ކުޅިވަރު

ޖުމެއިރާ ބޮލި ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ވާދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

02 days 13 hours ago


ޖުމެއިރާ ރިސޯޓުގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ "ޖުމެއިރާ ބޮލި ކަޕް"ގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ވާދޫ ރިސޯޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.
އެ ޓީމުން މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ…

މިއަހަރުގެ ޕީސްރަން ބާއްވައިފި

01 week, 1 day ago

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ޕީސްރަން ރާއްޖޭގައި މިއަހަރުވެސް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަން އޮތީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 ން 18:00 އަށް ރަސްފަންނުސަރަހައްދުގައެވެ.…

ޖުމެއިރާ ރިސޯޓުން 15,000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

01 week 3 days ago

ޖުމެއިރާ ރިސޯޓުން 15,000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ އެ ރިސޯޓާއި ކައިރީގައި އޮންނަ 4 ރިސޯޓުކަމަށްވާ ވެލައްސަރު، ވާދޫ، ތާޖު އަދި…

މިޑްނައިޓް ރަންގެ ކިޑްސް ސްޕްރިންޓްގަ ބައިވެރިވުން ހިލޭ..

01 week 4 days ago

މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ މިޑްނައިޓް ރަންގެ ކިޑްސް ސްޕްރިންޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އެދުވުން އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން…

މިޑްނައިޓް ރަންގައި މިފަހަރު 2 ކެޓަގަރީއަކުން ވަނަހޮވާ، ސެޓްފިކެޓްދެނީ...

01 week 6 days ago

މިއަހަރުގެ މިޑްނައިޓް ރަންގައި 2 ކެޓަގަރިއަކުން ވަނަ ހޮވާ، ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި އިވެންޓް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އިސްކޮށްހަރަކާތްތެރުވެވަޑައިގަންނަވާ…

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެވޯޑު ނައިޓް ބާއްވައިފި

02 weeks ago

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކ. ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށާއި ޓީމްތަކަށް…

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ "ވޯޓަރ ކަޕް 2017" ފެށިއްޖެ

02 weeks 2 days ago

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެވެރޭޖެ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ) ގެ ފެން ކްލަބުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން ގެންދާ "ވޯޓަރ ކަޕް 2017" މިއަދު…

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ސީއޯސީ ކަޕް: ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އައިސްޔޫއަށް، އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެސްއޯ ހާޓްބީޓަށް

02 weeks 4 days ago

ސެންޓްރަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑްގެ އެކިޑިޕާޓްމަންޓަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ސީލައިފް ގްލޯބަލް ސީއޯސީ ކަޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އައިއެސްޔޫ ހޯދިއިރު…

މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ތިނަދޫ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ސުޒޭން ހަމަޖައްސައިފި

02 weeks 5 days ago

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ގދ. ތިނަދޫ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޢަލީ ސުޒޭން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ސުޒޭން ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި…

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: އިބްރާހިމް ހަލީމްގެ ހެޓްރިކާއެކު ޓީމް އައްސޭރިއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް.‏

03 weeks 2 days ago

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ގައި މި ޓީމް އެޗްކިއު އާއި ވާދަކޮށް 1-6 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީމް އައްސޭރި މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.…

ދިވެހި ފެތުންތެރިން ޤައުމީ 6 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި

03 weeks 3 days ago

ދިވެހި ފެތުންތެރިން ޤައުމީ 6 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފިއެވެ.

މިރެކޯޑް އައުކުރީ ތުރުކަމިނިސްތާނުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯރ އެންޑް މާޝަލް އާރޓްސް…

Y18 ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

03 weeks 5 days ago

Y18 ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވުން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ކުޅިވަރު މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލް ކުރެވިފައިވާ…

މިޑްނައިޓް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ހުޅުވާލައިފި

03 weeks 6 days ago

މިޑްނައިޓް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ދުވުން އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އިސްކޮށްއުޅުއްވާ އޮފިޝަލަކު މިއަދުނޫހަށް…

ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ އިން "ފޭސް އެކަޑަމީ" ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފި

04 weeks ago

ފިޔޯރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް (ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ) އިން "ފޭސް އެކަޑަމީ" ނަމުގައި ފިޔޯރީގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ…

ފިޔޯރީ ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފި

04 weeks ago

ފިޔޯރީ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް (ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ) އިން "ފޭސް އެކަޑަމީ" ނަމުގައި ފިޔޯރީގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ…

 1 2 3 >  Last ›