ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

އެތްތަކެއް ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދަން ގެއެއް ވައްޓާލުމުން 2 ކުދިން މަރުވެ މާމައަށް އަނިޔާވެއްޖެ

012 hours 8 mins ago

ޖަންގަލީ އެތްތަކެއް ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެއެއް ވައްޓާލި ހާދިސާއެއްގައި ގޭގައި ނިދާފައި ތިބި 2 ކުށަކުދިން މަރުވެ މާމައަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.…

ޝާރުޖާގެ އަމީރު - ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަމެއް ބުނެފިނަމަ ފަސޭހަކޮށްދެއްވަން ތައްޔާރު!

018 hours 7 mins ago

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗްތަކާއި ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ފޯރީގައި އަޑުގަދަކޮށް މީހުންނަށް އުނދަގޫކުރުން ޝާރުޖާގެ އަމީރު މަނާކުރައްވައިފިއެވެ.

އަމީރު…

ޓްރަމްޕަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން އީޔޫއަށް އެތެރާކުރާ އެރިކާގެ އުފެއްދުންތަކުން ޑިޔުޓީ ނަގަން ފަށަނީ

018 hours 14 mins ago

އެމެރިކާއަށް އެތެރެކުރާ ޔޫރަޕުގެ ބައެއް އުފެއްދުންތަކުން ޑިޔުޓީ ނަގަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން މާދަމާއިން ފެށިގެން އީޔޫގެ ޤައުމުތަކަށް އެމެރިކާ އިން އެތެރެކުރާ މުދަލުން…

ބީޖޭޕީ ލީޑަރެއްގެ ގެއިން 40 ކުރޯޑް ރުޕީސްގެ ހިރޮއިން އާއި ޕާޓީ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

01 day 11 hours ago

ބީޖޭޕީ ލީޑަރެއްގެގެއިން 40 ކުރޯޑް ރުޕީސްގެ ހިރޮއިން އާއި ޕާޓީ ޑްރަގް ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހިރޮއިންގެ އިތުރުން 280،000…

އަނބިންދެކެ ލޯބިވެވޭ މިންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ހައިރާންކުރަނިވި ނަތީޖާ - އެންމެންނަށް ބޮޑު ސިހުމެއް!

02 days 12 hours ago

ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓައި އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އަނބިންދެކެ ފިރިންނަށް ލޯބިވެވޭ މިންވަރުކަމަށް ބަލައި އެކަން ކުރެވޭ މިންވަރު…

ސައުދީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓްގައި އަލިފާން ހިފައިފި

02 days 22 hours ago

މިހާރު ރަސިއާގައި ކުޅެމުންދާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސައުދީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓްގައި އަލިފާން ހިފައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް…

ވައްކަމާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއްގަ ސްޕޭންގެ ރަސްގެފާނުގެ ޅިޔަނު 5 އަހަރާ 10 މަހަށް ޖަލަށް!

03 days 15 hours ago

ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ސްޕޭންގެ ރަސްގެފާނުގެ ޅިޔަނު 5 އަހަރާ 10 މަހަށް ޖަލަށް ލައިފިއެވެ. އޭނާ ޖަލުގައި ބަންދުވީ…

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިލްހެލުމެއް އައިސް 3 މީހުން މަރުވެއްޖެ

03 days 15 hours ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިލްހެލުމެއް އައިސް 3 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި 80 އަހަރުން މަތީގެ 2 ފިރިހެނުންނެވެ.

ޕާކަށް ދިއައިމަ ކުއްތާތައް އައިސް ކުދިން މަރަނީ - ޕާކު ނުހަދާނަމަ!

03 days 15 hours ago

ސްވަރުނާއަކީ ގޭގޭގައި ނޯކިރީކޮށްދީގެން ލިބޭ އެއްޗަކުން 4 ދަރިންނަށް ކާންބޯން ދިނުމާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ބަލަަހއްތަމުން އަންނަ އަންހެނެކެވެ. ސްވަރުނާ އޭނާގެ 4…

ހަނގުރާމަކުރަން ބޭނުންވާ ބައަކު ނެތް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައަކު ހިނގާފަ ކާބުލްއަށް

03 days 15 hours ago

ހަނގުރާމަކުރަން ބޭނުންވާ ބައަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ނެތް ކަމަށާއި ހަނުރާމަތައްކޮށް މީހުން މެރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި އެތައް ސަތޭކަ ބައަކު ދުރުސަރަހައްދުތަކުން…

ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ރަމަޟާން މަހު ކުރި ދުޢާ ދެއަހަރު ފަހުން މުޢުޖިޒާތަކަށް!

04 days 12 hours ago

ޕާކިސްތާނުގެ ޕަންޖާބަށް ނިޞްބަތްވާ ސަލީމާ ޚާން އާއި އަޚްތަރަށް ލިބިފައިވާ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަކީ އުފަންވިއިރު ވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކުއްޖެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ…

ބިޔަ ހަރުފައަކާއެކު ފޮޓޯ ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ސަލާމަތްކުރެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާ!

04 days 12 hours ago

ބިޔަ ހަރުފައަކާއެކު ފޮޓޯ ނަގަން އުޅުނު މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޮލްކަތާގެ ޖަންގަލިން 30 ފޫޓު ބިޔަހަރުފައެއް ފެނުމުން…

ބިހާރުގަ ބަނގުރާ ވިއްކުން މަނާކުރުމުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެތައް ގުނައެއް މައްޗަށް "އުދުއްސައިގެންފި"

04 days 15 hours ago

އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމުގައިވާ ބިހާރުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން މަނާކުރުމާއެކު ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެތައް ގުނައެއް މައްޗަށް "އުދުއްސައިގެންފި"…

ޢީދު ހަދިޔާއެއް ބޭނުންވެގެން ޕޮލިސް ހޮޓްލައިނަށް ގުޅި ކުޑަކުއްޖަކު ބޭނުންވި ހުރިހާ އެއްޗެއް ފުލުހުން ހަދިޔާކޮށްފި

05 days 11 hours ago

ޢީދު ހަދިޔާއެއް ބޭނުންވެގެން ޔޫއޭއީ ޝާރުޖާ ޕޮލިސްގެ ހޮޓްލައިނަށް ގުޅި ކުޑަކުއްޖަކު ބޭނުންވި ހުރިހާ އެއްޗެއް ފުލުހުން ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ބޭބީސިޓާރ އަކާއި ދަރިފުޅު ހަވާލު ކުރުމުން، ފަސް އެނބުރުނު ވަގުތު ފެށީ އެތުއްތު ކުއްޖާއަށް އަނިޔާ ކުރަން

05 days 13 hours ago

އުމުރުން އެންމެ އެއް އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ބޭބީސިޓާރ އަކާއި ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު އެކުއްޖާގެ މަންމަ ވަޒީފާއަށް ދާން ހިނގައި ގަތުމާއެކު، ދަރިފުޅުގެ ބޭބީސިޓާރ އެތުއްތު…

 1 2 3 >  Last ›