ރިޕޯޓް

ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ދަރިން "އުކާލީމަ" ކުރިން ކުރި ތަރުބިއްޔަތުވެސް ގެއްލި ދަރިން ދަނީ މަގުފުރެދިގެން

03 weeks 6 days ago

ދަރިން އިސްލާމް ދީނުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތުއްތު އިރު ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމަށްވުރެ ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރުގަ ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން މާބޮޑެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.…

ޢީދުގަ ވަރިފަށަށް އެރި މީހުންގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޢީދު ޚުޠުބާއަށް ޖެހޭނެ!

01 month ago

ޢީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި ކުޅުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަތައް ޖެހި ވަރިފަށަށް އަރަން ޖެހުނުކަން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ކޮށްފައިވާ…

ޢީދު ޗުއްޓީ ފެށުނީ، މާލެއަށް ޓާޓާ!

01 month, 1 week ago

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހަކީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަސް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މާދަމާއަކީ ހުކުރު ދުވަހަށްވެފައި ހަފްތާ ބަންދު ފެށޭ ދުވަސް ކަމުގައިވުމުން،…

އިމާރާތެއްގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓުނު މިޒުވާނާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ހެޔޮ ދުޢާ

01 month, 1 week ago

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިލާއިން ވެއްޓި، ޒުވާނަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަދި އެހާމެ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ޔޫޝާއުގެ ފޮޓޯ ހަޔާތް: ކުޑައިރުއްސުރެ އުފެދުނު ޝައުޤުން، ޒުވާން އުމުރު އެހެން މީހުންނަށް އެހީވުމުގަ

01 month 2 weeks ago

ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން، އަމިއްލަ ކަންކަމުގައާއި އުފަލާއި މަޖާ ކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ ބައެކެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު އެމީހުންގެ މުސްތަޤްބަލު…

އެހީ ރިޕޯޓު: ހިތުގެ ތިން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ޒާރާއަށް އެހީތެރިވަމާ!

01 month 2 weeks ago

ދަރިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތެއް ލިބި ހެޔޮގޮތް މެދުވެރިވުމަކީ ކޮންމެ މަޔަކުވެސް އަދި ބަފަޔަކު ދެކޭނެ އެންމެ ފޮނި ހުވަފެނެވެ.

އެދަރީންނަށް ކުޑަނަމަވެސް…

އެނދުން ނުތެދުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، އެންމެ އިނގިއްޔަކުން އިރުފާން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި

01 month 3 weeks ago

ޝްރީ ލަންކާއަށް އުފަން އިރުފާން ހާފިޒް އަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޑިއުކެން މަސްކިއުލާ ޑިސްޓްރޮފީ (ޑީއެމްޑީ) ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނެކެވެ.

ރާއްޖެއިން ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮފެސަރު އިބްރާހީމް ނާޞިރް އަތްޕުޅުގަ އޮތީ ކޮން ފާހެއް؟

01 month 3 weeks ago

ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ފެނުފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮފެސަރަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ރައީސް ވެލާނާގޭ އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. ދިވެހި ޤައުމު މިއަދު މިދެކޭ ހުރިހާ…

53 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް: ޤައުމު އެދި ރޮނީ ކީރިތި ޤްރްއާނާ އިސްލާމް ދީނުގެ މިނިވަންކަމަށް!

02 months ago

މިއަދު ދިވެހި ޤައުމު ފާހަގަކުރަމުން މިގެންދަނީ 53 ވަނަ މިނިވަންދުވަހެވެ. ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރިކިލެގެފާނު (ނޣޢވ، ކޭސީއެމްޖީ) (ވެލާނާގޭ…

މެލޭޝިއާގައި 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 11 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކޮށްފި

02 months ago

ކުއަލަ ލަމްޕޫރް، މެލޭޝިއާ- މެލޭޝިއާގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ މުސްލިމު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކައިވެނި ކުރި މައްސަލައެއް އެޤައުމުގެ…

އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިނަމަ ކޯޓުތަކުގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަންގަވާނެތަ؟

12 months, 1 week ago

"އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަޖައިބެއް ނުވާނޭހޭ އިސްލާމީ ހުކޫމަތެއްގައި ފަނޑިޔާރުގެއިން ނިޔާއިއްވީމާ އެއީ ތަޚުތު ހޫނުކުރާން ހުންނަ މީހާގެ މަސްލަހަތަށް…

ސިޔާސީ ޖޯޝުގަ ގިނަ މީހުންގެ އަބުރުވަނީ ކަތިލެވިފަ!

02 months, 1 week ago

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް ސިޔާސީ މައިދާނަކީ އަބަދުވެސް އެކިއެކި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ، ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެބައެއްގެ ސަޕޯޓަރުން އެކަކު އަނެކަކު ދަށް…

ޝަފީއު ގެއްލުނުތާ އަހަރެއް، އެހިތާމަ އެންމެ ތާޒާކަންމަތީ އަދިވެސް އެބަހުރި- އާއިލާ

02 months, 1 week ago

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ފުވައްމަކު ސިޓީ އިން ގެއްލުނު އުމުރުން 42 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޝަފީއު ދޫޑިގަން/އޮޅުތެރޭގެ، ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުނުތާ މިއަދަށް އެއްއަހަރު…

ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ޞިއްޙީ ފަރުވާ - ފަޤީރުންނަށް އޮތީ އިންތިޒާރުގަ މަރުވުން ނޫން ކޮންގޮތެއް؟

22 months, 1 week ago

އޭނާއަކީ އުމުރުން 70 އަހަރުވަރުވެފައިވާ މީހެކެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބުނީ ހިތުގައި ބްލޮކެއް އިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެންޖިއޮގްރާމެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.…

ނުވިރެން އަމުރު ކުރުމަށްފަހު ދަގަނޑުވެސް ދޮންކުރީމާ ހަމަ ވިރޭނެކަމާ ދިޔާވާނެކަން ޚުޠުބާ ލިޔާ ބައަކަށް އެނގެންޖެހޭ!

02 months 2 weeks ago

އެންމެ ހަރު އެއް މައުދަނަކީ ދަގަނޑެވެ. ނުވިރެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަމުރުކޮށްފައި ނަމަވެސް ދޮންކުރުމުން ދަނގަނޑުވެސް ވިރެއެވެ. ހަރުކަންކެނޑި ދިޔާވެގެންދެއެވެ.

 < 1 2 3 4 >  Last ›