ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުގައި ބެންގަލޫރުން ޓީސީ ބަލިކޮށްލައިފި

03 days 18 hours agoއޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސްގެ މައްޗަށް 2-3 ގެ ނަތީޖާއިން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު މި ފަހަރު ނުކުޅޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި

04 days 12 hours ago

ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމަށްޓަކައި ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު މި ފަހަރު ނުކުޅޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިދިޔަ…

އަހަރެންގެ ބޭންކް 2 ވަނަ ދުވަސް : ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް ކޯޓު ހުޅުވައިފި

02 weeks agoބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއިމޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްބީއޭ) އާއެކުވެފައިވާ އެކްސްކުލޫސިވްޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްބަސްވުމުގެ…

ދެވަނަ ލެގު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ޓީސީ ޕްލޭ އޮފަށް

02 weeks 3 days ago


އޭއެފްސީ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި، 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޕްލޭ އޮފް ބުރަށް ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް…

އެމްއެންޑީއެފް އިންޓަރ ޔުނިޓް 15 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހަވާއެރުވުމާއެކު ފަށައިފި

02 weeks 5 days ago

ކޮމާންޑަރ އިސްމާޢީލް ދީދީގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ އެމްއެންޑީއެފް 15 ވަނަ އިންޓަރ ޔުނިޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު އެމްއެންޑީއެފް އިންޓަރ ޔުނިޓް 15 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

02 weeks 5 days ago

ކޮމާންޑަރ އިސްމާޢީލް ދީދީގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ އެމްއެންޑީއެފް 15 ވަނަ އިންޓަރ ޔުނިޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

ހަ އަހަރަށްފަހު މާޒިޔާ ދޫކޮށް ސަމްދޫހު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް

02 weeks 6 days ago

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގައި ހަ އަހަރު ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ސަމްދޫހު މުހައްމަދު، ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އަޑުބަރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ސޮއިކޮށްފި

03 weeks 3 days ago

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ދޫކޮށް ޤައުމީ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފިލްޑަރު އަސްހަދު ޢަލީ (އަޑުބަރޭ)، ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް ބަލިކޮށް ޓީސީއިން ރަށުން ބޭރު ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

03 weeks 4 days ago

އޭއެފްސީކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ބަންގްެލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް ބަލިކޮށް ޓީސީއިން ރަށުން ބޭރު ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަންގަބަންދު…

އަސަދުﷲ މާޒިޔާގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

03 weeks 6 days ago

މުހައްމަދު އުސާމް

މިދިޔަ ސީޒަންގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝާން ކްލަބްގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރި އަސަދުﷲ ޢަބްދުﷲ އެ ކްލަބާއެކު އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީސީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރައިފި

03 weeks 6 days agoމި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލިރިމިނަރީ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގު ކުޅުމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރައިފިއެވެ.

ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި…

ޑިފެންޑަރު ފަރޫޤު މާޒިޔާއަށް ސޮއިކޮށްފި

01 month ago

މިދިޔަ ސީޒަންގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު ފަރޫޤު އިސްމާއިލް މި ފެށޭ ސީޒަނަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފިލްޑަރު ނިޔާ ގްރީންއަށް

01 month ago

ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް މިޑްފިލްޑަރު އަހުމަދު ނިޔާމް (ނިޔާ) ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ނިޔާއަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު…

އަންނަ ސީޒަންގައި ވެސް އީސަ ފެނިގެންދާނީ މާޒިޔާއިން

01 month ago


މިދިޔަ ސީޒަންގެ މެދުތެރެއިން މާޒިޔާއާ ގުޅުނު އިސްމާއިލް އީސާ، އަންނަ ސީޒަންގައި ވެސް ފެނިގެންދާނީ އެ ކްލަބުންކަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްއުން…

ބަކާ އީގަލްސްއަށް ސޮއިކޮށްފި

01 month ago


ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް މިޑްފިލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ)، މި ފެށޭ ސީޒަންގައި ކްލަބް އީގަލްސްއަށް ކުޅުމަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އީގަލްސްގެ…

 1 2 3 >  Last ›