ކުޅިވަރު

ޕޮލިސް ކުލަބުން ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

02 hours 41 mins ago

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ޕޮލިސް ކުލަބުން 50 ވަނަ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތާއެކު ބޮޑު ބޯޓުގައި ގެނައި ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީ ތިންމަސް!

023 hours 44 mins ago

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖެއިން ހޯދިތާ މިހާރު އެވަނީ މަހެއް ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ ގެނައީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާސިންގާ…

ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ތިންމަސް!

01 week ago

ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ތިންމަސް ވެއްޖެ ކަމަށް މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ސާފު ސުޒުކީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނަގާ، ރަންތަށްޓާއެކު…

ސަރަހައްދީ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ރާއްޖެއަށް! އައްސަރިބަހާ ސާބަސް!

01 month ago

މިސަރަޙައްދުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޓީމު ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ އިންޑިއާ އަތުން މޮޅުވެ، ސާފް ސުޒުކީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލާލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާ ބަލިކޮށް…

ގުރުއަތުލައިގެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރާއްޖެ ދަތުރުކޮށްފި

01 month, 1 week ago

ސާފް ޗެޕްމިއަންޝިޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފަހު މެޗުން އިންޑިއާ އާއި ވާދަކޮށް ބަލިވި ނަމަވެސް، ގުރުއަތުލައިގެން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމު އެމުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު…

ލަންކާ ބަލިކޮށް އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

01 month, 1 week ago

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗު އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާއިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސްރީލަންކާގެ މައްޗަށް 0-2 އިން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

ބޫޓާން ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ފުރަތަމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 month, 1 week ago

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭގައި ބޫޓާން ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ފުރަތަމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު ބަންގްލަދޭޝްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޕާކިސްތާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 month, 1 week ago

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޕާކިސްތާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޕާކިސްތާނުން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލާއި ވާދަކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ…

ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓުން އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާލޭ ޕްރިޒަން އިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި.

02 months, 1 week ago

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ޕްރިޒަން ހޯދައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗުގައި މާލޭ…

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ވޮލީޓީމު ފަހު ދެ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

02 months 3 weeks ago

ބަހުރައިންގައި ކުރިޔަށްދިޔަ 20 އަހަރުނަ ދަށުގެ އެޝިޔަން މެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުނު ފަހު ދެމެޗުންވެސް ދިވެޖިރާޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ގުރުނަގައިފި

02 months 4 weeks ago


ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018″ ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު…

ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސް ހޯދައިފި

03 months ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ކުރިއަށްދިޔަ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސް ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 2-4…

ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް ކްރޮއޭޝިއާ..

13 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ވަރުގަދަ އިންގްލެންޑު ބަލިކުރުމަށްފަހު، ކްރޮއޭޝިއާ އިން ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.
މި މެޗު ކްރޮއަެޝިއާ…

ޓީއެފްޖީ ގާލަރ ރަން މިއަހަރުވެސް...

03 months, 1 week ago

ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ފައިބެއަހަރު ބޭއްވި ގާލަރ ރަން (ކަލަރ ރަން) މިއަހަރުވެސް އޮންނާނެކަމަށް ޓީއެފްޖީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ޓީއެފްޖީ އިން ބުނީ…

ވިހި އަހަރަށްފަހު، ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް..

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކްރޮއޭޝިއާ އިން ހޯދުމުން އިންގްލެންޑާއެކު ސެމީގައި އެޓީމުން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން…

 1 2 3 >  Last ›