ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ކައިވެނީގެ ހަފްލާގަ ލިބުނު ޕާރުސަލެއް ގޮވައި ފިރިމީހާ އާ މާމަ މަރުވެއްޖެ

016 hours 23 mins ago

ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ލިބުނު ޕާރުސަލެއް ގޮވައި ފިރިމީހާ އާއި އޭނާގެ މާމަ މަރުވެއްޖެއެވެ. އަނބިމީހާއަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައެވެ.

އިންޑިއާގެ…

މިހައިތަނަށް ނެގި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިކުނޑީގެ ޓިޔުމަރު ނަގައިފި

01 day ago

މީހެއްގެ ބޮލުން މިހައިތަނަށް ނެގުނު ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ބޮޑު ސިކުނޑީގެ ޓިޔުމަރު ނަގައިފިއެވެ.އިންޑިއާގެ…

މިހާލުގައި ދިރިއުޅެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޖެހިދާނެ

02 days 23 hours ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯއަށް ރަނގަޅަށް ބައްލަވައިލައްވާށެވެ. އިންސާނަކު ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ޙާލަތު ހިތަށް ގެންނަވާށެވެ. އޭނާ ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޙާލަތަށް ރަނގަޅަށް…

5 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، މަރައިލި 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބަންދުގަ ތިއްބާ ދަމާ ނެރެ ތަޅާ މަރާލައިފި

04 days 15 hours ago

5 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، މަރައިލި 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބަންދުގަ ތިއްބައި އެތަނަށް ރައްޔިތުންގެ ބައަކު ވަދެ 2 މީހުން ދަމާ ނެރެ ތަޅާ މަރާލައިފިއެވެ.

ކައިވެނީގެ ކިއެވެނި ކިޔައި ނުނިމެނީސް ހަފްލާއިން ނުކުމެ އިމްތިހާން ހަދަން ދާންޖެހިއްޖެ

04 days 16 hours ago

ކައިވެނީގެ ކިއެވެނި ކިޔައި ނުނިމެނީސް ހަފްލާއިން ނުކުމެ ދުވަމުން އިމްތިހާން ހަދަން ދާންޖެހިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޕަޓްނާގައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގަން މެދުވެރިވީ…

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި އަންހެނުންތަކެއް ތާސްކުޅެ، އެމިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލައިފި

05 days, 1 hour ago

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި، ހަތަރު އަންހެނަކު ތާސްކުޅެން އިން މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ނޫސްއޭޖެންސީ އެއް ކަމަށްވާ އޯކޭޒް އިން އިއްޔެ…

މުދާ ވާރުތަވާނެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބޭތޯ 83 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 30 އަަހަރުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްފި

05 days 4 hours ago


މުދާ ވާރުތަވާނެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނަށް ނިޞްބަތްވާ 83 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 30 އަަހަރުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

ދެމަފިރިންނަށް…

ކުކުޅު ނުލިބިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގަ ހުރި ކޭއެފްސީގެ ގިނަ އައުޓްލެޓްތަކެއް ބަންދުކުރަންޖެހިއްޖެ

05 days 15 hours ago

ކުކުޅު ނުލިބިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގަ ހުރި ކޭއެފްސީގެ ގިނަ ފިހާރަތަކެއް ބަންދުކުރަންޖެހިއްޖެއެވެ.

ކޭއެފްސީ އިން ބުނީ ކުކުޅު ނުލިބިގެން ބަންދުކުރަންޖެހުނީ…

މަންމަ މަރައިގެން 31 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއްގަ ހުރި އިންޖިނޭރަކު 7 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މެރި މައްސަލައެއްގަ މަރަން ޙުކުމްކޮށްފި

05 days 15 hours ago

މަންމަ މަރައިގެން 31 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއްގަ ހުރި އިންޖިނޭރަކު 7 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މެރި މައްސަލައެއްގައި މަރަން ޙުކުމްކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ…

ކައިވެނި ހަފްލާއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ

05 days 16 hours ago

ކައިވެނި ހަފްލާއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގެ އަޖްމަރ އަވަށުގައެވެ.

ޔަހޫދީ ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ 2 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

01 week ago

ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ފަލަސްޠީނުގެ 2 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.

މަންޒަރު ފެނުނު މީހަކު ބުނީ އެދެ މީހުންގެ ގައަށް ޔަހޫދި ފުލުހުން ބަޑިޖެހީ އެއްވެސް…

10 އަހަރަށްފަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

01 week ago

10 އަހަރަށްފަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޭލްސްގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 4.4 ގެ ބާރުމިނުގައެވެ.…

ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިންޑިއާ ދަތުރު ފެށީ ތާޖްމަހަލުން-

01 week ago


ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު އެނާގެ ޢާއިލާއާއިއެކު ރޭ އިންޑިއާއަށް ފެށި ދަތުރުގައި ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ޒިޔާރަތްކުރީ ތާޖްމަހަލަށެވެ.

މިމަހުގެ 25 ވަަނަ ދުވަހަށް…

ފްލޮރިޑާ ސްކޫލުގަ ބަޑިޖަހާ އެތައް ބައަކު މެރީ "ޝައިޠާނުންތަކެއް އެބައުޅޭ" ކަމަށް އަޑެއް އިވިގެން- ޤާޠިލް

01 week ago

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 15 ދަރިވަރުންނާއި 2 މުވައްޒިފުން މަރައިލީ އެތަނުގައި "ޝައިޠާނުންތަކެއް އެބައުޅޭ" ކަމަށް އޭނާގެ ބޮލުތެރެއިން އަޑެއް…

އަމިއްލަ ހައްޤު ނުލިބި ލަސްވާތީ އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖިިސްކުރާގޭ ކުރިމައްޗަށް

01 week, 1 day ago

އަމިއްލަ ޙައްޤު ނުލިބި ލަސްވާތީ އަމިއްލައަށް މަރުވާން ބޭނުންވި މީހަކު މުމްބާއީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާގޭގެ ކުރިމަތީގައި މަރުވާން މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ.

 1 2 3 >  Last ›