ކުޅިވަރު

އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ހިތަދޫ ސްކޫލް ކޮޅަށް 10 ލަނޑު ޖަހައިފި

01 yr 6 months ago

އައްޑޫ ސިޓި ހިތަދޫގައި ކުރިއަށްދާ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ހިތަދޫ ސްކޫލާއި ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ މިއަދު ކުޅުނު މެޗު…

ބޮޑު ތަފާތަކުން އިރުޝާދިއްޔާއިން ޝަރަފުއްދީން ބަލިކޮށްފި

01 yr 6 months ago

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައިގައި މިއަދު ހަވީރު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި، މަރަދޫ އިރުޝާދިއްޔާ…

އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

01 yr 6 months ago

އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސްޓްރީޓް ސޮކަރ މުބާރާތެއް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ހިތަދޫގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އެމްސީ ޔުނައިޓެޑުން…

ބ. އެޓޯލް ޔުނިޓީ ކަޕް ފަށައިފި

01 yr 6 months ago

ބ. އެޓޯލް ޔުނިޓީ ކަޕް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މި މުބާރާތުގެ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާޅޮސް ޔޫތް ކްލަބާއިފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް…

އިންޑީއާގެ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވެލެންސިއާ ބަލިވެއްޖެ

01 yr 6 months ago

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި އިންޑީއާގެ މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވެލެންސިއާ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ މެޗު 4-1 އިން މޯހަން ބަގާން…

ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއްކަމަށްވާ ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް ގްރީން ސްޓްރީޓުން އަތްގަދަކޮށްފި

01 yr 7 months ago

ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށްވާ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ މި އަހަރުގެ މާލޭ ލީގުގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މީސީޒަނުގައި ތަށްޓެއް ހޯދުމުގެ…

މި ސީޒަނަށް ވިކްޓްރީގެ ކެޕްޓަނާއި ވައިސް ކެޕްޓަނުން ހަމަޖައްސައިފި

01 yr 7 months ago

މިސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކެޕްޓަނާއި ވައިސް ކެޕްޓަންކަން ކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު އޮތް އެޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގެ ތެރެއިން…

ސްޓްރީޓް ސޮކަރގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޑީސީ ސްޕޯޓްސް ކަށަވަރު ކޮށްފި

01 yr 7 months ago

އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ "އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ 2017" ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މަރަދޫ ޑީސީ ސްޕޯޓްސް ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

އެޓީމް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ…

ޝައިޚް ކަމާލް ކުލަބް ކަޕް: އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ޓީސީ ސެމީއަށް

01 yr 7 months ago

ޝައިޚް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ސެމީގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

އެޓީމު މިއަދު ކުޅުނު…

ޓީސީ ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީއަށް

01 yr 7 months ago

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުލަބް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު ދެމެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކިރިގިސްތާނުގެ…

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ކޮންގްރެސް އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

01 yr 7 months ago

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއަެޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮންގްރެސް އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ކޮންގްެއެސް އޮންނާނީ އަންނަ އޭޕްރިލް…

ކުއާޓާގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެފްސީ ފެލްކަން ހޯދައިފި

01 yr 7 months ago

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ 2017 ގެ ކުއާޓަރފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެފްސީ ފެލްކަން ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

އެޓީމް ކުއާޓާގެ…

އައިލެންޑަރސް ކަޕް އަންނަ މަހުގެ 16ން 29އަށް މ. ދިއްގަރުގައި ބާއްވަނީ

01 yr 7 months ago

އައިލެންޑަރސް ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 16ން 26އަށް މ. އަތޮޅު ދިއްގަރުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޓީމް ފްރޮމް މާސް ފުޓްބޯލް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެންމެދު…

ތްރީއޭގެ މައްޗަށް އެފްސީ އަފރިން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

01 yr 7 months ago

އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ “އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ 2017” ރޭގެ ރޭގެ ފަހު މެޗުގައި އެފްސީ އަފިރިންނާއި، ތުރީއޭ އެފްސީ ބައްދަލުކުރިމެޗު 1-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ…

ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

01 yr 7 months ago

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ނޫހަށް…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›