންސައްތައަށް!

01 week 4 days ago

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަސް ނިމުނުއިރު، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 63 އިންސައްތައިގަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރުގެ ސައީދާއަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމާ

21 week 4 days ago

އިންޑިއާއަށް އުފަން، އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރުގެ ސައިދާ ރަފީޔާ އަކީ ކިޔެވުމަށް ވަރަށް މޮޅު ކުއްޖެކެވެ. ކްލާހުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހާސިލު ކުރަމުން ދިޔައިރު ތަފާތު…

"އަހަރެން ބަރު އެއްޗެއް ނުއުފުލަން، އަހަރެން އުފުލަނީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ"

02 weeks 4 days ago

މިސްރަށް އުފަން އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ހެބާ ރަގަބް، ބުރަކަށި މައްޗަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ ލައިގެން ހިނގާތާ މިހާރު ފަސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

ހެބާގެ…

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ވައްކަންކޮށްގެން ހުރި މީހަކަށް ހިމާޔަތްދޭ ޤައުމަކުން އެމީހާ ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ!

03 weeks ago

މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ އަޑު އިވެނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ އަދި ވައްކަން ކޮށްގެން ތިބި މީހުން އަވަސް އަވަހަށް އެހެން ޤައުމުތަކުން ހިމާޔަތްހޯދަން…

ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް!: ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ނިޒާމު ހައްޔަރުކޮށް ބައިތުލްމާލު ޙިމާޔަތްކޮށްދެއްވާ!

03 weeks 2 days ago

ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުގައި ހުރި ފައިސާކޮޅުގެ ހިސާބު ރަނގަޅަށް ބަލައި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ފުރަތަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައި ހައްދަވައި ދެއްވާށެވެ.…

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ލޯބީގެ އަގަކީ ހަމަ އެންމެ ފަނަރަވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ކަމަށް އެކުދިން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ!

03 weeks 6 days ago

ދިވެހި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ލޯބީގެ އަގަކީ ހަމަ އެންމެ ފަނަރަ ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ކަމަށް އެކުދިން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެ.

އެކުދިން ބުނަނީ އެކުދިން މިހާރު…

އެހީ ރިޕޯޓު: ތިން ސިސްޓު ނަގާފައި ހުރުމުން، ނަހުލާގެ ރަހިމު ވަނީ ނަގަން ޖެހިފަ!

03 weeks 6 days ago

ޝަރުއީ ގޮތުން އަދި ބޮޑު ނުވާ ތިން ކުދިންގެ މަންމަ އެކެވެ. އެދަރިންނަށްޓަކައި ނުހަނު ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެއެވެ. އަދި އެދަރިން ބޮޑެތިވެގެން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް…

ޝަހީބު ރަހީނުކޮށްފި! އުއަތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖަލުގަ، ސީޕީ ޢަރީފް ޖަލުގަ، މުވައްސަސާތައް ހަމަ މިނިވަން!

04 weeks, 1 day ago

މިއަދު މި ޢާންމުވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަހީބު ރަހީނު ކުރެވުނު ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ޝަހީބުގެ ވާހަކަފުޅަށް އިތުބާރުކުރެވެއެވެ. އެއީ ޝަހީބަކީ…

 1 2 3 >  Last ›