ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ޒައިނަބްގެ ގާތިލު ދަންޖައްސައިފި

023 hours 17 mins ago

ޕާކިސްތާނުގެ ކާސޫރް ގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަމީން އަންސާރީގެ ގާތިލު އިމްރާން އަލީ، މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ލާހޯރްގެ ކޮޓް…

ޒައިނަބުގެ ގާތިލު ދަންޖެއްސުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު!

03 days 23 hours ago

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޕާކިސްތާނުގައި އުމުރުން އެންމެ ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި މީހާ، އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދަންޖައްސަން އެޤައުމުގެ އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް…

އަވެއްޓެރި އިންޑިއާގެ 22 މީހަކަށް ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ!

01 week ago

އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ރާޖަސްތާންގެ ޖައިޕޫރްގައި 22 މީހަކަށް ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެއެވެ.

މަޝްހޫރު އޮންލައިން "ޑެއިލީ މެއިލް' އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާ…

އިމްތިޙާނު ހަދަން ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި ފުލުހުން 6 މަހުގެ ދަރިފުޅު ބަލައިދީފި

01 week 2 days ago

ފުލުހުންނަކީ އަބަދުވެސް އާދަޢާ ޚިލާފް ކަންކަން ކުރާ ބައެކެވެ. މިގޮތުން އިއްޔެ ހައިދަރު އާބާދުގެ ފުލުހުންގެ ކިބައިން ފެނުނު ކަމަކީ 6 މަހުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް…

އިންޑޮނޭސިއާއަށް އެރި ސުނާމީގައި މިސްކިތްތައް ނެތިގެން ދިއުމުން ހުކުރުކުރީ ޢާންމުތަންތަނުގަ

01 week 4 days ago

އިންޑޮނޭސިއާއަށް އެރި ސުނާމީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސްކިތްތައް ނެތިގެން ގޮސްފައިވާތީ އިއްޔެ ހުކުރު ނަމާދުކުރީ ޢާންމުތަންތަނުގައެވެ.

މިގޮތުން ގިނަ ބައަކު…

ޔަހޫދީ ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ 3 މީހުން ޝަހީދުކޮށް، 126 މީހުންގެ ގައަށް ބަޑިޖަހައިފި- 376 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލި!

01 week 4 days ago

ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދަން އެތައް ހާސް ބައަކު އިއްޔެ ނުކުމެ އަޑު އުފުލައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި 3 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.…

ކިނބުލަކަށް ކާން ދިނުމުން ބުރަކަށީގަ އިށީންނަން ފުރުޞަތު ދިން ވީޑިއޯއެއް ޢާންކުމުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުން

01 week 4 days ago

ކިނބުލަކަށް ކާން ދިނުމުން ބުރަކަށީގައި އިށީންނަން ފުރުޞަތު ދިން ވީޑިއޯއެއް ޢާންކުމުރުމުން ގިނަ ބައަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ. ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުންވެސް…

އިންޑޮނޭސިއާއަށް ކުރިމައިތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި އޮޔާދިއަ މީހުންގެ ހަށިތައް ލައްގާއިރު ކުނިވެފައި ހުންނާތީ ވަޅުލަން މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފަ!

01 week 4 days ago

އިންޑޮނޭސިއާއަށް ކުރިމައިތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި އޮޔާދިއަ މީހުންގެ ހަށިތައް ލައްގާއިރު ކުނިވެފައި ހުންނާތީ ވަޅުލަން މައްސަލަތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ވޮލަންޓިއަރުން…

ޔޫރަޕުގައި ހުޅުވި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ތުރުކީގެ ޚަރަދުގައި ބިނާކޮށް ހުޅުވައިފި

02 weeks 4 days ago


ޔޫރަޕުގައި މިހައިތަނަށް ބިނާކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ތުރުކީގެ ޚަރަދުގައި ޖަރުމަނުގައި ބިނާކޮށްދިނުމަށްފަހު ރައީސް އުރުދުޤާން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.…

އުމުރުން 11 އަހަރުގަ ޤްރްއާން ހިތުދަސްކުރި - ޔަހޫދީ ސްނައިޕަރަކު ބަޑިޖަހާ އޭނާ މަރާލީ 12 އަހަރުގަ!

02 weeks 4 days ago

އޭނާގެ އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޡަކަށްވިއެވެ. 12 އަހަރުގައި ޔަހޫދީ ސްނައިޕަރަކު ދުރުން ބަޑިޖަހާ މަރައިލީއެވެ. ސުވާލަކީ މިއީ ހަމަ އިއްތިފާޤެއް…

ސުނާމީ އެރުމާއި ގުޅިގެން އިންޑޮނޭޝިއާއިން ގާތްގަނޑަކަށް 400 މީހުން މަރުވި

02 weeks 4 days ago

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ސުލަވޭސީ އަށް އިއްޔެ އެރި ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުން ގާތްގަނޑަކަށް 400 މީހުން މަރުވިކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އދއިން ދޭ ތިމާވެށްޓަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އިނާމު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް-

03 weeks agoއދއިން ދޭ ތިމާވެށްޓަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އިނާމު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ދީފިއެވެ.
"ްެމްޕިއަންސް އޮފް އަރތް އެވޯޑް" މޯދީއަށް…

ސިވިލްސަރވަންޓުންނަށް ފަތިސް ނަމާދުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްގަ ޕަލެމްބަންގގެ މޭޔަރ ސޮއިކުރައްވައިފި

03 weeks 4 days ago

ސިވިލްސަރވަންޓުންނަށް މިސްކިތްތަކުގައި ފަތިސް ނަމާދުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްގައި އިންޑޮނޭސިއާގެ ޕަލެމްބަންގ ސިޓީގެ މޭޔަރ ހަރްނޯޖޯޔޯ ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިލިޔުމަކީ…

1އެމްޑީބީ ގެ 628 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި ނަޖީބު ހައްޔަރު ކޮށްފި

04 weeks ago

ކުއަލާ ލަމްޕޫރް: މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާޤް އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމީ އެޤައުމުގެ…

"ލާދީނީ" އިނގިރޭސިވިލާތުން ފަތިސް ނަމާދަށް ދާ ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ބަހަނީ - "ދީނީ" ރާއްޖޭގަ ކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟

01 month ago

ފަތިސް ނަމާދުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވިދިވިދިގެން 40 ފަތިސް ނަމާދުކުރި ދަރިވަރުންނަށް ބައިސްކަލް ބަހައިފި އެވެ. 520 ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ލިބުނު މިހަރަކާތް…

 1 2 3 >  Last ›