ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ކެނެޑާގެ ސްނައިޕަރެއް 2.2 މޭލު ދުރުން ބަޑިޖަހާ އައިއެސްގެ މީހަކު މަރާލައިފި

09 hours 37 mins ago

އިރާޤްގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާ ކެނެޑާގެ ސްނައިޕަރުންގެ މީހަކު 2.2 މޭލު (3540 މީޓަރު) ދުރުން ބަޑިޖަހައި އައިއެސްގެ އިސް އޮފިސަރަކު މަރާލައިފިއެވެ.

ބަނޑުކޮޅުގަ ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި އަންހެނެއްގެ އުރަމައްޗަށް "ފަރުވާދިނުމުން" ޑޮކްޓަރުގެ މޫނުމަތީގަ ފައިން ޖަހައިފި

09 hours 37 mins ago

އަހަރެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިއައީ މަންމަ އާއިއެކުގައެވެ. އެއީ ބަނޑުކޮޅުން ތަންކޮޅެއްގައި ރިއްސާތީއެވެ. ޑޮކްޓަރު އަހަރެންގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްފަހު އެތަން ބަލައިލުމަށް…

ޢީދު ދުވަހު އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ވިހެއުމުން ގިނަ ހަދިޔާތަކެއް!

09 hours 37 mins ago

އަބޫދާބީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަންހެނަކު ޢީދު ދުވަހު އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައަކު އަގު ބޮޑު ހަދިޔާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ދެ ކުދިންގެ ބައްޕަ…

ހިފި ރޯދަތައް މިޔުޒިކަށް ވިއްކާނުލަން ނިންމި ދެމަފިރިންނަށް ފްލެޓަކާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް!

09 hours 38 mins ago

އެއީ މީގެ 3 އަހަރު ކުރިއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ އާއި ވިދިގެން އައި ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ޝާމިން އިޝާ ނަމާދުން ފައިގެން ގެއަށް އައި އިރު ޝަކީބާ ތަްއޔާރުވަނީ…

މިއަހަރު އުމުރާވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

018 hours 35 mins ago

މިއަހަރުގެ މިހއިތަނަށް 7.5 މިލިއަން މީހުން އުމުރާވެއްޖެ ކަމަށާއި މިދިއަ އަަހަރުގެ މިހައިތަނަށް އުމުރާވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 6.39 ކަމަށްވުމުން މިއީ 1.11 މިލިއަން މީހުން…

ޕާކިސްތާނުގައި ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ފުރޮޅާލައި 123 މަރު- ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް!

019 hours 26 mins ago

ޕާކިސްތާނުގައި މިއަދު ހެނދުނު ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ފުރޮޅާލުމުން ރޯވި އަލިފާނުގެ ސަބަބުން 123 މީހުން މަރުވެ 100 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން…

ޓެރަރިޒަމަކީ މިޒަމާން ހަލާކުކުރާ ހަތުރު: ސަލްމާން ރަސްގެފާނު

020 hours 20 mins ago

ޓެރަރިޒަމަކީ މިޒަމާން ހަލާކުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ހަތުރު ނުވަތަ ކުރިމަތިވެފައިވާ "ފަނާކުރަނިވި މުޞީބާތް" ކަމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނެ ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން އެތައް ލައްކަ މުސްލިމުން ތިބީ ތައްޔާރަށް: ނަޞްރުﷲ

021 hours 37 mins ago

އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން ބޭނުންވެގެން ތިބި އެތައް ލައްކަ ބައަކު ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އެބަތިބި ކަމަށް ލެބަނަންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް…

ދެ ހަރަމްފުޅުގަ ޚަޠިމު ކުރުމުގަ 3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ބައިވެރިވި!

01 day 7 hours ago

މައްކާ އާއި މަދީނާގެ ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީސް ނަމާދާއިއެކު ޚަޠިމްކުރުން ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިއައިރު މައްކާ އާއި މަދިނާގެ ޙަރަމްފުޅުގައި 3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން…

ހަރަމްފުޅަށް ދޭން އުޅުނު ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން މުސްލިމް ޤައުމުތައް އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

01 day 12 hours ago

މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ޙަރަމްފުޅަށް ރޭ ދޭން މަސައްކަތްކުރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން މުސްލިމް ޤައުމުތަކުން ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ. މުސްލިމް…

ހަރަމްފުޅަށް ހަމަލާދޭން އުޅެނިކޮށް ޖިއްދާއިން އަތުލައިގަތީ ފަތުރުވެރިއެއް!

01 day 13 hours ago

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ހަމަލާދޭން ރޭގައި ކުރި މަސައްތާއި ގުޅިގެން ޖިއްދާއިން އަތުލައިގެންފައިވަނީ ބޭރު ޤައުމަކުން ގޮސްހުރި ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށް ސައުދީ ސަލާމަތީ…

ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަރަމްފުޅަށް ގެއްލުން ދޭން އުޅުނު 3 ޖަމާއަތެއް އަތުލައިގެންފި

02 days 5 hours ago

ޖާނުން ފިދާވެގެން މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅަށް ގެއްލުން ދޭން އުޅުނު 3 ޖަމާއަތެއް އަތުލައިގެންފިއެވެ. މި ހާދިސާތައް ހިގާފައިވަނީ މިރޭގެ ތަރާވީސް ނަމާދަށް ތިއްބައެވެ. ނަމާދަށް…

ޙަރަމްފުޅަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުވައިފި

02 days 7 hours ago

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފިއެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވާފައިވަނީ ހަރަމްފުޅުގެ…

ބަގްދާދީ މަރާލެވިއްޖަކަން 100% ޔަޤީން ކުރެވޭ: ރަސިއާ

02 days 7 hours ago

އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫބަކުރު ބަޣްދާދީ މަރާލެވިފައިވާކަން މިހާރު 100 އިންސައްތަ ޔަޤީން ކުރެވޭކަމަށް ރަސިއާ އިން ބުނެފިއެވެ.

ރަސިއާގެ ޕާލަމެންޓުގައި މައުލޫމާތުދެމުން…

ޤަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ކުރަންޖެހޭ 13 ކަމެއް ޤަތަރަށް އަންގައިފި

02 days 7 hours ago

ޤަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ޤަތަރާއިމެދު އަރަބި ޤައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަނބުރައި ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤަތަރުން ކުރަންޖެހޭ 13 ކަމެއްގެ ލިސްޓް ޤަތަރަށް…

 1 2 3 >  Last ›