ކުޅިވަރު

ހުސްފައިގާ 42 ކިލޯމީޓަރގެ ދިގު ރާސްތާ ދުވީ ބައްޕައަށްޓަކައި

01 yr 5 months ago

ހުސްފައިގާ 42 ކިލޯމީޓަރ ނުވަތަ ފުލް މެރަތަންއެއް ދުވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ބިމަށްއުފަން ދިވެހި ދަރިއެއް މިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕައަށްޓަކައި…

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކިނިކަލް ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ވަންލީ ހަމަޖައްސާ ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފި

01 yr 5 months ago

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ޖޭން ވަންލީ ހަމަޖައްސާ އެކަމުގެ ލިޔުން އޭނާ އާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެފްއޭއެމްގައި…

ސްޓްރީޓް ސޮކަރގެ ސެމީގެ މެޗުތައް މިރޭ

01 yr 7 months ago

ދިފޭދޫ ސްޕޯޓްސްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ 2017" ގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ.

ގަން…

ފްރާންސްގައި ބޭއްވި މެރަތަންއެއް ދިވެހި އެތްލީޓަކު ފުރިހަމަކޮށްފި

01 yr 5 months ago

ފްރާންސްގައި ބޭއްވި މެރަތަންއެއް ދިވެހި އެތްލީޓެއް ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެ ގަޑިން ގާތްގަޑަކަށް މިއަދު މެންދުރު 11:30 އެހާކަންހާ އިރު، ފްރާންސްގައި ބޭއްވި…

މާރެސް އަންހެން ޑިވިޜަން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޅޮސް ބަލިކޮށް، ގޮއިދޫ އިން ހޯދައިފި

01 yr 6 months ago

މާރެސް އަންހެން ޑިވިޜަން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޅޮސް ބަލިކޮށް، ގޮއިދޫ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ގޮއިދޫ އިން ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ އިއްޔެ ކުޅުނު ފައިނަލު…

އެފްއޭއެމްގެ މިއަހަރުގެ ކޮންގްރެސް މި މަހުގެ 25ގައި ބާއްވަނީ

01 yr 7 months ago

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ މިއަހަރުގެ ކޮންގްރެސް މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ވޭލްސްގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންގެ ޓީމަކަށް އޮއްޕޮ ސޮއިކޮށްފި

01 yr 7 months ago

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެމޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިބްރާހިމް ފަޒީލް (އޮއްޕޮ) ވޭލްސްގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަންގެ ޓީމަކަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ވޭލްސްގެ…

އޭޝިއާ ހޯޕްސްގެ ޓީޓީ ހަރަކާތްތައް ހުޅުމާލޭ ޣާޒީ ސްކޫލުގައި ފަށައިފި

09 months 3 weeks ago

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަންގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެމެދުގައި ބާއްވާ "އޭޝިއާ ހޯޕްސް" ޓީޓީ ހަރަކާތްތައް ހުޅުމާލޭ ޣާޒީ ސްކޫލުގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

03 yrs, 1 month ago

ރީޔުނިއަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ރާއްޖެ ކުޅުނު 5 މެޗްގެ ތެރެއިން…

މެޔޯޓް އަތުން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

03 yrs, 1 month ago

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރޭ މެޔޯޓް އަތުން 3-1 އިން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ރިޔޫނިއަންގެ ސެއިންޓް-ބެނޮއިޓްގައި…

ސްޓްރީޓްސޮކަރގެ ތަށި ޑީސީ ސްޕޯޓްސްއަށް

01 yr 7 months ago

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ 2017 ގެ ފައިނަލް މެޗު 3-1 އިން ކާމިޔާބޔުކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަރަދޫ ޑީސީ ސްޕޯޓްސް ހޯދައިފިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަލިކޮށް ފޭދޫ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

02 yrs 8 months ago

މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕް ގެ ޗެންޕިއަންކަން ސ. ފޭދޫ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. އެ ޓީމް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަސްޓޭޑިއަމުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު 1-0 ލަނޑުން…

ދެ ޓީމުންވެސް ބުނަނީ އިދިކޮޅު ޓީމަކީ ބަލި ނުކުރެވޭނެ ޓީމެއް ނޫންކަމަށް

02 yrs 8 months ago

މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް މެޗު އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމުގައި މިއަދު ކުޅޭނެއެވެ.

ބައްދަލު ކުރާނީ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއި، ސ. ފޭދޫ އެވެ. މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު…

އެެކްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 11 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

01 yr 3 months ago

ޅ. ހިންނަވަރު އެމްޕަވަރިންގ ކައިނެޓިކް ސޮސައިޓީ (އެކްސް ބޯއީސް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2017" ގައި މިއަހަރު 11 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ފޭދުއަށް

02 yrs 8 months ago

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ސ. ފޭދޫ މިއަދު ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

އެޓީމް ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ މިއަދު ކަށަވަރު ކުރީ…

 1 2 3 >  Last ›