ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނިވަން ކުރުމަށް އިޒްރޭލަށް އދ އިން ގޮވާލައިފި

03 yrs 2 months ago

އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނިވަން ކުރުމަށް އދ އިން އިޒްރޭލަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ޔޫއެން ޕޮލިޓިކަލް އެފެއަރޒް…

650 ގްރާމްގެ ކުއްޖެއްގެ ބިލް ނުދެއްކި 7 މަސްވެއްޖެކަން އެނގުމުން މަހުޖަނެއްގެ ހިތް "ފަޅައިގެންގޮސް" އަންނަން ހުރި ބިލްތައްވެސް ދައްކައިފި

06 months 2 weeks ago

މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ކުއްޖާ އުފަންވިއިރު ބަރުދަނަކީ 650 ގްރާމް ކަމާއި ވިހެއިން ސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށް ބިލް ނުދެއްކި އޮތީ އައިސީޔުގައިކަން އެނގުމުން މަހުޖަނެއްގެ…

ސައުދީ ނަރުހުންތަކެއް ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ މޫނަށް ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް ފިތި ވީޑިއޯ އެއް އާންމު ވެއްޖެ

09 months 2 weeks ago

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިންފެކްޗަނެއް ޖެހިގެން ބާއްވާފައި އޮތް ތުއތްު ކުއްޖެއްގެ މޫނަށް ވަރަށް ރަޙުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް އެހޮސްޕިޓަލުގެ ދެ ނަރުހުންތަކެއް…

ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮއަގުގަ ދޫކުރާ ކާޑުކޮޅު ހޯދަން ގޮސްތިބި 13 ފަޤީރުން އަނދައިފި

01 yr 6 months ago

އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗިންދްވާރާ އަވަށުގައި ފަޤީރުންނަށް ސަރުކާރުން ހެޔޮއަގުގައި ދޫކުރާ ކާޑު ހޯދަން ގޮސްތިބި 13 ފަޤީރުން އަނދައިފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގަން…

އިޒްރޭލުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ހަށިތަކުގެތެރެއިން 100 ހަށިގަނޑު ގެއްލިއްޖެ

01 yr 6 months ago

އިޒްރޭލުގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ހަށިތަކުގެތެރެއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ހަށިގަނޑު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

އިޒްރޭލުން…

ސައުނާއަކުން ފެންވަރަން އުޅުނު ދެމައިން އެކުގައި މަރުވެއްޖެ

01 yr 6 months ago

ސައުނާއަކުން ފެންވަރަށް އުޅުނު ދެމައިން އެކުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރަހްމަތްތެރިއެއްގެ ގެއަށް ގޮސް އުޅުމުގެތެރޭގައި 65 އަހަރުގެ މަންމަ…

ފްލައިޓެއް ހައިޖެކްކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް އިންޑިއާގެ މައި 3 އެއާޕޯޓެއް ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފި

01 yr 6 months ago

ފްލައިޓެއް ހައިޖެކްކޮށްފފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް އިންޑިއާގެ މައި 3 އެއާޕޯޓެއް ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ކުއްލި ހާލަތަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މުމްބާއީ…

މައްކާ، މަދީނާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސައުދިއަރަބިޔާއަށް ބާރުގަދަ ވަޔާއެކު ވެލީގެ ޠޫފާނެއް އަތުވެއްޖެ

01 yr 6 months ago

މައްކާ އާއި މަދިނާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ބާރުގަދަ ވަޔާއިއެކު ސައުދިއަރބިޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވެލީގެ ޠޫފާނެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު އައި މިޠޫފާނުގެ ބާރު…

މުސްލިމް އިސް ބައެއްގެ ކުރިމަތީގަ ސިގިރޭޓްބުއި އޮފިޝަލެއްގެ މަޤާމް ދަށްކޮށްފި

01 yr 6 months ago

ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ އިސްމުލިމުންތަކެއްގެ ކުރިމަތީގައި ސިގިރޭޓް ބުއި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލެއްގެ މަޤާމް ދަށްކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ އޭނާ އެކަންކުރީ…

ބޯކޯ ހަރަމުން 22 އަަންހެންކުދިން ފޭރިގެންފި

01 yr 6 months ago

ނައިޖިރިއާގައި އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ބޯކޯ ހަރަމުން 22 އަންހެން ކުދިން ފޭރިގެންފިއެވެ.

އޭއެފްޕީން ބުނެފައިވަނީ…

25 އަހަރުގެ އަކްބަރު ކާލައިގެން މަރުވެފައޮތް ހަރުފައިގެ ބަނޑުން އަކްބަރު ނަގައިފި

01 yr 6 months ago

މިދިއަ އާދީއްތަ ދުވަހު އާދައިގެ މަތިން އަކްބަރު އުޅުނީ ޕާމްއޮއިލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. އަކްބަރު ގެއްލުނުކަން އޭނާގެ އަވަށްޓެރިންނަށް އެނގުނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ…

ކޮލޮރާޑޯ ގެ މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް ބައިބްލްއެއް އެއްލާ ގައު އުކައިފި

01 yr 6 months ago

ސީއެންއެން- ކޮލޮރާޑޯގެ މިސްކިތެއްގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލާ، އެމިސްކިތް ތެރެއަށް މީހަކު ބައިބްލްއެއް އެއްލާ ގައުތަކެއް އުކި މައްސަލަ އެޤައުމުގެ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަން…

ސީރިޔާއަށް ހަމަލާދިން އިޒްރޭލުގެ ޖެޓެއްް ވައްޓާލައި އިތުރު ފްލައިޓަކަށް ހަމަލާދީފި

01 yr 7 months ago

ސީރިޔާއަށް ހަމަލާދިން އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަމަތީ ޖެޓެއް ވައްޓާލައި އިތުރު ޖެޓަކަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

ސީރިޔާއިން ބުނީ އިޒްރޭލުގެ ޖެޓްތަކުން ހުރކުރު ވިލޭރޭ ސީރިޔާގެ…

ޓެރަރިޒަމް އިތުރުވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ސަބަބުން: މުސްލިމުންނާ ކްރިސްޓިއަނުން

01 yr 7 months ago

މިޞުރާއި އަދި އެހެންވެސް ޤައުމުތަކުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް މިހަރު އިތުރުވަމުން އަންނަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް މުސްލިމުންނާމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތާއި ދައްކާ…

ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ފެނުމުން މެލޭސިޔާގެ ރައްޔިތުން އުފަލުން "މޮޔަވި".

01 yr 7 months ago

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ބެލެނިވެރިކަން މިވަގުތަށް މާތްﷲ ހަވާލުކުރައްވަވާފައިވާ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ "ބައްޕަ" ސައުދިއަރަބިޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒްގެ…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›