ކުޅިވަރު

މިޑްނައިޓް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ހުޅުވާލައިފި

015 hours 48 mins ago

މިޑްނައިޓް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ދުވުން އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އިސްކޮށްއުޅުއްވާ އޮފިޝަލަކު މިއަދުނޫހަށް…

ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ އިން "ފޭސް އެކަޑަމީ" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފި

01 day 5 hours ago

ފިޔޯރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް (ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ) އިން "ފޭސް އެކަޑަމީ" ނަމުގައި ފިޔޯރީގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ…

ފިޔޯރީ ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފި

01 day 13 hours ago

ފިޔޯރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް (ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ) އިން "ފޭސް އެކަޑަމީ" ނަމުގައި ފިޔޯރީގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ…

ޕީއާރްސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 8 ވަނަ މެޗު މާފުށި ޕްރިޒަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 day 16 hours ago

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިހާރުކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 8 ވަނަ މެޗު މާފުށި ޕްރިޒަން އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު އެޓީމުން…

ޓީމް އެޗްކިއު 1-‍‍3 އިން ބަލިކޮށް އީއެސްޖީ ދެވަނަބުރަށް

03 days 2 hours ago

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރުކުޅުނު މެޗް ޓީމް އެޗްކިއުގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އީއެސްޖީ ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ ދެވަނަބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

މާލޭ ޕްރިޒަން ބަލިކޮށް, މާފުށި ޕްރިޒަން ދެވަނަބުރު ޔަގީން ކޮށްފި.

03 days 11 hours ago

ހިންމަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ''ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017'' ގައި މާލޭ ޕްރިޒަން އަތުން ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކޮށް، މާފުށީ ޕްރިޒަން ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފިއެވެ.

ޓީމް އައްސޭރިއާއި ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީމް އެޗްކިއު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

04 days 9 hours ago

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017” ގެ އިއްޔެގެ ހަވީރު ކުޅުނުމެޗް ޓީމް އައްސޭރިއާއި ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން…

އޭޝިއަން އިންޑޯ އެންޑް މާޝަލް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޢަލީ ފަޔާޒު ގަދަ 16އަށް ދަތުރުކޮށްފި

04 days 13 hours ago

އޭޝިއަން އިންޑޯ އެންޑް މާޝަލް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޢަލީ ފަޔާޒު ގަދަ 16އަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ތުރުކުމެނިސްތާނުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި އޭނާ ގަދަ 16އަށް…

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: ހަތަރުވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޕްރިޒަން

05 days 15 hours ago

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓްގައި މިއަދު މާފުށީ ޕްރިޒަން އާއި އީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ…

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޓީމް އައްސޭރި ތަފާތު ދައްކާލައިފި.

06 days 13 hours ago

މާލޭ ޕްރިޒަން އާއި ވާދަކޮށް ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގައި 2-5 ގެނަތީޖާއަކުން ޓީމް އައްސޭރި މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗްގައި އައްސޭރި ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި…

ޓީއެފްޖީ ''ރަން އިން އައްޑޫ'' ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

01 week, 1 day ago

ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވި "ރަން އިން އައްޑޫ: އަކީ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވުނު ދުވުމެކެވެ.

މިއީ ހަމަޔަގީނުންވެސް ރާއްޖޭގައި…

ޓީއެފްޖީ "ރަން އިން އައްޑޫ" ގެ ދުވުންތެރިންނަށް ބިބް ދޫކޮށްފި

01 week 2 days ago

ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ)އިން އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވާ "ރަން އިން އައްޑޫ"ގެ ދުވުންތެރިންނަށް ބިބް އާއި ކިޓް ދޫކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ހޯޯލުގައި މިއަދުން…

ޓީއެފްޖީން އައްޑޫސިޓީގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ހަރަކާތް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަނީ

01 week 3 days ago

ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން އައްޑޫސިޓީގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ހަރަކާތް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވާނެކަމަށް ޓީއެފްޖީ އިން…

ޓީއެފްޖީ "ރަން އިން އައްޑޫ" އަށްދާ ދުވުންތެރިން މައިދާނަށް ގެނައުމާއި ގެންދިއުން ޓީއެފްޖީ އިން ހަމަޖައްސައިދޭނެ..

01 week 5 days ago

ޓީއެފްޖީ "ރަން އިން އައްޑޫ" އަށްދާ ދުވުންތެރިން މައިދާނަށް ގެނައުމާއި ގެންދިއުން ޓީއެފްޖީ އިން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ޓީއެފްޖީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް…

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލު އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 34 ސްކޫލާއެކު ފަށައިފި

01 week 6 days ago

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލު އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 34 ސްކޫލާއެކު ފަށައިފިއެވެ.

ވިހިވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފެށީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ.…

 1 2 3 >  Last ›