ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ނިދިއްޖެނަމަ މިކުއްޖާ މަރުވެދާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނޭ

01 day 11 hours ago

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގޮސްޕޯޓް އަށް އުފަން، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ލިއަމް ޑާބިޝާރ އަކީ އުފެދުމުގައި ވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ބައްޔެއް ހުރި ކުއްޖެކެވެ. މިބަލީގެ ސަބަބުން ލިއަމް…

ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުމާ ކުރިއެރުމަށް އެދިވަދައިގަންނަވާ ކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ

02 days 4 hours ago

އިންޑިއާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

75 ބަކަރި، ކޮށިން ފިލުމުން ނިޔުޖަރސީގެ ފުލުހުން އެލަރޓަށް!

04 days 7 hours ago

ނީލަންކިޔުމަށްތަކައި ކޮށީގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި 75 ބަކަރި ކޮށިން ފިލުމުން ނިޔުޖަރސީގެ ފުލުހުން އެލަރޓަށްއަތުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ބަކަރިތަކަށް ނުކުމެގެން…

ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލުމުގެ ކުށުގަ 2 މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

01 week 2 days ago

24 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލިކަމުގެ ކުށުގައި 2 މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ބެންގަލޫރުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ކޯތުން ކުރި…

ބަންގްލަދޭޝްގަ ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން މޯބައިލްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑަލައިފި

01 week 2 days ago

ބަންގްލަދޭޝްގައި ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ސަރަހައްދުތަކުން މޯބައިލްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑަލައިފިއެވެ.

ހުކުރަށް ތިބާ ހަމަލާދީ 29 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައި 40 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

01 week 4 days ago

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިރުމަތީ ސަހައްދެއްގެ މިސްކިތެއްގައި މިއަދު ހުކުރަށް ތިބާ ހަމަލާދީ 29 އަށްވުރެ މީހުން މަރާލައި 40 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ޙަރާންތަކެތި ކާންދީ ބޮޑުކުރި ދަރިއަކަށް ޖެހުނު އިންތިހާއަށް ބިރުވެރި ޙާލުގެ ވާހަކަ!

01 week 5 days ago

އެންމެ ކުޑައިރުންސުރެ ވިރުދާން އަކީ ސްކޫލަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ތުއްތުއިރުގައިވެސް ސްކޫލަށް ގެންދަން ޖެހެނީ ގަދަކަމުންނެވެ. ސްކޫލުގައި މަޑު ނުކުރަންވެސް…

ޔަތީމު ކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން މަގުފަހިކޮށްދެއްވަވާތޯ މެދު ނުކެނޑި ދުޢާ ކުރާތާ 367 ވަނަ ދުވަހު ރަޙްމަތްފުޅު އޮހިގަތް ގޮތުގެ ވާހަކަ.

01 week 6 days ago

މިއަހަރަކުގެ މާރިޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސްޕަރމާކެޓްތައް ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. ކުންފުނީގެ ވެރިން ނިންމާފައިވަނީ…

ޔަހޫދީންގެ ހީލަތްތެރިކަމާ މަކަރުވެރިކަން ދައްތައިދޭ މިކާޓޫނު ވީހައި ބޮޑަށް ދައުރުކޮށްދެއްވާ!

02 weeks ago

ޚަބަރުގައިވާ 4 ފޮޓޯއިން ދައްކައިދެނީ ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުން އެދުން ވައްޓާލައި އެނދަށް ވެރިވެގަތް ގޮތެވެ. މިއީ ވެސް ޑެންމާކުގެ ނޫހެއްގައި ޝާއިއުކުރި ކާޓޫނެކެވެ.…

ބިހާރު ސްޓޭޓްގަ ފެން ބޮޑުވެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫތަކުގަ މަސް ދުވަނީ

02 weeks 2 days ago

އިންޑިއާގެ ބިހާރު ސްޓޭޓަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ސްޓޭޓްގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. ވެރިރަށް ޕަޓްނާގެ…

ޕާކިސްތާނުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާ 30 މީހުން މަރުވެއްޖެ، އައިއެސް އިން މިހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގައިފި!

02 weeks 6 days ago

ޕާކިސްތާނުގައި މިއަދު އެޤައުމުގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުން ދަނިކޮށް، ހުޅަނގު ދެކުނު ގުއެޓާގައި ދިން ޖާނުންފިދާ ވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މިހާތަނަށް…

އަންހެނުން މޫނު ފޮރުވައިގެން ތިބެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ރަންވަނަތައް ދަނީ ހޯދަމުން!

03 weeks ago

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯގެ ވައަތްފަރާތުން އެފެންނަނީ ބްރިޓިޝް ކައުންސިލުން ބާއްވާ ޖީސީއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި 1 ވަނަ ޙާޞިލުކުރި މުސްލިމް ޒުވާން އަންހެންކުއްޖަކަށް އެކަމުގެ…

ކުޑަކުދިން މަރާފަ ވަޅުލާކަމުގެ ތުހުމަތުގަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ތަނެއްގެ ގޯތިތެރެ ކޮންނަން ފުލުހުން ނިންމައިފި

03 weeks, 1 day ago


ކުޑަކުދިން މެރުމަށްފަހު ވަޅުލާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާގެ ބިހާރު ސްޓޭޓްގެ މުޒައޝފަރުޕޫރުގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ ތަނެއްގެ ގޯތިތެރެ ކޮންނަން ފުލުހުން…

އަނބިމީހާ ބަލިވެއިނީ ނަހަލާލަށްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މަރާލުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

03 weeks, 1 day ago


އަނބިމީހާ ބަލިވެއިނީ ނަހަލާލަށްކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މަރާލުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ފިރިމީހާ އަމިއްލައަށް…

ޓޮރޮންޓޯއަށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

03 weeks, 1 day ago

ކެނެޑާގެ ޓޮރޮންޓޯ ސިޓީއަށް ދިން ބަޑީ ހަމަލާތަކެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެޤައުމުގެ ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު…

 1 2 3 >  Last ›