ކުޅިވަރު

ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއާއި ލަންކާއާއި އިންޑިއާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

01 day 10 hours agoމި ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ސާފު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މި ފަހަރު ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ވާދަކުރަންޖެހިއްޖެއެވެ.

30/18 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްޕީއެލްއަށް

01 day 11 hours ago


ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ އަންހެން ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ، 30/18 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ ވޯލްޑްކަޕް ކަވަރޭޖްގެ ޕްރެޒެންޓިން ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ

03 days 12 hours agoރަޝިއާގައި މި އަހަރު ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން އެ ކަވަރޭޖްގެ ޕްރެޒެންޓިން…

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

03 days 13 hours agoއެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-4 ގެ ނަތީޖާއިން އީގަލްސް މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗުތައް ފޯކައިދޫގައާއި ނިލަންދޫގައި

01 week ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ މެޗުތައް ބާއްވާނެ ދެ ރަށުގެ ގޮތުގައި ށ.ފޯކައިދޫއާއި ފ.ނިލަންދޫ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ…

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި އެޗްޑީސީ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ސެމީއަށް

01 week agoކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫއަށް

01 week, 1 day ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސ.ހިތަދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫއިން ހޯދީ ޒޯން ބުރުގައި…

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަތައް އުރީދޫ، މޯލްޑިވިއަން، އެމްޓީސީސީ، އެމްޕީއެލްއަށް

01 week 4 days ago


ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަތައް، އުރީދޫ، މޯލްޑިވިއަން، އެމްޓީސީސީ،…

ޒޯން 6 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތިމަރަފުއްޓަށް، ޒޯން 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯނޑެއްދޫއަށް

01 week 4 days ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި، ޒޯން 6 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތ.ތިމަރަފުށިން ހޯދިއިރު، ޒޯން 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގދ.ހޯނޑެއްދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ފަސޭހަަކަމާއެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

01 week 4 days ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި، ފަސޭހަކަމާއެކު 0-4 ގެ ނަތީޖާއިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް…

ދިރާގު، އެލައިޑް، އެޗްޑީސީ، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ކުއާޓާއަށް

01 week 5 days ago

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިރާގު، އެލައިޑް، އެޗްޑީސީ، އަދި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން…

ވިކްޓަރީއިން ފަހަތުން އަރައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

01 week 5 days ago

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި، ވިކްޓަރީއިން ފަހަތުން އަރައި، 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ގްރީން ބަލިކޮށްފިއެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސ.އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫއަށް

02 weeks ago


މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސ.އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސ.އަތޮޅުން…

ޒޯން 7 ގައި ކޮނޑޭ ކޮޅަށް ތިން ލަނޑު ޖަހައި ހޯނޑެއްދޫ ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

02 weeks, 1 day ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން 7 ގައި ގއ.ކޮނޑޭ ކޮޅަށް ތިން ލަނޑު ޖަހައި ގދ.ހޯނޑެއްދޫއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ފުރަަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި

02 weeks, 1 day ago

ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީ މުބާރާތަށް ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެ ގޮތުން، އިއުލާންކުރި ސްކޮޑްގައި…

 1 2 3 >  Last ›