ކުޅިވަރު

އަދުހަމްގެ ލަނޑުތަކުން މައިލޯ މޮޅުވެއްޖެ

02 yrs 9 months ago

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ޖުނާ ފުޓުބޯލް ޗެލެންޖް 2015" ގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ މަލްޓި ޖީނިއަސް އާއި، މައިލޯ ސިޓީ އެފްސީ އެވެ.

މި މެޗު 4 ލަނޑު…

ބޫޓާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި

02 yrs 9 months ago

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިއްޔެ ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު 3-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

އިއްޔެގެ މުޅި މެޗުގައި ރާއްޖެވަނީ ހިތްގައިމު…

ރެސްޕެކްޓް ކޮޅަށް 5 ލަނޑު ޖައިގެން އެފްވައިސީ މޮޅުވެއްޖެ

02 yrs 8 months ago

އައްޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ޖުނާ ފުޓުބޯލް ޗެލެންޖް 2015" ގައި އިއްޔެ ހަވީރު އެފްސީ ރެސްޕެކްޓް ކޮޅަށް ފަސް ލަނޑު ޖަހައިގެން ފޭދޫ ޔޫތު ކޮމިޔުނިޓީ (އެފްވައިސީ) މެޗު ކާމިޔާބު…

3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

02 yrs 8 months ago

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ސާފު ސުޒުކީ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ސާފު ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ބީ ގްރޫޕުން ރާއްޖެ އާއި އަފްޣާނިސްތާން

02 yrs 8 months ago

ސާފު ސުޒުކީ ކަޕްގެ ބީ ގްރޫޕުން ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނެ ދެޓީމަކީ ރާއްޖެއާއި އަފްޣާނިސްތާނުކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެއިން…

ކަރިއާގެ ތިން ލަނޑާއެކު ފްރެންޑްސް ފައިނަލަށް

02 yrs 8 months ago

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށްދާ "ޖުނާ ފުޓުބޯލް ޗެލެންޖު 2015" ފައިނަލުގެފުރަތަމަ ޖާހަ ފްރެންޑްސް ކުލަބު ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމު ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރީ މަލްޓި…

ޖުނާކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ފްރެންޑްސްއާ ބައްދަލު ކުރާނީ އެފްވައިސީ

02 yrs 8 months ago

“ޖުނާ ފުޓުބޯލް ޗެލެންޖު 2015” ގެ ފައިނަލުގައި ފޭދޫ ފްރެންޑްސް ކުލާބާ ބައްދަލު ކުރާނީ، ފޭދޫ ޔޫތު ކޮމިޔުނިޓީ (އެފްވައިސީ) އެވެ.

ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ އެޓީމް ހޯދީ…

ޖުނާ ކަޕްގެ ޗެންޕިއަންކަން ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި

02 yrs 8 months ago

"ޖުނާ ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް 2015" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ފްރެންޑްސް ކުލަބު ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫ ފުޓުބޯލް ސްޓޭޑިއަމްގައި…

ވިމެންސް ކަޕްގައި ވާދަކުރާނީ ހަ ޓީމް

02 yrs 8 months ago

އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ފުޓުސަލް ކުޅުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ފުޓުސަލް މުބާރާތް "އެމްސީޔޫ ވިމެންސް ވަންޑޭ ކަޕް 2016 " ގައި ވާދަކުރާނީ…

އެމްސީޔޫ ވިމެންސް ކަޕް މިއަދު ފަށާނެ

02 yrs 8 months ago

އައްޑޫ ހިތަދޫ، މެދުވަލު ސިޓީ ޔުނައިޓެޑް (އެމްސީޔޫ) އިން ބާއްވާ "އެމްސީޔޫ ވިމެންސް ވަންޑޭ ކަޕް 2016" ފުޓުސަލް މުބާރާތް މިއަދު ފަށާނެއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު…

ފަރެސްމާތޮޑާއި ފޭދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު

02 yrs 8 months ago

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ސ. ހިތަދޫ ޒޯން ފުޓްބޯލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ފަރެސްމާތޮޑާއި ސ. ސ. ފޭދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 ލަނޑުން އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ.

އެމްސީޔޫ ވިމެންސް ކަޕްގެ ޗެންޕިއަންކަން ފޭދޫ ހޯދައިފި

02 yrs 8 months ago

މެދުވަލު ސިޓީ ޔުނައިޓެޑް (އެމްސީޔޫ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ފުޓުސަލް ދަނޑުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި “އެމްސީޔޫ ވިމެންސް ވަންޑޭ ކަޕް 2016” ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ…

ކެޔޮދޫ ބަލިކޮށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި

02 yrs 8 months ago

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ޒޯން މުބާރާތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ…

ސެމީގެ ޖާގަ ތިން ޓީމަކުން ކަށަވަރު ކޮށްފި

02 yrs 8 months ago

މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަން ޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގަ ތިން ޓީމަކުން ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައިވަނީ އުތުރުން ށ.ފޯކައިދޫ އާއި ބ.އޭދަފުށްޓެވެ.…

ސެމީފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފަރެސްމާތޮޑާއަށް

02 yrs 8 months ago

މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ހޯދައިފިއެވެ.

ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ އެޓީމުން ކަށަވަރު…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›