ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

އީރާނަށް އިއްޔެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ނިޔުކްލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓާ ވަރަށް ކައިރިއަށް

05 hours 30 mins ago

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު އީރާނަށް އައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އެ ޤައުމުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނިޔުކްލިއަ ޕަވަރ ޕްލާންޓާއި ވަރަށް ކައިރިއަށެވެ.

ރެކްޓަރ…

އާސިރްގެ ޗެކް ޕޯސްޓަކަށް ހަމަލާދީ 4 ފުލުހުން މަރާލައި 4 ފުލުހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

05 hours 31 mins ago

ސައުދިއަރަބިޔާގެ އާސިރްގެ ޗެކް ޕޯސްޓަކަށް ހަމަލާދީ 4 ފުލުހުން މަރާލައި 4 ފުލުހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިއްޔެ ދިން މިހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ…

ޝަޢުބާން މަހާއެކު ސައުދީގަ ބައިސްކޯފް ދެއްކުން އިފްތިތާޙްކުރުމަށް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް!

022 hours 43 mins ago

މާތްވެގެންވާ ޝަޢްބާން މަސް ފެށުމާއިއެކު 40 ވަރަކަށް އަހަރަށްފަހު ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި ބުދަ ދުވަހު ސައުދިއަރަބިޔާގައި ބައިސްކޯފްދައްކަން ފެށުން އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ.…

ރާއްޖޭގެ މަސާޖްޕާލަރތަކުގެ ވަޒިފާއަށް ގެންނާނެކަމަށްބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން އަތުން ފައިސާ ނަގައި ނުގެނައުމުން ހަޅުތާލުކޮށްފި

01 day 4 hours ago

ރާއްޖޭގެ މަސާޖްޕާލަރތަކުގެ ވަޒިފާއަށް ގެންނާނެކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން އަތުން ފައިސާ ނަގައި ނުގެނައުމުން ހަޅުތާލުކޮށްފިއެވެ.

ތައިލަންޑުގެ…

ފައްޅީގެ އަޅުކަމަށް އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދިއަ އަންހެނަކު އިސްލާމްވެ ކައިވެނިކޮށްފި

01 day 7 hours ago


ފައްޅީގެ އަޅުކަމަށް އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދިއަ އަންހެނަކު އިސްލާމްވެ ޕާކިސްތާނު މުސްލިމަކާއި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

ސިކް ދީނަށް އުޅެމުން އައި ކިރަން…

ބައްޕަގެ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވުމަށް 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޓެރަސް އިން ފުންމާލައިފި- އަވަށްޓެރިޔާ ހުރީ ވީޑިއޯކުރަން!

02 days 8 hours ago


މަސްތުވެގެން ގެއަށް އައި ބައްޕަގެ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވުމަށް 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޓެރަސް އިން ފުންމާލައިފިއެވެ.

އަވަށްޓެރިޔާ ހުރީ ވީޑިއޯކުރާށެވެ.…

އިންޑިއާ ކަނޑު ބަލަހައްޓަން އިންޑިއާ ނޭވީން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފަށައިފި

02 days 22 hours ago

އިންޑިއާ ކަނޑު ބަލަހައްޓަން އިންޑިއާ ނޭވީން ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއޮޕަރޭޝަންގެދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ނުވަތަ…

އެމެރިކާގަ ސަލާމަތީ ކަންކަން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޖަލުގަ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގަ 7 މީހުން މަރުވެ 17 މީހުން ޒަޚަމް ވެއްޖެ

03 days 22 hours ago

އެމެރިކާގެ ދެކުނު ކެރޮލީނާގައި ހުރި ސަލާމަތީ ކަންކަން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގަ 7 މީހުން މަރުވެ 17 މީހުން ޒަޚަމް ވެއްޖެއެވެ.

މިއީ…

އާޝިފާގެ ޤާތިލުން ކޯޓުގަ މަސައްކަތްކުރީ ދޮގު އަންގައިދޭ މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ސަލާމަތްވާން

03 days 23 hours ago

ކަޝްމީރުގެ ފައްޅިއެއްގައި ރޭޕްކުރުމަށްފަހު މަރައިލި އުމުރުން 8 އަހަރުގެ އާޝިފާގެ ގާތިލުން މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރީ ދޮގު…

"ޢާއިލީ ބިމެއްގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން" 11 މީހުން ވެގެން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމަށްފަހު މަރާލައިފި

03 days 23 hours ago

11 މީހުންވެގެން އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމަށްފަހު މަރާލައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ބިހާރުގެ ފުލުހުން ބުނީ މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ޢާއިލީ ބިމެއްގެ މައްސަލައިގައި…

އަރަބި ލީޑަރުން އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކަން ޖުއްބާ ބާލައި ކޯޓުލައިފި

04 days 6 hours agoއަރަބި ލީޑަރުން އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކަން ޢަރަބިި ޘަޤާފީ ޖުއްބާ ބާލައި ކޯޓުލައިފިއެވެ.

ސައުދިއަރަބިޔާގެ ދައްމާމުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަރަބި…

ބޮސްނިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮސްނިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

04 days 7 hours ago


ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބޮސްނިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.
ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ދެޤައުމުގެ މެދުގައި…

ފައްޅީގަ ރޭޕްކޮށް މަރާލި އަޝްފާގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

04 days 9 hours ago


ހިންދޫންގެ ފައްޅިއެއްގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި އުމުރުން 8 އަހަރުގެ އަޝްފާގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު 2:00 ގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށަން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ޤްދުސަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަދަލުކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން - އިރުމަތީ ޖެރޫސަލަމް ވާން ޖެހޭނީ ފަލަސްޠީނުގެ ވެރިރަށަށް: ސަލްމާން ރަސްގެފާނު

04 days 22 hours ago

ޤްދުސަށް އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަދަލުކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިރުމަތީ ޖެރޫސަލަމް ވާން ޖެހޭނީ ފަލަސްޠީނުގެ ވެރިރަށަށް ކަމަށް ސަލްމާން ރަސްގެފާނު…

"ކައިވެނިކޮށްގެން" އުޅުނު 20 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ރުޅިވުމުން "އަނބިމީހާ" އާ ލިބިފައިވާ ދަރިފުޅު މަރާލައިފި

05 days 5 hours ago

އެމެރިކާގެ ނޯތް ކެރޮލީނާގެ ފިރިހެނަކު "ކައިވެނިކޮށްގެން" އުޅުނު އޭނާގެ 20 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ރުޅިވުމުން "އަނބިމީހާ" އާއި "ދެމަފިރިންނަށް" ލިބިފައިވާ 7 މަހުގެ ދަރިފުޅު…

 1 2 3 >  Last ›