ކުޅިވަރު

ފޭދޫ އިއްބެގެ ހެޓްރިކާއެކު ޓީސީ މޮޅުވެ ތިންވަނައަށް

04 months ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޓީސީގެ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) ގެ ހެޓްރިކަކާއެކު ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

04 months ago

ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)…

މާޒިޔާ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ލީގުގެ ދެވަނައަށް

04 months ago


އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަލޮޅު…

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް މިއަދު ފަށަނީ

04 months ago

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރަމަޟާން މަހުގައި މޯލްޑިވްސް ކްރިކެޓް ބޯޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" ގެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތްތައް މިއަދު…

ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓްގެ މައި ޖަމިއްޔާގެ އޭޝިއާ މަންދޫބަކަށް މުހައްމަދު އަފުލާހް

04 months, 1 week ago

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) ގެ އޭޝިއާގެ ފަރާތުން ހުންނަވާ މަންދޫބުގެ މަޤާމަށް، ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަފުލާހް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން ޓީސީން މާޒިޔާ ހިފަހައްޓައިފި

04 months, 1 week agoއެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.
މި މެޗުގެ ނަތީޖާއާއެކު…

ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ނިއު އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

04 months, 1 week ago

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި ރޭ…

ޔޫވީ ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ތިންވަނައަށް

04 months 2 weeks ago

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި…

ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި ދިރާގު އިންޓަ ސްކޫލް ބައިކް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

04 months 2 weeks ago


"ބައިކް މޯލްޑިވްސް" އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ދިރާގު ފުރަތަމަ އިންޓަ ސްކޫލް ބައިކް ޓޯނަމެންޓް" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި ކާމިޔާބުކަމާއެކު މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ފޯކައިދޫއާއި ތިމަރަފުށި

04 months 2 weeks ago


އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ށ.ފޯކައިދޫއާއި ތ.ތިމަރަފުށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮތށްފިއެވެ.

އަބަހާނީ ބަލިކޮށް ނިއުއިން ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

04 months 3 weeks ago

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްއިން ނަގައިފިއެވެ.

ތިމަރަފުއްޓާއި ފެހެންދޫ ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގަށް

04 months 3 weeks ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެގެން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށް ތ.ތިމަރަފުއްޓާއި ބ.ފެހެންދޫ ދިވެހި…

ނިލަންދޫއާއި ފޯކައިދޫ ދިވެހި ޕްރެމިއާ ލީގަށް

04 months 3 weeks ago

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެގެން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށް ފ.ނިލަންދޫއާއި ށ.ފޯކައިދޫއިން ދިވެހި…

ވެެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ނިއު ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

04 months 3 weeks agoއެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބް ވެލެެންސިއާގެ މައްޗަށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ކުރިހޯދައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ފެހެންދޫއިން މާޅޮސް ބަލިކުރިއިރު، ކުޑަހުވަދޫއާއި ހިތަދޫއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

04 months 3 weeks agoއެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ގްރޫޕް ދޭއްގައި ބ.ފެހެންދޫއިން އއ.މާޅޮސް ބަލިކުރިއިރު، ގްރޫޕް އެކެއްގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫއާއި…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›