ކުޅިވަރު

ސަރަހައްދީ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ރާއްޖެއަށް! އައްސަރިބަހާ ސާބަސް!

01 week 3 days ago

މިސަރަޙައްދުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޓީމު ކަމަށް ދައުވާ ކުރާ އިންޑިއާ އަތުން މޮޅުވެ، ސާފް ސުޒުކީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލާލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާ ބަލިކޮށް…

ގުރުއަތުލައިގެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރާއްޖެ ދަތުރުކޮށްފި

02 weeks 2 days ago

ސާފް ޗެޕްމިއަންޝިޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ފަހު މެޗުން އިންޑިއާ އާއި ވާދަކޮށް ބަލިވި ނަމަވެސް، ގުރުއަތުލައިގެން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމު އެމުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު…

ލަންކާ ބަލިކޮށް އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

02 weeks 6 days ago

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗު އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާއިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސްރީލަންކާގެ މައްޗަށް 0-2 އިން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

ބޫޓާން ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ފުރަތަމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

03 weeks ago

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭގައި ބޫޓާން ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ފުރަތަމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު ބަންގްލަދޭޝްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޕާކިސްތާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

03 weeks ago

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޕާކިސްތާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޕާކިސްތާނުން ކާމިޔާބުކުރީ ނޭޕާލާއި ވާދަކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ…

ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓުން އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާލޭ ޕްރިޒަން އިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި.

01 month 2 weeks ago

މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭ ޕްރިޒަން ހޯދައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މެޗުގައި މާލޭ…

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ވޮލީޓީމު ފަހު ދެ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

01 month 4 weeks ago

ބަހުރައިންގައި ކުރިޔަށްދިޔަ 20 އަހަރުނަ ދަށުގެ އެޝިޔަން މެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުނު ފަހު ދެމެޗުންވެސް ދިވެޖިރާޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018 ގެ ގުރުނަގައިފި

02 months ago


ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޕްރިސްކޯ ޕީއާރުސީ ވޮލީބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2018″ ގެ ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު…

ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސް ހޯދައިފި

02 months, 1 week ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ކުރިއަށްދިޔަ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސް ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 2-4…

ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް ކްރޮއޭޝިއާ..

12 months 2 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ވަރުގަދަ އިންގްލެންޑު ބަލިކުރުމަށްފަހު، ކްރޮއޭޝިއާ އިން ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.
މި މެޗު ކްރޮއަެޝިއާ…

ޓީއެފްޖީ ގާލަރ ރަން މިއަހަރުވެސް...

02 months 2 weeks ago

ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ފައިބެއަހަރު ބޭއްވި ގާލަރ ރަން (ކަލަރ ރަން) މިއަހަރުވެސް އޮންނާނެކަމަށް ޓީއެފްޖީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ޓީއެފްޖީ އިން ބުނީ…

ވިހި އަހަރަށްފަހު، ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް..

02 months 2 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކްރޮއޭޝިއާ އިން ހޯދުމުން އިންގްލެންޑާއެކު ސެމީގައި އެޓީމުން ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން…

ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ފަހު މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބުކޮށް، ކްއާޓަރގެ ފަހުޖާގައަށް

02 months 3 weeks ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ފަހު މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބުކޮށް ކްއާޓަރ ގައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ފޯސްބަރގް ގެ ލަނޑުން ސްވިޑްން ކްއާޓަރ އަށް

02 months 3 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗު ސްވިޑްން އިން ކާމިޔާބުކޮށް ކްއާޓަރ ކްއާޓަރގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު ސްވިޑްން އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސްވިޓްޒަރލޭންޑާއި…

ބީބީ ރަނަރސްއިން ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކަށް އިތުރު ބޮޅުތަކެއް

02 months 3 weeks ago

ބީބީ ރަނަރސް އިން ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކަށް ބޮޅުތަކެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގފައި ބާއްވާ ދުވުންތަކުގައި ޚާއްޞަކޮށް ދިގު ދުވުންތަކުގައި…

 1 2 3 >  Last ›