ކުޅިވަރު

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން މެޔޯޓް އަތުން ބަލިވެއްޖެ

03 yrs, 1 month ago

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން މެޔޯޓް އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

މި…

ވެއިޓަރަކަށްވީތީ "ފެންވަރު" ހަނދާންކޮށްދިން

211 months ago

"އަހަންނަކީ މާލޭގެ ކެފޭ އެއްގައި ވެއިޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހެކެވެ. އެތަނުގަައި އަހަންނަށް ދެމިހުރެވުނީ އެންމެ ހަތަރު މަސް ވަންދެންނެވެ. އޭގެ ކުރިން ރިސޯޓެއްގައި…

މައްޗަން ގޯޅި ބަލިކޮށް ފީއަލީ ކުއާޓާފައިނަލަށް

01 yr 10 months ago

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫމަންޓް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު މައްޗަން ގޯޅި ވިދުވަރު ބަލިކޮށް ފ.ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކުއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2015 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކެންގަރޫ ކިޑްސް އަށާ ކަލާފާނު ސްކޫލަށް

03 yrs ago

ރާއްޖޭގެ ފުޓް ބޯޅައަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ވެޓެރަންސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ކުޑަކުދިންގެ ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގެތެރެއިން "ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ…

އެކްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތައް ޢާންމުކޮށްފި

01 yr 3 months ago

ޅ. ހިންނަވަރު އެމްޕަވަރިންގ ކައިނެޓިކް ސޮސައިޓީ (އެކްސް ބޯއީސް) އިންއިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2017" ގައި މިއަހަރުބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތައް…

އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ ކަޕްގެ ނަމުގައި މަހިބަދޫގައި ފްޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

03 yrs 2 months ago

އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ ކަޕްގެ ނަމުގައި ފްޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ،…

ދިވެހި ކޮންޓެންޖެންޓް ރީ ޔޫނިއަން އަށް ހިނގައްޖެ

03 yrs, 1 month ago

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް ރީޔުނިއަން އަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

މިފަހަރު ރާއްޖެއިން ގޮސްފައިވަނީ…

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ކުޅޭ މިނިވަން ފަންސާސް ވޮލީ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

02 yrs 11 months ago

ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ކުޅޭ މިނިވަން ފަންސާސް ވޮލީ މުބާރާތް މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.…

ވަރުގަދަ ފީއަލީ ބަލިކޮށް ހުޅުމާލެ ވިމެންސް ސްޕޯޓްސް ފައިނަލަށް

01 yr 10 months ago

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫމަންޓް ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުގައި ފާއިތުވެދިޔަ 4 އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ފ.ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުން 24-26 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ހުޅުމާލޭ…

"ޓީ އެފް އެމް ރަމަޟާން ޗެލެންޖް 1436″ ގެ ނަމުގައި ތްރީ އޮން ތްރީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ދިއްގަރުގައި ފަށައިފި

03 yrs 2 months ago

މ.ދިއްގަރު ޓީމް ފްރޮމް މާސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް ( ޓީ.އެފް.އެމް ) އާއި މ.ދިއްގަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން 2015 ޖުލައި 1 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ދިއްގަރުގެ އުތުރު ފަރާތު ހުސްބިމުގައި…

ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ޗެއަރމަން ބަލަކް އިނގިރޭސި ކުލަބެއްގެ ކޯޗު މަޤާމަށް ހަމަޖައްސައިފި

01 yr 4 months ago

ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ޗެއަރމަން ޢަލީ ވަހީދު (ބަލަކް) އިނގިރޭސި ކުލަބެއްގެ ކޯޗު މަޤާމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި މިވަގުތު ދިރިއުޅުއްވާ…

ދެ ޓީމުންވެސް ބުނަނީ އިދިކޮޅު ޓީމަކީ ބަލި ނުކުރެވޭނެ ޓީމެއް ނޫންކަމަށް

02 yrs 8 months ago

މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް މެޗު އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމުގައި މިއަދު ކުޅޭނެއެވެ.

ބައްދަލު ކުރާނީ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއި، ސ. ފޭދޫ އެވެ. މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު…

ސަރަހައްދުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ، ދަގަނޑޭ މާޒިޔާ އަށް

02 yrs 2 months ago

ދެކުނު އޭޝިޔާގެވެސް ހުރި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަނގަޑޭ) މާޒިޔާއާއި ގުޅި އެކްލަބަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

2-1 ލަނޑުން ގއ. އިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

01 yr 6 months ago

ސައުތު ޑިވިޝަން އޮޕަރޭޝަން ކޮމާންޑް (އެސްއޯސީ) ހެޑް ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ގއ. ޕޮލިސް ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެޓީމް މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ…

ދުވެ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

01 yr 5 months ago

ދުވެ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ ކަންކަމެވެ. ކިތަންމެ ކުރާހިތްވިޔަސް އެކަމަށް ވަގުތު ދިނުމަކީ ވަރަށް މަދުބަޔަކަށް ނޫނީ ނުވާ ކަމެކެވެ.

 < 1 2 3 4 >  Last ›