ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

6.28 ކިލޯ ކޮކޭން ފައިގަ އައްސައިގެން ދުބާއީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީަކު އަތުލައިގެންފި

03 yrs, 1 month ago

ބަރުދަނުގައި 6.28 ކިލޯގްރާމް ހުރި ހިރޮއިން ފައިގަ އައްސައިގެން ދުބާއީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފިއެވެ. މިމީހާއަކީ ސްވިޑިޝް ޕާސްޕޯޓެއްގައި އެތެރެވާން…

ރީޔުނިއަން އަށް ލެއްގީ އެމްއެޗް 370 ގެ ބައިތައްކަމަށް މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

03 yrs, 1 month ago

ރީޔުނިއަން އަށް ލައްގައިގެންނާއި ރީ ޔުނިއަން ކައިރިން ފެނިފައިވާ ބައިތަކަކީ މިދިއަ އަހަރު ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިޔަން އެއަރލައިންސްގެ ފްލައިޓް، އެމްއެޗް 370 ގެ ބައިތަކެއް…

މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭނީ ޝައިތާނާގެ ބައިވެރިން: އިމާމް

03 yrs, 1 month ago

މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދީ މީހުން ޝަހީދުކުރާނީ ޝައިތާނާގެ ބައިވެރިން ކަމަށް ހަރަމްފުޅުގެ އިމާމް އުސާމާ ޚައްޔަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމާމް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ…

އާސިރުގެ މިސްކިތުގައި ޖާނުންފިދާވީ ހެކި ނުލިބިގެން މިނިވަންކޮށްފަ ހުރި މީހެއް

03 yrs, 1 month ago

ސައުދިއަރަބިޔާގެ އާސިރުގެ މިސްކިތެއްގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން 15 މީހުން ޝަހީދުކޮށް ގިނަ ބައަކު ޒަޚަމްކޮށްލި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޔޫސުފް ބިން ސުލައިމާން އަކީ އެފަދަ ކަމަކަށް…

ގިނަ ބިންހެލުންތަކެއް އަތުވެއްޖެ

03 yrs, 1 month ago

އިއްޔެ ގިނަ ބިންހެލުންތަކެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބިން ހެލުން އައީ ޗައިނާގެ ޔާންގި އަށް .9 ގެ ބާރު މިނުގައެވެ. އެއިގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ނޭޕާލަށްވެސް…

މުސްލިމުންގެ ޤަދީމީ ސަހަރާއެއްގައި ކެފޭއެއް ހުޅުވައިފި

03 yrs, 1 month ago

އިރުމަތީ ޖަރޫސަލަމުގައި އޮންނަ މުސްލިމުންގެ ޤަދީމީ ސަހަރާއެއްގައި ޔަހޫދީން ކެފޭއެއް ހުޅުވައި ހިންގަން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މުސްލިމުން ބުނަނީ…

ސައުދީގައި ޕާކިސްތާނުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އަނބު ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

03 yrs, 1 month ago

ސައުދިއަރަބިޔާގައި ޕާކިސްތާނުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސަގާފީ ކެއުމާއިއެކު އަނބު ފެސްޓިވަލެއް ބައްވަން ސައުދީގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީން ނިންމައިފިއެވެ.…

އެމެރިކާ ކޯސްޓްގާޑުން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ އަގުހުރި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

03 yrs, 1 month ago

އެމެރިކާގެ ކޯސްޓް ގާޑު އުޅަނދަކުން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ އަގުހުރި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމާންޑަރު ބުނީ މިތަކެއްޗަކީ އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް…

ބަޣްދާދުގެ މާރުކޭޓެއް ކައިރީ ޓްރަކެއް ގޮއްވާލައިގެން ގިނަ ބައަކު މަރައިފި

03 yrs, 1 month ago

އިރާޤްގެ ވެރިރަށް ބަޣްދާދުގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މާރުކޭޓެއް ކައިރީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮވާތަކެތި އަރުވާފައި އޮތް ޓްރަކެއް ގޮއްވާލައިގެން ގިނަ ބައަކު މަރާލައިފިއެވެ.

ބައްޕަގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުވި ދަރިފުޅުގެ އެންމެ ބަސް!

03 yrs, 1 month ago

އިންސާނުންގެ ހަޔާތުގައި ތަފާތު ކަންތައްތައް ދިމާވެއެވެ. ބައެއް ަކަންކަމަކީ އެކަމަކުން ތިމާއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން…

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނިވަން ކުރުމަށް އިޒްރޭލަށް އދ އިން ގޮވާލައިފި

03 yrs, 1 month ago

އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނިވަން ކުރުމަށް އދ އިން އިޒްރޭލަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ޔޫއެން ޕޮލިޓިކަލް އެފެއަރޒް…

ހުއްދަ ނެތި ހައްޖުވާމީހުންނަށް ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް

03 yrs, 1 month ago

ބޭރު ޤައުމެއްގެ މީހަކު ވިސާ ނެތި، ސައުދީ ރައްޔިތަކު ނަމަ ހައްޖުވުމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުނަނަގައި ހައްޖުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ދިނުމަށް ސައުދީ…

ޞުލްޙަ ބަލަހައްޓާ މީހުން ހަށިފޭރޭ މީހުންނަށް

03 yrs, 1 month ago

ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކްގައި ސުލްހަ އާއި އަމާންކަން ަބަލަހައްޓަން ގޮސް ތިބި އދ ގެ ޞުލްޙަ ބަލަހައްޓާ ފައުޖުތަކުން އަންހެނުންގެ ހަށި ފޭރުމުގެ އަމަލުތައް…

އިންޑޮނޭސިއާ އިން މިއަހަރު 168،800 މީހުން ހައްޖަށްދާނެ

03 yrs ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސްލިމުންގެ އަދަދު ގިނަ ޤައުމުކަމަސްވާ އިންޑޮނޭސިއާ އިން މިއަހަރު 168،800 މީހުން ހައްޖަށްދާނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ޙައްޖު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޔަމަނުގައި މިދިއަ އަހަރު އަލްޤައިދާއިން ވަގަށް ނެގި އިނގިރޭސިއަކު ދުބާއީ ސިފައިން ސަލާމަތްކޮށްފި

03 yrs ago

ޔަމަނުގައި މިދިއަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އަލްޤައިދާއިން ވަގަށް ނެގި އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކު ދުބާއީ ސިފައިން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

ދުބާއީ އިން ބުނެފައިވަނީ…

 < 1 2 3 4 >  Last ›