ރިޕޯޓް

އެހީ ރިޕޯޓު: ހިތުގެ ތިން އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ޒާރާއަށް އެހީތެރިވަމާ!

01 month, 1 week ago

ދަރިންނަށް ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ސިއްޙަތެއް ލިބި ހެޔޮގޮތް މެދުވެރިވުމަކީ ކޮންމެ މަޔަކުވެސް އަދި ބަފަޔަކު ދެކޭނެ އެންމެ ފޮނި ހުވަފެނެވެ.

އެދަރީންނަށް ކުޑަނަމަވެސް…

އެހީ ރިޕޯޓް: އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ އަނޫފްގެ ކަނދުރާ ނުހިފެހެއްޓޭ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ފިޓު ޖެހޭ، ހިތުގައި ތިން ލޯވަޅުވެސް އެބައިން. އެހީ ވެދެއްވާ!

211 months 2 weeks ago

ކުޑަކުދިންނަކީ އެކުދިންގެ އެންމެ ތުއްތު އުމުރުން ފެށިގެން ފުރާވަރާ ޖެހެންދެންހެން، ކުޅުމާއި ހީސަމާސާ ކުރުމުގައި، އަދި އެކުދިންގެ މައުސޫމް ބަސްތަކުންނާއި ސުވާލުތަކުން…

އޭނާއަކީ ފަގީރެއް ކަމުގައި ބުނަމުން ދިޔަ މުއްސަނދި މީހާގެ ވާހަކަ

19 months 3 weeks ago

ކެނެޑާގެ މޮންޓްރެއަލް ގައި ދިރިއުޅުނު އަރަތްބަކު، އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ބައްޕައާއި ބެހޭ ގޮތުން ކިޔާދިން ވާހަަކައެކެވެ.

"އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަންޖެކެވެ.…

ދެވަނަ އަނތްބެއް ލިބުމުން ދޮށީ އަނތްބާއިމެދު ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވުނު

01 yr ago

އަހަރެން އަހަރެންގެ ދޮށީ އަނތްބާއި ވެސް ކައިވެނި ކުރީ ލޯބިންނެވެ. އޭނާއަކީ ގެވެހި، އަދި އެހާމެ ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކާއި ދިމާލަށް ދުވަހަކުވެސް އެއްޗެއް…

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރީމަ އޮޓޮމެޓިކުން ދަނީ ރިބާ ސެކްޝަނަށް! އިސްލާން ކުރަންޖެހެނީ ގަދަކަމުން! ބިރުވެތިވޭ!

01 yr 5 months ago

މުސްކުޅިވާ ދުވަހު ބޭނުންކުރަން ދިނުމުގެ ނަމުގައި ޕެންޝަނަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައި ހުރީ އެ ފައިސާއަށް ރިބާ އެއްވަމުންދާ ގޮތަށްކަން އެނގެނީ ކިތައް މީހުންނަށްބާވައެވެ!…

ރާއްޖޭގަ ބަންގާޅީން ގިނަވުމަށްވުރެ ބޮޑު ޤައުމީ ނުރައްކަލެއް ނެތް!

01 yr 3 months ago

ރާއްޖޭގައި ވަގަށާއި އަގަށް އުޅޭ ބަންގާޅީންތަކުގެ އަދަދު ގިނަވުމަށްވުރެ ބޮޑު ޤައުމީ ނުރައްކަލެއް ނެތެވެ. އެކަން ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ރެކޯޑްތަކުން އެހެރީ ހާމަވާށެވެ.…

2 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހުކުރަށް ގެންގޮސް ދެމެންދެން ރޮއްވައިފި

02 yrs 2 months ago

2 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހުކުރަށް ގެންގޮސް ދެމިގެން ވެށްޓެންދެން ރޮއްވައިފިއެވެ.

"ރޮއްވީއެއް ނޫނެވެ. ރޮވުނީއެވެ. ނޫނެކެވެ. ރޮވުނީއެއް ނޫނެވެ. ރޮއްވީއެވެ." މި ބަހުސް…

ޖީ 1089 ނަމްބަރު ޕިކަޕުގަ ކީރިތި ޤްރްއާންގެ ކަރާމާތް ކަނޑައި ދިވެހިންގެ މެއަށް ހަންޖަރު ހަރައިފި!

01 yr 6 months ago

ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ މުޞްހަފްތަކަށް އެއްވެސް އިޙްތިރާމެއް ނެތި މިއަދު މާލޭ މަގުތަކުގައި އުފުލި ޕިކަޕަކީ ޖީ 1089 ނަމްބަރު ޕިކަޕް ނުވަތަ ލޮރީއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން…

"ފައިވާން ނަގަން ވެގެން ދައްތަ ގުދުވިތަން ފެނުން، ދެން ފެނުނީ ދައްތަގެ އެއް ލޯ ވެސް ނެތް ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު"

09 months ago

މިއީ މީގެ 13 އަހަރުކުރިން 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އެރި ސުނާމީ ކާރިސާ ލޮލުން ދެކި، އެބިރުވެރިކަން އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާކުރި ކުއްޖެއްގެ…

ސުވާލަކީ، މިފަދައިން މީހުންނަށް ޖޯކު ޖެހުން ހަމަ "މަޖާ" ހޭ؟ މިއީ ވަރަށް ނޭދެވޭ ކަމެއް!

010 months, 1 week ago

ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ މިހާރު ގިނަ މީހުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެއްބަޔަކު އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި އުނގަންނައި ދިނުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރާއިރު،…

އަންހެނުންގެ މިސިފަތަށް ފިރިހެނުންނަށް ކަމަކު ނުދޭ!

01 yr 4 months ago

ގިނަ ފިރިހެނުން ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުންނަށް އަންހެނުންގެ ގިނަ ކަންތައްތައް ވިސްނެން އުނދަގޫ ވެއެވެ.

އަންހެނުން ކަންތައްތަކާއި ވިސްނާ ގޮތާއި، ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ…

އީރާނާއަށް ބާރުގަދަ ގިނަ ބިންހެލުންތަކެއް- ދައްޖާލު ފައުޅުވުން ކައިރިވަނީ؟

09 months, 1 week ago


މިހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދުގެ ހެނދުނާއި ހަމައަށް އީރާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ބިންހެލުންތައް އައިސްފައެވެ.
އިއްޔެ ބައެއް…

އަހަރެންގެ "ހުތުރު" އަނބިމީހާ ރީތިވީ ގޮތް!

09 months ago

"އަހަންނަށް އަހަރެންގެ އަނބިމީހާ ވަރަށް ހުތުރެއެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް ހުންނަނީ މޫނުމަތި ތެޔޮވެފައި، ދެލޯ ވަޅުވަދެފައި، އަދި އިސްތަށިގަނޑުވެސް ހޭވިފައެވެ. ވަރަށް ގިނައިން…

މިފަދަ ދެމަފިރިއަކު ދުށިންތަ؟

01 yr 2 months ago

ދެމަފިރިއަކު ލޯބިން އެކުއެކީގައި އުޅޭތަން ފެނުމަކީ ވަރަށްވެސް އުފާވެރި އަދި އެހާމެ ހިތްހަމަ ޖެހޭ މަންޒަރެކެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ މިދެމަފިރިންވެސް ފެންނަނީ ހަމަ އެހާމެ…

ބައްޕަ އެނދުގައި ނުނިދާ އުޅެފައި ގެއިން ދިއުމުން ދުވަހަކުވެސް އެނދުގަ ނުނިދާނެކަމަށްބުނެ 6 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ތަޅުންމަތީގަ ނިދާތާ 4 އަހަރު!

05 months 2 weeks ago

ޚަދީޖާގެ އުމުރުން 6 އަހަރުވީއިރުވެސް އަބަދުވެސް ފެންނަނީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެކުގައި ނިދާފައި އެނދުގައި ތިބޭ ތަނެވެ. ޚަދީޖާ އެންމެ އުފާވާ ކަމަކީ ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›