ކުޅިވަރު

ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ސީޕީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

02 months 3 weeks ago

ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެ އެފްއޭއެމް ދަނޑުގައި މުބާރާތް…

ސެނަގާލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ހޮންޑާގެ ލަނޑުން ޖަޕާނަށް ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް..

02 months 4 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި މިރޭ 8 ޖެހިއިރު ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-1ން ސެނަގާލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ބަދަލުލުޅުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ހޮންޑާ ޖެހި…

6 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ޕެނަމާގެ މައްޗަށް އިންގްލެންޑު ކުރިހޯދި އިރު، ދެޓީމުވެސް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް..

02 months 4 weeks ago

ރަޝިއާގައި މިހާރުނކުރިއަށްދާ ވަރލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ޖީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ޕެނަމާ އާވާދަކޮށް 6 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އިންގްލެންޑް ކާމިޔާބުކުރި އިރު،…

ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހިތްގައިމު ލަނޑުން މޮރޮކޯ ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލް ދެވަނަބުރަށް

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕު ބީގައި މިއަދު ހަވީރު ޕޯޗުގަލް އާއި މޮރޮކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕޯޗުގަލް އެވެ.

މި މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު…

ސެނަގާލުން ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށްފި

03 months ago

ރަޝިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ސެނަގާލް އާއި ޕޮލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު ސެނަގާލުން ކާނިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

ސައުތް އެމެރިކާގެ ޤައުމެއް ވަރލްޑް ކަޕްގަ ބަލިކޮށް ޖަޕާނުން ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ޖަޕާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ސައުތް އީސްޓް އޭޝިއާގެ ޤައުމަކުން ވަރލްޑް ކަޕްގައި ސައުތް އެމެރިކާގެ ޤައުމެއް…

ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމްއަށް

03 months ago

ރަޝިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ޕެނަމާ އާވާދަކޮށް ބެލްޖިއަމްއިން ކާނިޔާބުކުރީ…

ވީއޭއާރްގެ އެހީގައިލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްގެން ކޮރެއާގެ މައްޗަށް ސްވިޑްން ކުރިހޯދައިފި

03 months ago

ވީޑިއޯ އެނަލިސްޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ގެ އެހީގައިލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްގެން ކޮރެއާގެ މައްޗަށް ސްވިޑްން ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އެފްގެ…

އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަން ބަލިކޮށް މެކްސިކޯ ހަމަނޭވާއެއްލައިފި

03 months ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިރޭ ކުޅުނު މި މެޗު މެކްސިކޯއިން ކާމިޔާބުކުރީ ވަރލްޑް ކަޕްގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނާއި ވާދަކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.
މި ލަނޑުޖެހީ…

ނައިޖީރިއާ ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާއިން ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

03 months, 1 week ago

ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ނައިޖީރިއާ ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކްރޮއޭޝިއާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ…

އެހެންޓީމުތަކުން ސަމާލުވުމަށް އައިސްލޭންޑުން ވަރުގަދަ މެސެޖެއް..

03 months, 1 week ago

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕަށް އަލަށް ވަރލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އާއި އައިސްލޭންޑު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

މި މެޗު…

ޕޮގްބާ އާއި ގްރިޒްމަންގެ ލަނޑުން ފްރާންސްގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

03 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ފްރާންސްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު ފްރާންސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޤައުމީ ދިގު ފެތުމުގެ މުބާރާތާއި އެކުއަތްލޯން މުބާރާތް އަންނަ ޖުލައި މަހު ދިއްފުށީގައި

03 months 3 weeks ago

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވަމުން އަންނަ ޤައުމީ ދިގު ފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ކ.ދިއްފުށީގައި ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަޖެހިފައިވާއިރު، އެ އެސޯސިއޭޝަނުން…

ޓީސީ ބަލިކޮށް ގްރީނަށް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓް

03 months 3 weeks ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައި، ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމަށްޓަކައި…

ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާއެކު އީގަލްސް ބަލިކޮށް ނިއު ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަަށް

03 months 3 weeks ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޢަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ގެ ހެޓްރިކާއެކު ކްލަބް އީގަލްސް ބަލިކޮށް، ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

 < 1 2 3 4 >  Last ›