ރިޕޯޓް

އިމާރާތެއްގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓުނު މިޒުވާނާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ހެޔޮ ދުޢާ

011 hours 44 mins ago

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިލާއިން ވެއްޓި، ޒުވާނަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަދި އެހާމެ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ޔޫޝާއުގެ ފޮޓޯ ހަޔާތް: ކުޑައިރުއްސުރެ އުފެދުނު ޝައުޤުން، ޒުވާން އުމުރު އެހެން މީހުންނަށް އެހީވުމުގަ

03 days 4 hours ago

ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން، އަމިއްލަ ކަންކަމުގައާއި އުފަލާއި މަޖާ ކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ ބައެކެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު އެމީހުންގެ މުސްތަޤްބަލު…

އެހީ ރިޕޯޓު: ހިތުގެ ތިން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ޒާރާއަށް އެހީތެރިވަމާ!

03 days 9 hours ago

ދަރިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތެއް ލިބި ހެޔޮގޮތް މެދުވެރިވުމަކީ ކޮންމެ މަޔަކުވެސް އަދި ބަފަޔަކު ދެކޭނެ އެންމެ ފޮނި ހުވަފެނެވެ.

އެދަރީންނަށް ކުޑަނަމަވެސް…

އެނދުން ނުތެދުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، އެންމެ އިނގިއްޔަކުން އިރުފާން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި

01 week 3 days ago

ޝްރީ ލަންކާއަށް އުފަން އިރުފާން ހާފިޒް އަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޑިއުކެން މަސްކިއުލާ ޑިސްޓްރޮފީ (ޑީއެމްޑީ) ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނެކެވެ.

ރާއްޖެއިން ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮފެސަރު އިބްރާހީމް ނާޞިރް އަތްޕުޅުގަ އޮތީ ކޮން ފާހެއް؟

01 week 5 days ago

ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ފެނުފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮފެސަރަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ރައީސް ވެލާނާގޭ އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. ދިވެހި ޤައުމު މިއަދު މިދެކޭ ހުރިހާ…

53 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް: ޤައުމު އެދި ރޮނީ ކީރިތި ޤްރްއާނާ އިސްލާމް ދީނުގެ މިނިވަންކަމަށް!

02 weeks 5 days ago

މިއަދު ދިވެހި ޤައުމު ފާހަގަކުރަމުން މިގެންދަނީ 53 ވަނަ މިނިވަންދުވަހެވެ. ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރިކިލެގެފާނު (ނޣޢވ، ކޭސީއެމްޖީ) (ވެލާނާގޭ…

މެލޭޝިއާގައި 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 11 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކޮށްފި

03 weeks, 1 day ago

ކުއަލަ ލަމްޕޫރް، މެލޭޝިއާ- މެލޭޝިއާގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ މުސްލިމު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކައިވެނި ކުރި މައްސަލައެއް އެޤައުމުގެ…

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިނަމަ ކޯޓުތަކުގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަންގަވާނެތަ؟

13 weeks 4 days ago

"އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަޖައިބެއް ނުވާނޭހޭ އިސްލާމީ ހުކޫމަތެއްގައި ފަނޑިޔާރުގެއިން ނިޔާއިއްވީމާ އެއީ ތަޚުތު ހޫނުކުރާން ހުންނަ މީހާގެ މަސްލަހަތަށް…

ސިޔާސީ ޖޯޝުގަ ގިނަ މީހުންގެ އަބުރުވަނީ ކަތިލެވިފަ!

04 weeks ago

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް ސިޔާސީ މައިދާނަކީ އަބަދުވެސް އެކިއެކި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ، ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެބައެއްގެ ސަޕޯޓަރުން އެކަކު އަނެކަކު ދަށް…

ޝަފީއު ގެއްލުނުތާ އަހަރެއް، އެހިތާމަ އެންމެ ތާޒާކަންމަތީ އަދިވެސް އެބަހުރި- އާއިލާ

01 month ago

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ފުވައްމަކު ސިޓީ އިން ގެއްލުނު އުމުރުން 42 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޝަފީއު ދޫޑިގަން/އޮޅުތެރޭގެ، ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުނުތާ މިއަދަށް އެއްއަހަރު…

ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ޞިއްޙީ ފަރުވާ - ފަޤީރުންނަށް އޮތީ އިންތިޒާރުގަ މަރުވުން ނޫން ކޮންގޮތެއް؟

21 month ago

އޭނާއަކީ އުމުރުން 70 އަހަރުވަރުވެފައިވާ މީހެކެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބުނީ ހިތުގައި ބްލޮކެއް އިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެންޖިއޮގްރާމެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.…

ނުވިރެން އަމުރު ކުރުމަށްފަހު ދަގަނޑުވެސް ދޮންކުރީމާ ހަމަ ވިރޭނެކަމާ ދިޔާވާނެކަން ޚުޠުބާ ލިޔާ ބައަކަށް އެނގެންޖެހޭ!

01 month ago

އެންމެ ހަރު އެއް މައުދަނަކީ ދަގަނޑެވެ. ނުވިރެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަމުރުކޮށްފައި ނަމަވެސް ދޮންކުރުމުން ދަނގަނޑުވެސް ވިރެއެވެ. ހަރުކަންކެނޑި ދިޔާވެގެންދެއެވެ.

އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި "ސިނަމާލެ ބްރިޖު" މަތިން ދަތުރު ކުރެވޭނެ!

01 month ago

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެނ ޑްޝިޕް ބްރިޖު ނުވަތަ ރަސްމީ ނަމުން ނަމަ، "ސިނަމާލެ ބްރިޖު" މާލެ އާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު މިހަރު ގުޅުވާލެވިފައިވާއިރު، އެބްރިޖު މަތިން އެއްވެސް…

އެމްޕީ ސައުދު ކުދިކޮށް ކޮށާލާނެކަމަށް ބުނެފި - އިބޫ އަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފި- ވީކޮންކަމެއް؟

01 month ago

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިލިނިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސައުދު…

ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗު އިންގްލެންޑް އަދި ކްރޮއޭޝިއާއަށްވެސް ތާރީޚީ މެޗެއް

01 month ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ހޯދުމަށް ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އިންގްލެންޑު މިރޭ ނުކުންނާނެއެވެ.

ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ…

 1 2 3 >  Last ›