ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބުރުގާ އަޅާ ކުޑަކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަން ފަށައިފި

010 hours 43 mins ago

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބުރުގާ އަޅައިގެން ސްކޫލަށްދާ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ޓީވީ ކެމެރާ ކުރިމަތީގައި…

ލުއިކާނާއާ ހަކުރު ގިނަ ބުއިންތައް ބޭނުންކުރަމުން ހަކުރުބަލީގެ ވާހަކަ ދެއްކޭކަށް ނެތް!

010 hours 43 mins ago

ހަކުރު ބަލި ކުރިން ޖެހެމުން އައީ ޢާންމުކޮށް އުމުރުން ދޮށީ މީހުންނަށް ނަމަވެސް ހަކުރު ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ހިމެނެން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

އަންހެން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަން ޖަނާ ނޮވޮޓްނާ މަރުވެއްޖެ.

016 hours 8 mins ago

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ޖަނާ ނޮވޮޓްނާ އުމުރުން 49 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. ޖަނާ މަރުވީ ކެންސަރުގެ ބައްޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދަނިކޮށް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.…

ސެރީނާ ވިލިއަމްސްގެ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގު 2.6 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އަރާ

016 hours 42 mins ago

ވިމްބްލިޑަން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަން ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އާއި ރެއްޑިޓް ގެ ކޯ-ފައުންޑަރ އެލެކްސިސް އޯހޭނިއަން، މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ތީމަކަށް ނިއު…

ބޭނުންވަނީ އެކަހަލަ ބޭބެއެއް

016 hours 46 mins ago

ޝުއައިބު އަށް އޭނާގެ ބޭބެގެ ފަރާތުން ޢީދު ހަދިޔާއަކަށް ވަރަށް ރީތި ކާރެއް ލިބުނެވެ.

ކާރުގައި ބުރެއް ޖަހާލަންދާން، ޢީދު ދުވަހު ޝުއެއިބު ނިކުތް އިރު ކާރު ކައިރީގައި…

މޮރޮކޯގަ ބެހި ހިލޭ އެހީ ހޯދަން އުޅުމުގަ ފައިދަށުވެ 15 މީހުން މަރުވެ ގިނަ ބައަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ

019 hours 58 mins ago

މަޣްރިބް ކަރަ، މޮރޮކޯގައި އަމިއްލަ ޖަމާއަތަކުން ބެހި ހިލޭ އެހީގެ ތެކެތި ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފައިދަށުވެ 15 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބައަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ލޯބިވެރިޔާގެ ބައްޕައާއި މަގުމަތިން ދިޔަ އިތުރު ދެ ފިރިހެނަކު މަރާލުމަށް ފަހު،ފްރާންސްގެ ފުލުހަކު އަމިއްލަ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި މަރުވެއްޖެ.

020 hours 38 mins ago

ފްރާންސްގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ފްރާންސްގެ ފުލުހަކު ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ބައްޕައާއި އިތުރު ދެ ފިރިހެނަކު މަރާލާފައެވެ.…

ޗައިނާގެ ވޯޓަރ ޑްރަމް ޑާންސަށް ފަތުރުވެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް..

022 hours 8 mins agoޗައިނާގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރެއް ކަމަށްވާ ވޯޓަރ ޑްރަމް ޑާންސަށް ފަތުރުވެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ގޮއިޒޯ ޕްރޮވިންސްގެ ގެޑޮންގ އަވަށުގައި…

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ ވަބާއެއް- އެކަންކުރަން ހުއްދަކުރާ ޤައުމުތައް ފަނާވެގެން ހިނގައިދާނެ: މޫރެ

022 hours 9 mins ago


އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ އިންސާނިއްޔަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ވަބާއެއް ކަމަށާއި އެކަންކުރަން ހުއްދަކުރާ ޤައުމުތައް ފަނާވެގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް އެމެރިކާގައި…

ސައުދީ އިޤްޠިޞާދު ރެކޯޑް ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

023 hours 14 mins ago


ސައުދިއަރަބިޔާއިން އެ ޤައުމުގެ އިޤްޠިޞާދު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރެކޯޑް ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފިއެެވެ.

ސައުދިއަރަބިޔާއިން…

މިތަނުން މަންމައަކީ ކާކު؟

01 day 8 hours ago

ނޯވާ ސްކޯޝިއާ ގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ކިޔެންޔާ ބޫކަރ އާއި އޭނާގެ ދެ އަންހެން ދަރިންނާއިއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް މިދުވަސްކޮޅު ހަލުވިކަމާއިއެކު އިންޓަރނެޓުގައި…

ޒިމްބާބްވޭ ގެ ރައީސްކަމުން މުގާބެ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފި؟

01 day 9 hours ago

ޒިމްބާބްވޭ ގެ ރައީސްކަމުން އެޤައުމުގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބެ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފިކަމަށް ހަބަރު ފެތުރެމުންއެބަދެއެވެ.

މުގާބެ އިސްތިއުފާ…

ކެންސަރުބަލީގަ މަންމަ މަރުވަނީކަން އެނގުމުން ކުޑަ ދެދަރިން ދެއްކި އަސަރުގަދަ ވާހަކަ- އެންމެންނަށް ފިލާވަޅެއް!

01 day 15 hours ago

ދެ ދަރިންގެ މަންމަ އޮލީވިއާގެ ފުއްޕާމެއަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަން އެނގުނީ މިދިއަ އަހަރުއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮންނަން ޖެހިފައިވާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. މިދިއަ…

15 މަހުގެ ދަރިފުޅު ރޯ އަޑު އިވޭތީ ގެއިން ބޭރުކުރަނީ

01 day 15 hours ago

އަތީލާއަކީ ލަންޑަނުގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ދިރިއުޅޭ އަންހެނެކެވެ. އެތަނުގައި އުޅެނީ ދެމަފިރިންނާއި ދެ ދަރިންނެވެ. އަތީލާއަށް އެއް ދުވަހަކު އީމޭއިލެއްގައި…

ސްކޫލުން ކާންދިން ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބޮނޑެއް ފެނުމުން ހުރިހާ ދަރިވަރުން ހޮސްޕިޓަލަށް

01 day 17 hours ago

އިންޑިއާގެ ކޮލާކަޓްގެ ސްކޫލަކުން ދަރިވަރުންގެ މެންދުރު ކެއުމަށް ކާންދިން ތަކެތީގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ބޮނޑެއް ފެނުމުން 87 ދަރިވަރުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް…

 1 2 3 >  Last ›