ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހިތްގައިމު ލަނޑުން މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލް ދެވަނަބުރަށް

01 day 14 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕު ބީގައި މިއަދު ހަވީރު ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޮކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕޯޗުގަލް އެވެ.

މި މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު…

ސެނަގާލުން ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށްފި

02 days 12 hours ago

ރަޝިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ސެނަގާލް އާއި ޕޮލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު ސެނަގާލުން ކާނިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

ސައުތް އެމެރިކާގެ ޤައުމެއް ވަރލްޑް ކަޕްގަ ބަލިކޮށް ޖަޕާނުން ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް

02 days 12 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ޖަޕާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ސައުތް އީސްޓް އޭޝިއާގެ ޤައުމަކުން ވަރލްޑް ކަޕްގައި ސައުތް އެމެރިކާގެ ޤައުމެއް…

ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމްއަށް

03 days 13 hours ago

ރަޝިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ޕެނަމާ އާވާދަކޮށް ބެލްޖިއަމްއިން ކާނިޔާބުކުރީ…

ވީއޭއާރްގެ އެހީގައިލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްގެން ކޮރެއާގެ މައްޗަށް ސްވިޑްން ކުރިހޯދައިފި

03 days 15 hours ago

ވީޑިއޯ އެނަލިސްޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ގެ އެހީގައިލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްގެން ކޮރެއާގެ މައްޗަށް ސްވިޑްން ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އެފްގެ…

އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަން ބަލިކޮށް މެކްސިކޯ ހަމަނޭވާއެއްލައިފި

04 days 13 hours ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިރޭ ކުޅުނު މި މެޗު މެކްސިކޯއިން ކާމިޔާބުކުރީ ވަރލްޑް ކަޕްގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނާއި ވާދަކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.
މި ލަނޑުޖެހީ…

ނައިޖީރިއާ ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާއިން ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

05 days 8 hours ago

ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ނައިޖީރިއާ ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކްރޮއޭޝިއާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ…

އެހެންޓީމުތަކުން ސަމާލުވުމަށް އައިސްލޭންޑުން ވަރުގަދަ މެސެޖެއް..

05 days 15 hours ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕަށް އަލަށް ވަރލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި އައިސްލޭންޑު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

މި މެޗު…

ޕޮގްބާ އާއި ގްރިޒްމަންގެ ލަނޑުން ފްރާންސްގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

05 days 18 hours ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ފްރާންސްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު ފްރާންސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޤައުމީ ދިގު ފެތުމުގެ މުބާރާތާއި އެކުއަތްލޯން މުބާރާތް އަންނަ ޖުލައި މަހު ދިއްފުށީގައި

03 weeks, 1 day ago

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވަމުން އަންނަ ޤައުމީ ދިގު ފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ކ.ދިއްފުށީގައި ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަޖެހިފައިވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުން…

ޓީސީ ބަލިކޮށް ގްރީނަށް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓް

03 weeks 2 days ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައި، ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމަށްޓަކައި…

ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާއެކު އީގަލްސް ބަލިކޮށް ނިއު ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަަށް

03 weeks 4 days ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޢަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ގެ ހެޓްރިކާއެކު ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް، ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ފޭދޫ އިއްބެގެ ހެޓްރިކާއެކު ޓީސީ މޮޅުވެ ތިންވަނައަށް

01 month ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޓީސީގެ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) ގެ ހެޓްރިކަކާއެކު ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

01 month ago

ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)…

މާޒިޔާ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ލީގުގެ ދެވަނައަށް

01 month ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަލޮޅު…

 1 2 3 >  Last ›