ކުޅިވަރު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް ފަށައިފި

021 hours 35 mins ago

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހު ބާއްވަމުން އަންނަ ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ ކުޅުން ފަށައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު…

ޤައުމީ ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެކުލަވާލައިފި.. ފަރިތަކުރުންތައް މާދަމާރޭ ފަށަނީ..

01 day 19 hours agoދިވެހި ޤައުމީ ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެކުލަވާލައި، ފަރިތަކުރުންތައް މާދަމާރޭ ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ފަރިތަކުރުންތައް މިފަށަނީ އޭޝިއަންކަޕް ކޮލިފައިންގައި…

އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ 5 ދުވަސް...

02 days 17 hours ago

ޅ. ހިންނަވަރު އެމްޕަވަރިންގ ކައިނެޓިކް ސޮސައިޓީ (އެކްސް ބޯއީސް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2017" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަވާން…

ޓީއެފްޖީ ޓްރިޕްލް ޓޫ ކޭ ޗެލެންޖު މިރޭ ފަށަނީ...

02 days 18 hours ago

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕްލް ކޭ ޗެލެންޖު (222K Challenge) މިރޭ ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އައި ރަނަރސް އިން ރޯދަ ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ...

04 days 16 hours ago

އައި ރަނަރސްގެ ފަރާތުން ރޯދަ ޗެލެންޖުގެ ނަމުގައި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދުވުމުގެ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން…

ބީއެމްއެލް އާއި އެފްއޭއެމް އާދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

05 days 21 hours ago

ބީއެމްއެލް އާއި އެފްއޭއެމް އާދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ފަހުމުނާމާއަކީ ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމާއި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ…

އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

06 days 14 hours ago

ޅ. ހިންނަވަރު އެމްޕަވަރިންގ ކައިނެޓިކް ސޮސައިޓީ (އެކްސް ބޯއީސް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2017" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ދަގަނޑޭ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ސޮއިކޮށްފި

01 week, 1 day ago

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގާ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ޢަލީ އަޝްފާޤު (ދަގަނޑޭ) ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ނިއުއަށް…

އިންޓަރ އޮފީސް ބިލިއާޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޕޮލިސް ކުލަބު ޖާގަ ހޯދައިފި

01 week, 1 day ago

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް އެންޑް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ 5 ވަނަ އިންޓަރ އޮފީސް ބިލިއާޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން…

ފަންސަވީސް ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ހާފް މެރަތަން ޤައުމީ ރެކޯޑު އަނެއްކާވެސް ޝިފާޒު އާކޮށްފި

01 week, 1 day ago

ފަންސަވީސް ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ހާފް މެރަތަން ޤައުމީ ރެކޯޑު އަނެއްކާވެސް ޝިފާޒު އާކޮށްފިއެވެ.

މިއީ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހާފު…

ވަރލްޑް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ރެފްރީއެއް...

01 week, 1 day ago

ވަރލްޑް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރެފްރީކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ވޮލީ ރެފްރީއެއް ކަމަށްވާ އަޙްމަދު ސަލީމް (ކުނޑި ސަލީމް) އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެ، ކުރިއަށްދިއުމުގައި ހުރަސްތަކެއް....

01 week, 1 day ago

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފަސް ވަނަ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެ، މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

ބަންގާޅުން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް، ތާވަލުގެ އެއްވަނަައަށް ޖެހިލައިފި

01 week 2 days ago

ސައުތް އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގައި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު ދެވަަަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް، ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި…

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބަންގާޅުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 week 3 days ago

ސައުތް އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބަންގްލަދޭޝް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ނޭޕާލް އާއި ވާދަކޮށް މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 74 ޕޮއިންޓު…

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުރަތަމަ ބާސްކެޓްބޯލް މުބާރާތް ފަށައިފި

01 week 3 days ago

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުރަތަމަ ބާސްކެޓްބޯލް މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންނާއިބެހޭ ވަޒީރު…

 1 2 3 >  Last ›