ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލް އިޞްލާޙްކުރަން ބޭނުން، އެކަމަކު ވީޓޯކުރުމުގެ ބާރު ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އެމެރިކާ

04 hours 11 mins ago

އދގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތައް ގެނެސް އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިޞްލާހްކުރަން އެމެރިކާ އިން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު…

ޗައިނާގެ ސީއެސްއީސީ އާއި ހަވާލުކުރީ މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނޫން، 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު އަޅަން: އެޗްޑީސީ

04 hours 43 mins ago

ޗައިނާ ސްޓޭޓް އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެސްއީސީ) އާޙަވާލުކޮށްފައިވާނީ 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު އަޅަން ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވަން ނަންގަގްވާ އެނބުރި ޒިމްބާބްވޭއަށް

04 hours 51 mins ago

ޒިމްބާބްވޭގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ރޮބާޓް މުގާބޭ އިސްތިއުފާ ދިނުމާއެކު، މިހާރު އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އަދި މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ތިބީ ދެން ޒިމްބާބްވޭގެ ވެރިކަމަށް އަރާނެ…

ހަރީރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން އިހަށް މަޑުޖައްސަވާލައްވައި މަޤާމުގައި މަޑުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

05 hours 16 mins ago

ލެބަނަންގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަަން އިއުލާނުކުރައްވާފައިވާ ހަރީރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން އިހަށް މަޑުޖައްސަވާލައްވައި މަޤާމުގައި…

ޖިއްދާގަ ފެން ބޮޑުވުން- މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން؟

010 hours 55 mins ago

ސައުދިއަރަބިޔާގެ ޖިއްދާ އަށާއި އެނޫން ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ބަލަމުން ގެންދާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް…

އިންޑިއާގެ ޕްލާސްޓިކް ފެކްޓްރީއެއްގައި ރޯވެ 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ

021 hours 41 mins ago

އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބް ސްޓޭޓްގައި ހުރި ޕްލާސްޓިކް އުފައްދާ ފެކްޓްރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 10 މީހުން މަރުވެ 15 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު…

ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގަ އެތައް ހާސް މުސްލިމުންމެރި ކޮމާންޑަރަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި

021 hours 42 mins ago

ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގާ އެތައް ހާސް މުސްލިމުން މެރުމުގައި އިސްކޮށްހުރި އަމީ ކޮމާންޑަރަށް އދ ގެ ކޯޓުން 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

"ބުޗަރ އޮފް…

ހުޝިޔާރު ފުލުހަކު އެއް އަތުން އަހަރުނުވާ ދަރިފުޅު އުރައިގެން ހުރެ ހަތިޔާރު އެޅި ދެ ވަގުން މަރާލައިފި

021 hours 44 mins ago

ބްރެޒިލްގެ ފުލުހަކު ޑިޔުޓީ ނޫން ގަޑިއެއްގައި އަނބިމާހާ އާއި އަހަރު ނުވާ ތުއްތު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފާމަސީއަކަށް ދިއައީ ބޭހެއް ގަންނަން ވެގެންނެވެ.

ފާމަސީގައި…

ވެރިކަމުން ބޭރުކޮށްލާނެކަން ޔަޤީންވުމުން މުގާބެ އިސްތިއުފާ ދީފި

022 hours 23 mins ago

ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަމުން ބޭރުކޮށްލާނެކަން ޔަޤީންވުމުން ވެރިކަމުގައި ހުރި މުގާބެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. މުގާބޫ ބުނީ އޭނާ އިސްތިއުފާ ދިނީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި…

ނައިޖީރިއާގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްދީ ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ މަރު

01 day 4 hours ago

ނައިޖީރިއާގެ އުތުރުގެ މުބީ ޓައުނުގައި ހުންނަ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ، އެ ހަމަލާގައި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އަދި އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

ޗިލީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު - ކުރީގެ ރައީސް ޕިނެރާއާއި ވާދަވެރި ގައިލިއާ ދެވަނަ ބުރަށް

01 day 5 hours ago

މި މަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޗިލީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާތައް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ހާމަކުރަން ފަށައިފައެވެ.

ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން،…

މަހަރަސްތުރާގެ ފެނާ ބެހޭ ވަޒީރު ޢާންމުތަނެއްގަ ކުޑަކަމުދިއަ ވީޑިއޯއަކުން ސަރުކާރަށް ބާރުބޮޑުވެއްޖެ

01 day 6 hours ago

އިންޑިއާގެ މަހަރަސްތުރާގެ ފެނާއިބެހޭ ވަޒީރު ރާމް ޝިންދަރު އާންމުތަނެއްގައި ކުޑަކަމުދާ ވީޑިއޯއެއް ޢާންމުކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ބާރުބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަޤީރު ޤައުމުގެ މީހުންކޮޅުވެސް އެމެރިކާއިން ބޭރުކޮށްލަނީ

01 day 6 hours ago

2010 ވަނަ އަހަރު ހައިޓީ އަށް އައި ގަދަފަދަ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސަލާމަތްވުމަށް އެމެރިކާއަށް އައިސް ތިބި ހައިޓީގެ 60،000 މީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ޓްރަމްޕް ނިންމައިފިއެވެ.…

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބުރުގާ އަޅާ ކުޑަކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަން ފަށައިފި

01 day 22 hours ago

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބުރުގާ އަޅައިގެން ސްކޫލަށްދާ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ޓީވީ ކެމެރާ ކުރިމަތީގައި…

ލުއިކާނާއާ ހަކުރު ގިނަ ބުއިންތައް ބޭނުންކުރަމުން ހަކުރުބަލީގެ ވާހަކަ ދެއްކޭކަށް ނެތް!

01 day 22 hours ago

ހަކުރު ބަލި ކުރިން ޖެހެމުން އައީ ޢާންމުކޮށް އުމުރުން ދޮށީ މީހުންނަށް ނަމަވެސް ހަކުރު ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ހިމެނެން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

 1 2 3 >  Last ›