ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ފަގީރު ހާލަތަށް ނޫޅެވިގެން ކަމަށް ބުނެ 200 ރުޕީސް އަށް އަންހެން ދަރިފުޅު ވިއްކާލައިފި

01 yr 4 months ago

އިންޑިއާގެ ތުރައިޕުރާ އަވަށުގަައި އަންހެނަކު، ފަގީރު ހާލަތަށް ނޫޅެވިގެން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު އޮޓޯ ޑްރައިވަރަކަށް 200 ރުޕީސް އަށް ވިއްކާލައިފިއެވެ.…

ތައިލަަންޑުން ފެނުނު މިނިމަސްކާ އަވަށް- ފުލުހުންވެސް ބަލަނީ މަސްކޮޅެއް ލިބޭތޯ!

01 yr 9 months ago

ތައިލަންޑުން މިނިމަސް ކާ އަވަށެއް ފެނުމުން ދުނިޔެ ވަނީ ސިހުމަކަށް އައިސްފައެވެ. މިފަދަ ވާހަކަތައް އަޑު އިވުނު ނަމަވެސް މިހައި ތަނަށް ގިނަ ބައަކަށް އެކަން ޤަބޫލެއް…

ކަނޑުވި 22 ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިންގެ މަސައްކަތުން ސަލާމަތްކޮށްފި

01 yr 4 months ago

ތައލެންޑްގައި 22 ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ފެތި އެންމެން ކަނޑުވެފައި ތިއްބާ ކައިރިން ދަތުރުކުރި މަސްބޯޓެއްގެ މަސައްކަތުން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

މައްކާއަށް ފުލުފުލުގަ ކޯފާ - ހޮނިހިރު ދުވަހު ޙަރަމްފުޅާ ދާދިގާތަށް ހޮނުއެޅުމުން ގިނަބައަކަށް ސިހުން ލިބިއްޖެ

01 week 3 days ago

މައްކާއަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ، ޠޫފާންތައް ފުލުފުލުގައި ފޮނުއްވަވަން ފެށްޓެވުމުން ގިނަ ބައަކު ވަނީ އެކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

ވިއްސާރަ އާއި ވެލީގެ ޠޫފާނެއް…

ޗައިނާގެ މަސާޖް ޕާލަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، 18 މީހުން އަނދައި 18 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ.

01 yr 7 months ago

ޗައިނާގެ މަސާޖްޕާލަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން 18 މީހުން އަނދައި 18 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ޒީޖިއާން ޕްރޮވިނސުގައި އިއްޔެ ހަވީރު 6:30 ހައިއިރު…

ތައިލެންޑްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަޒީފާ ހޯދަން ގިނަ އަދަދެއްގެ "ލޭޑީ ބޯއިން" ކުރިމަތިލައިފި

01 yr 5 months ago

ތައިލަންޑްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަޒީފާ ހޯދަން އެތައް ހާސް "ލޭޑީ ބޯއިން" (ޖިންސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަންހެނުން) ކުރިމަތިލައިފިއެވެ.

ތައިލަންޑުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް…

ވީޑިއޯ: ކައު އިތުރު ރަސުލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ)ގެ އިސްތަށިފުޅުން އެތިކޮޅެއް- މިހާރުވެސް ބޭރަށް ނެރެފިނަމަ ވިލާ ގަނޑެއް ހިޔާއަޅާ!

011 months 2 weeks ago

ދުބާއީގެ މިޔުޒިއަމެއްގައި ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ގެ އިސްތަށިފުޅުން އެތިކޮޅެއް ކަމަށް ބުނެވޭ އިސްތަށިފުޅުކޮޅެއް އެބައޮތެވެ.

ވީޑިއޯގައި ބުނާ ގޮތުން…

ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޕެރަގުއޭ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އަލިފާނުން ފިލާވަޅު ދީފި

01 yr 5 months ago

ޕެރެގުއޭގައި 5 އަަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރެެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިޞްލާޙްކުރަން މަޖިލީހުން ބިލް ބަލައިގަތުމުން ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެ، ނުކުމެ މަޖިލިސްކުރާ…

އަންހެނެއްގެ ބޮލުގައި އިން ދިރޭ ކުރަތްޕެއް ނަގައިފި

01 yr 7 months ago

އިންޑިއާ އަންހެނެއްގެ ބޮލުގައި އިން ދިރޭ ކުރަތްޕެއް ޑޮކްޓަރުން ނަގައިފިއެވެ.

42 އަހަރުގެ އަންހެން މިހާ 3 ވަނަ ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ދެއްކީ އަދައާ ކިލާފަށް ބޮލުގައި…

ދޮންނަކުނޑި ގަންނަން ގޮސްފަ އައިއިރު 3 އަހަރުގެ ދެ ދަރިން ދޮންނަ މެޝިނުގަ މަރުވެފަ!

01 yr 6 months ago

ރާޚީ އުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ އެއްމާބަނޑު 2 ފިރިހެން ދަރިން ގޭގައި ކުޅެން ބައިތިއްބާފައި ދިއައީ ދޮންނަކުނޑި ގަންނާށެވެ. ކައިރީ ފިހާރައަކުން ދޮންނަކުނޑި ޕެކެޓެއް…

6 ދަރިން މަރުވި ރޭ ނިދަން އޮށޯތުމުން ދަރިއަކު އައިސް "އަހަރެމެން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުން" އެދި ކުރާ ދުޢާ ނުކިޔޭކަން ހަނދާންކޮށްދިން- މަންމަ

07 months 4 weeks ago

"އަހަރެމެން އެންމެން އެކުގައި ތިބެފައި 10 ޖެހުމުން ހުރިހާ ކުދިން ނިދަން ބުނީމެވެ. އެއީ އާދައިގެމަތިން އެންމެން ނިދާ ވަގުތެވެ.

އަންހެން ކުދިން އެކުދިންގެ ކޮޓަރިއަށް…

މަދީނާގެ ޙަރަމްފުޅު ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމް ދީން އުގަންނައިދޭ އިތުރު ކޮލެޖެއް ހުޅުވައިފި

03 yrs ago

ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ)ގެ މިސްކިތްކޮޅު، މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމް ދީން އުނދަންނައިދޭ އިތުރުކޮލެޖެއް ހުޅުއްވައިފިއެވެ.

މަދީނާގެ…

ސްޕެއިންގެ ނައިޓްކްލަބެއްގަ ނަށަންހުރި އަންހެނެއްގެ ދެ އުރަމަތި "ވެއްޓިއްޖެ"

01 yr ago

ސްޕެއިންގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ނަށަންހުރި އަންހެނެއްގެ ދެ އުރަމަތި "ވެއްޓިއްޖެ"އެވެ.

ޚަބަރުގައިވާ ގޮތުން އެހާދިސާ ހިގާފައިވަނީ ރޭގަނޑުގެ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.…

ނުބަލަން ގެއިން ނެރެލި މަންމައަށް 4 މަސްތެރޭ ގަނޑުވަރަކާ މިލިއަނަރުކަން!

01 yr 11 months ago

ސިމާނީ އަކީ އުމުރުން 17 އަހަރުގަ ކައިވެނިކުރި އަންހެނެކެވެ. އެހައި ހަގު އުމުރުގައި ސިމާނީ ކައިވެނިކުރީ އޭނާގެ މައިން ބަފައިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.…

މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭނީ ޝައިތާނާގެ ބައިވެރިން: އިމާމް

03 yrs, 1 month ago

މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދީ މީހުން ޝަހީދުކުރާނީ ޝައިތާނާގެ ބައިވެރިން ކަމަށް ހަރަމްފުޅުގެ އިމާމް އުސާމާ ޚައްޔަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމާމް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ…

 1 2 3 >  Last ›