ކުޅިވަރު

'މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑް' އަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

01 hour 11 mins ago

'މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑް' ގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން، އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން، އެންމެ…

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ޤައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަންއަށް

06 hours 17 mins ago

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބަލިކޮށް ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން…

ލީގު ހޯދުމުގެ އުއްމީދު މޯލްޑިވިއަންނާއި ސިފައިން ދަމަހައްޓައިފި

01 day 6 hours agoސީލައިފް ގްލޯބަލް ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްއާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މޮޅުވެގެން، ލީގު ހޯދުމުގެ…

ޓީއެފްޖީ "ރަން އިން ލާމު" މެރަތަންގައި 40 އިންސައްތަ ޖާގަ ފުލްވެއްޖެ

02 days ago

ޓީއެފްޖީ "ރަން އިން ލާމު" މެރަތަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މިހާތަނަށް 40 އިންސައްތަ ޖާގަ ފުލްވެފައިވާ ކަމަށް ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން…

ޕްރެސިޑެންޓް ކަޕް ސެމީގައި ވެސް ނިއުއިން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

02 days 19 hours ago

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ޕްރެސިޑެންޓް ކަޕްެގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑއަންޓްއިން ޓީސީ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ގަލޮޅު…

ޤައުމީ ވޮލީ ލީގު - މާޒިޔާ ކަޓުވާލުމަށްފަހު ސީލައިފް ދެވަނަ ބުރަށް

03 days ago

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ރޭ ފިރިހެން ބައިގައި ކުޅުނު މެޗުން ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ސީލައިފް ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރިއިރު، އިއްޔެ ހަވީރު މޯލްޑިވިއަން…

މިސްކިތްމަގުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށްފި

05 days 6 hours ago
ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު އަންހެން ބައިގެ ހަތަރުވަނަ މެޗުގައި ޏ.ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން…

12 ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ހޯދައިފި

05 days 16 hours ago

މިރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ފަހަތުން އަރާ ޓީސީ ބަލިކޮށް، ނިއު ރޭޑިއަންޓްއިން 12 ވަނަ ފަހަރަށް އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

އޭއެފްސީ ދެކުނު އޭޝިއާ ޒޯން ގްރޫޕްގައި ނިއުއާއި އިންޑިއާގެ އައިޒޯލް ޖާގަހޯދައިފި

06 days ago

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ދެކުނު އޭޝިއާ ޒޯންގައި ގްރޫޕަށް ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އައި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެން އައިޒޯލް…

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް ފެށި ދަތުރުގެ މިސްރާބު ބަދަލުވީ ދުވުންތެރިންގެ ޓްރެކަށް

16 days 2 hours ago

ހއ.ހޯރަފުއްޓަށް އުފަން އަހުމަދު ޢަބްދުﷲ ނަސީރަކީ ފަހަކަށް އައިސް ދިގު ދުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ.

ހަށިގަނޑުގައި…

ސައުތު އޭޝިއަން އެތްލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންގެ ކައުންސިލް މީޓީންގ މި މަހު 10ގައި އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވަނީ..

06 days 6 hours agoސައުތު އޭޝިއަން އެތްލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންގެ ކައުންސިލް މީޓީންގ މި މަހު 10ގައި އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް…

މާޒިޔާ އަތުން ވެސް ސީލައިފް ބަލިވެއްޖެ

06 days 7 hours ago

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި ރޭ ފިރިހެން ބައިން ކުޅުނު މެޗު، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް އަތުން ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ޤައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން ބައިގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ

06 days 19 hours ago

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި އަންހެންބައިގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗު، މިއަދު ހަވީރު ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި ޕޮލިސް…

ޤައުމީ ވޮލީ ލީގު - ސީލައިފް އަތުން މޯލްޑިވިއަންއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

01 week agoރޭ ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި ފިރިހެން ބައިގެ މެޗުގައި ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން މޯލްޑިވިއަން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މުހިންމު މޮޅެއް…

ޤައުމީ ވޮލީ ލީގު - މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 week ago

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީ ލީގުގައި އަންހެން ބައިން މިސްކިތްމަގު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ވެސް އެ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ…

 1 2 3 >  Last ›