ކުޅިވަރު

އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ ކަޕްގެ ނަމުގައި މަހިބަދޫގައި ފްޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

03 yrs 2 months ago

އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ ކަޕްގެ ނަމުގައި ފްޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ،…

އޭޝިއަންގްރޯން ޕްރީގައި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވަނީ.

01 yr 5 months ago

އޭޝިއަންގްރޯން ޕްރީގައި ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާ އެ އެތްލީޓު ޗައިނާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

އޭޝިއަންގްރޯން ޕްރީގައި ބައިވެރިވަނީ…

ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ބެޑުމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

01 yr 5 months ago

ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ…

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

01 yr 5 months ago

ކުލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ފިރިހެން ފުޓްސަލް ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެފައިވަނީ ޓީމް…

އެމްއާރްޑީސީން ސްޓެލްކޯ ބަލިކުރި އިރު، ޕޮލިހާއި ޓީމް ފެނަކައިގެ މެޗު އެއްވަރު...

01 yr 5 months ago

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ފައިބެއަހަރުގެ ރަނަރއަޕް އެމްއާރްޑީސީން ސްޓެލްކޯ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު ބަލިކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

ގްރޫޕް އީގެ މި މެޗު އެމްއާރްޑީސީން…

ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ފެނަކަ އާއި އެމްއޭސީއެލްއަށް ފަސޭހަމޮޅެއް..

01 yr 5 months ago

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ 18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޓީމް ފެނަކައިން ތަޢުލީމީ ގުޅުން ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ކުޅިވަރު އެކުވެނި ވެލިދަނޑުގައި…

ފ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިލެއްދޫ ހޯދައިފި

01 yr 5 months ago

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބިލެއްދޫ ހޯދައިފިއެވެ.

ބިލެއްދޫ އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ނިލަންދޫ އާއެކު މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗުގެ…

މާރަންދޫ ބަލިކޮށް ޒޯން 1 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުދުއްފުށި ހޯދައިފި

01 yr 5 months ago

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ހއ. މާރަންދޫ ބަލިކޮށް ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު ކުޅުދުއްފުށިން…

ޓީއެފްޖީ ލޯންގރަން އެކްސްޕޯރ މިމަހުގެ 12ގައި ބާއްވަނީ

01 yr 5 months ago

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕުން ބާއްވާ ކޮކަކޯލާ ޓީއެފްޖީ ލޯންގރަންގެ އެކްސްޕޯރ މިމަހުގެ 12 ވާ ބުދަ ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް ޓީއެފްޖީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ލޯންގރަން ބައިވެރިވާ…

ވިމެންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި އަވަ އެފްޓީން ލަނޑު ގޯންޏަކާއެކު މޮޅުވެއްޖެ..

01 yr 5 months agoމިހާރު ކުރިއަށްދާ ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ 18/30 ވިމެންސް ފުޓްސަލްފިއެސްޓާގައި ފެހި ފަހި ކްލަބު ކޮޅަށް އައްޑޫ ވިމެންސްއެސޯސިއޭޝަން (އަވަ) އެފްޓީން ލަނޑު ގޯންޏެއް…

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން އުނގޫފާރު، ނ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޅެންދޫ ހޯދައިފި

01 yr 5 months ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން އުނގޫފާރު، ނ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޅެންދޫ ހޯދައިފިއެވެ.

ނ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލެންދޫ…

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ނ. އަތޮޅު ބުރު މިމަހުގެ ފަށަނީ..

01 yr 5 months ago

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ނ. އަތޮޅު ބުރު މި އޭޕްރީލް މަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ސޮކަރ ވެޓްރަންސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ސޮކަރ ވެޓްރަންސް އެސޯސިއޭޝަނުން…

އޭވީސީ ވޮލީބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތުރުކެމެނިސްތާން ބަލިކޮށް ކިރްގިސްތާނުން ހޯދައިފި

01 yr 5 months ago

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ސެންޓްރަލް (އޭވީސީ) ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތުރުކެމެނިސްތާން ބަލިކޮށް ކިރްގިސްތާނުން ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް…

ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރއަކަށް ޓީސީގެ މެނޭޖަރ ހަމަޖައްސައިފި

01 yr 5 months ago

ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރއަކަށް ޓީސީގެ މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ޢީސާ (މޯ) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މުޙައްމަދު ޢީސާ ނުވަތަ މޯ އަކީ، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުއުފެއްދުމުގައިވެސް…

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް އެކުވެރި ގައިޒް އާއި ކިންގސް ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 yr 6 months ago

ބ. އަތޮޅު ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް އެކުވެރި ގައިޒް އާއި ކިންގސް ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން…

 < 1 2 3 4 >  Last ›