ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް ރެޑް ކްރޮސް އިން އެހީތެރިވާން އުޅުމުން، ބުދިސްޓުން އެކަން ހުއްޓުވަން އުޅެފި

03 days 8 hours ago

މިޔަންމާގެ ރަޚައިން ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެހީގެ ޝިޕްމަންޓަކާއިއެކު ދިޔަ ރެޑް ކްރޮސްގެ ޓީމެއް ހުއްޓުވަން، މިޔަންމާ…

ގޭތެރެ ހަޑިކަމުން ކާރެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް އަވައްޓެރިން އެހީތެރިވެއްޖެ

04 days 2 hours ago

އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ޓްރެސާ ހަރނަންޑައިޒް އަކީ އަތްފައިގާ ބާރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ބުރަ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ މީހެކެވެ. ފިރިމީހާ މަރުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ދަރިއަކު…

މެކްސިކޯއަށް އެރި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

04 days 10 hours ago

ސީއެންއެން- ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މެކްސިކޯއަށް އެރި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގެ ސަބަބުން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އިމާރާތްތަކުގައި ތާށިވެއްޖެއެވެ.…

މިޔަންމާ އަސްކަރިއްޔާއަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް، ބްރިޓެން އިން ނުދޭން ނިންމައިފި

15 days 3 hours ago

މިޔަންމާގެ ރަޚައިން ސްޓޭޓްގައި އެޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި ބުދިސްޓުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް…

ކިޔެވުމަކީ ވަކި ޢުމުރަކަށް އޮތްކަމެއް ނޫން- މިއީވެސް އެކަމުގެ ނަމޫނާއެއް

05 days 6 hours ago

ޗައިނާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޒޫ ހޮންގސެން މިވަނީ ކިޔެވުމަކީ ވަކި ޢުމުރަކަށް އޮތްކަމެއް ނޫންކަން ދައްކުވައިދީފިއެވެ.

ޢުމުރުން 61 އަހަރުގެ ޒޫ ލޯ އިން ވަނީ މާސްޓަރ…

ދުނިޔޭގެ ކުލަތައް އަލަށް ފެންނަން ފެށީ، އާއިލާއިން ދިން ހަދިޔާއެއްގެ ސަބަބުން

06 days 10 hours ago

އެމެރިކާއަށް އުފަން، ވިލިއަމް ރީޑް އަކީ ބޮޑީބިލްޑަރެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ދުނިޔެއަށް އުފަންވީ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ކަލަރބްލައިންޑް މީހެކެވެ. ދުނިޔޭގެ މަންޒަރުތައް…

އިސްލާމް ދީނުގެ ފަތުވާ ދޭތީ ރޮހިންޔާ 10 އިލްމުވެރިންގެ ދޫތައް ބުރިކުރި

06 days 10 hours ago

ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުންނަށް ދީނީ ފަތުވާދޭތީ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ އިލްމުވެރިންގެ ޖަމާއަތެއްގައި ހިމެނޭ 10 އިލްމުވެރިންގެ ދޫ ބުރިކޮށް ޝަހީދުކުރިއެވެ.

ރޮހިންޔާ…

ވީޑިއޯ: އަނބިންނަށް މިވަރަށް އަނިޔާކުރާއިރު އިސްލާމްކަން ކޮބާ؟

01 week ago

ފަޚުރުވެރިވެލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމަށް ބުނަމުއެވެ. އެމޭރުމުން ބުނަމުން ތިމާ އެންމެ ބޮޑަށް އޯގާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތިމާގެ އަނބިންނަށް މިވަރަށް…

ވީޑިއޯ: ބިރުގަންނަވީ ބިރުވެރިކަމެއް ފެނުމަކުން ނޫނެވެ. ބިރުވެރިކަން ފެންނާނެ ދުވަހަށެވެ.

01 week ago

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައަކު ބިރުގަންނަނީ ބިރުވެރިކަމެއް ލޮލަށް ފެނުމުންނެވެ. ނުވަތަ ބިރުވެރި ވާހަކައެއް މީހަކު ކިޔައިދިނުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް…

ވީޑިއޯ: ޢާއިލާއަށްޓަކައި 14 އަހަރުގަ 44 އަހަރުގެ މީހުނާ ކައިވެނިކުރަން މަޖުބޫރުވަނީ

01 week ago

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ހަނިފާއަކީ ސީރިޔާއިން ލެބަނަނަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރިފިޔުޖީއެކެވެ. ޢާއިލާއަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބެއެވެ. ވަޒީފާއެއް ނުލިބެއެވެ. ތިބޭ ގޭގެ ކުލި…

ދުބާއީގެ ޔަސް އައިލަންޑްގައި 400 ދިރްހަމް ހޭދަކުރި މަންމައަކަށް 1 މިލިއަން ދިރްހަމްގެ ހަދިޔާއެއް

01 week ago

2 ދަރިންގެ މަންމައަށް ފުރަތަމަ ދައުވަތު ލިބުނީ ޔަސް އައިލަންޑްގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮޅުމަށެވެ. ދައުވަތު ޤަބޫލުކޮށް އޭނާ އެރަށަށް ދިއައީ ދެ ދަރިންނާއި ފިރިމީހާވެސް…

މިއީ ސޫކީއަށް ދޭ އެންމެ ފަހު ފުރުސަތު- ޔޫއެން

01 week ago

މިޔަންމާގެ ސަރުކާރާއި ބުދިސްޓުން ހިންގަމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް، އެޤައުމުގެ ވެރިކަމުގައި ހުރިި އަންގް ސަން ސޫކީއަށް ދޭ މިއީ އެންމެފަހު ފުރުސަތުކަމަށް…

މުސްލިމުން ބޭނުންވަނީ އެންމެންނާ އެކުވެރިކަން- ކޮންމެ ކާފަރަކީ އަދާވާތްތެރިއެއް ކަމަށް ބަލަނީ މަދު މީހެއް: މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގް

01 week ago

މުސްލިމުންނަކީ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނާއިވެސް އެކުވެރި ބައެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ކާފަރަކީ އަދާވާތްތެރިއެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ކަންކަން ކުރަނީ މުސްލިމުންގެތެރެއިން…

ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދަތުރުކުރި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ އަދަދު 409،000 އަށް އަރައިފި

01 week, 1 day ago

މިޔަންމާ ސަރުކާރާއި ބުދިސްޓުން އެޤައުމުގެ ރަޚީނޭ ސްޓޭޓް ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި، އަވައްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް…

ފުލުހުންނާ ނުލައި ޚިދުމަތްދޭ ދުބާއީގެ ފުރަތަމަ ސްމާޓް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވައިފި

01 week, 1 day ago

ފުލުހުންނާއި ނުލައި ޚިދުމަތްދޭ ދުބާއީގެ ފުރަތަމަ ސްމާޓް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރާޝިދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފިއެވެ.

މިސެންޓަރުގައި ފުލުހުންނެއް…

 1 2 3 >  Last ›