ކުޅިވަރު

ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓުން އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާލޭ ޕްރިޒަން އިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި.

06 days 5 hours ago

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ޕްރިޒަން ހޯދައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗުގައި މާލޭ…

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ވޮލީޓީމު ފަހު ދެ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

02 weeks 2 days ago

ބަހުރައިންގައި ކުރިޔަށްދިޔަ 20 އަހަރުނަ ދަށުގެ އެޝިޔަން މެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުނު ފަހު ދެމެޗުންވެސް ދިވެޖިރާޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ގުރުނަގައިފި

03 weeks 2 days ago


ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018″ ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު…

ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސް ހޯދައިފި

04 weeks, 1 day ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ކުރިއަށްދިޔަ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސް ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 2-4…

ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް ކްރޮއޭޝިއާ..

11 month ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ވަރުގަދަ އިންގްލެންޑު ބަލިކުރުމަށްފަހު، ކްރޮއޭޝިއާ އިން ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.
މި މެޗު ކްރޮއަެޝިއާ…

ޓީއެފްޖީ ގާލަރ ރަން މިއަހަރުވެސް...

01 month ago

ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ފައިބެއަހަރު ބޭއްވި ގާލަރ ރަން (ކަލަރ ރަން) މިއަހަރުވެސް އޮންނާނެކަމަށް ޓީއެފްޖީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ޓީއެފްޖީ އިން ބުނީ…

ވިހި އަހަރަށްފަހު، ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް..

01 month, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކްރޮއޭޝިއާ އިން ހޯދުމުން އިންގްލެންޑާއެކު ސެމީގައި އެޓީމުން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން…

ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ފަހު މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބުކޮށް، ކްއާޓަރގެ ފަހުޖާގައަށް

01 month, 1 week ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ފަހު މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބުކޮށް ކްއާޓަރ ގައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ފޯސްބަރގް ގެ ލަނޑުން ސްވިޑްން ކްއާޓަރ އަށް

01 month, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗު ސްވިޑްން އިން ކާމިޔާބުކޮށް ކްއާޓަރ ކްއާޓަރގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު ސްވިޑްން އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސްވިޓްޒަރލޭންޑާއި…

ބީބީ ރަނަރސްއިން ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކަށް އިތުރު ބޮޅުތަކެއް

01 month 2 weeks ago

ބީބީ ރަނަރސް އިން ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކަށް ބޮޅުތަކެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގފައި ބާއްވާ ދުވުންތަކުގައި ޚާއްޞަކޮށް ދިގު ދުވުންތަކުގައި…

ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ސީޕީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

01 month 2 weeks ago

ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެ އެފްއޭއެމް ދަނޑުގައި މުބާރާތް…

ސެނަގާލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ހޮންޑާގެ ލަނޑުން ޖަޕާނަށް ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް..

01 month 2 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި މިރޭ 8 ޖެހިއިރު ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-1ން ސެނަގާލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ބަދަލުލުޅުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ހޮންޑާ ޖެހި…

6 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ޕެނަމާގެ މައްޗަށް އިންގްލެންޑު ކުރިހޯދި އިރު، ދެޓީމުވެސް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް..

01 month 2 weeks ago

ރަޝިއާގައި މިހާރުނކުރިއަށްދާ ވަރލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ޖީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ޕެނަމާ އާވާދަކޮށް 6 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އިންގްލެންޑް ކާމިޔާބުކުރި އިރު،…

ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހިތްގައިމު ލަނޑުން މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލް ދެވަނަބުރަށް

01 month 3 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕު ބީގައި މިއަދު ހަވީރު ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޮކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕޯޗުގަލް އެވެ.

މި މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު…

ސެނަގާލުން ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށްފި

01 month 3 weeks ago

ރަޝިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ސެނަގާލް އާއި ޕޮލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު ސެނަގާލުން ކާނިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

 1 2 3 >  Last ›