ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ސިވިލްސަރވަންޓުންނަށް ފަތިސް ނަމާދުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްގަ ޕަލެމްބަންގގެ މޭޔަރ ސޮއިކުރައްވައިފި

03 days 20 hours ago

ސިވިލްސަރވަންޓުންނަށް މިސްކިތްތަކުގައި ފަތިސް ނަމާދުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްގައި އިންޑޮނޭސިއާގެ ޕަލެމްބަންގ ސިޓީގެ މޭޔަރ ހަރްނޯޖޯޔޯ ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިލިޔުމަކީ…

1އެމްޑީބީ ގެ 628 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި ނަޖީބު ހައްޔަރު ކޮށްފި

06 days 13 hours ago

ކުއަލާ ލަމްޕޫރް: މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާޤް އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމީ އެޤައުމުގެ…

"ލާދީނީ" އިނގިރޭސިވިލާތުން ފަތިސް ނަމާދަށް ދާ ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ބަހަނީ - "ދީނީ" ރާއްޖޭގަ ކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟

01 week 2 days ago

ފަތިސް ނަމާދުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވިދިވިދިގެން 40 ފަތިސް ނަމާދުކުރި ދަރިވަރުންނަށް ބައިސްކަލް ބަހައިފި އެވެ. 520 ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ލިބުނު މިހަރަކާތް…

އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ ބަޑިޖަހައި ފިރިމީހާ މަރާލައިފި - ފިރިމީހާ އަކީ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރު

01 week 3 days ago

އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ ބަޑިޖަހައި ފިރިމީހާ މަރާލައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރެދޭޝްގައި ހިންގި މިހާދިސާގައި ބަޑިޖަހައި މަރާލާފައިވަނީ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު…

މައްކާއަށް ފުލުފުލުގަ ކޯފާ - ހޮނިހިރު ދުވަހު ޙަރަމްފުޅާ ދާދިގާތަށް ހޮނުއެޅުމުން ގިނަބައަކަށް ސިހުން ލިބިއްޖެ

01 week 6 days ago

މައްކާއަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ، ޠޫފާންތައް ފުލުފުލުގައި ފޮނުއްވަވަން ފެށްޓެވުމުން ގިނަ ބައަކު ވަނީ އެކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

ވިއްސާރަ އާއި ވެލީގެ ޠޫފާނެއް…

ބައްޕަ އަހަރެން ފިއްސާލީ ކާން އިންދާ!

02 weeks ago

ހައިދަރްއާބާދު- އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގާ ހޫނު އުނދުޅިއެއް ޖައްސާ ފިއްސާލާ، އެކުއްޖާއަށް އެކި ވަރުގެ…

ދަރަނި ނުދެއްކިގެން ޒެމްބިއާގެ އެއާޕޯޓް ނަގަން ޗައިނާއިން ހުށަހެޅުމުން ޗައިނާއިން ލޯނު ނެގުމަކީ ބޮއް ހޫނު ފެނުގައި ކެއްކުން ފަދަ ކަމަކަށް ސިފަކޮށްފިށ

02 weeks 2 days ago

ދަރަނި ނުދެއްކިގެން ޒެމްބިއާގެ އެއާޕޯޓް ނަގަން ޗައިނާއިން ނިންމުމުން އެކަމަށް ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށް ޗައިނާއިން ލޯނު ނެގުމަކީ ބޮއް ހޫނު ފެނުގައި ކެއްކުން ފަދަ…

ގައިގަ ބޮން ހަރުކޮށްގެން މިޞުރުގަ ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި

03 weeks ago

އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން މިޞުރުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު މިއަދު އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން…

ޗެކުކުރަން ޕީރިއަޑްވެފަހުރި ޒައިނަބްގެ ޕެޑް ނެއްޓުމަށްފަހު ބެޖުގަ އަތް އަޅައިގެން އެމެރިކާގެ ސެކިޔުރިޓީން ފިލައިފި

03 weeks ago

އެމެރިކާގެ ހާރވާޑް ޔުނިވަރސިޓީން ގްރެޖުއޭޓްވެގެންހުރި ޒައިނަބް މަރޗަންޓް އުދުހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ސެކިޔުރިޓީ ޗެކު ކުރުމުގައި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ޢާންމު…

ޤަތަރާއެކު ގުޅުން ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ހަދާ މަރުގެ އަދަބުދޭން ސައުދީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިފި

03 weeks ago

އަވަށްޓެރި މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ޤަތަރާއެކު ސައުދިއަރަބިޔާއިން ގުޅުން ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ސައުދީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ހަދައި…

ނޫސްވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލިއަނަރަކަށްވެއްޖެ!

03 weeks, 1 day ago

ގަލްފް ނިޔުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލިއަނަރަކަށްވެއްޖެއެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "މިލިއަނަރަކަށް ވުމުގެ…

އިސްލާމް ދީނަށް ހަމަލާދެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ސިޔާސީ ލީޑަރު އާތަރ އިސްލާމް ވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢްރީފް

03 weeks 5 days ago

އިސްލާމް ދީނަށް "ހަމަލާދެމުން" އައި ޖަރުމަނުގެ ސިޔާސީ ލީޑަރު އާތަރ ވެގްނަރ އިސްލާމް ވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައަކު ދަނީ އޭނާއަށް ތަޢްރީފްކުރަމުންނެވެ. އާތަރ އިސްލާމްވުމަށްފަހު…

ޙައްޖުވުމަށް 43 އަހަރު ވަންދެން ފައިސާ އެއްކުރި މީހަކު ނިޔާވީ ޙައްޖުވުމަށްފަހު މައްކާގައި

04 weeks ago

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަކީ، ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ދެކެމުންދާނެ ހުވަފެނެކެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޒުވާން އުމުރުގައި އެމަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމުގެ…

ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގަ ފްލައިޓެއް އުދުއްސައިފި

04 weeks, 1 day ago

ތެލުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރަން ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގައި ފްލައިޓެއް މިއަދު އުދުއްސައިފިއެވެ. ބަޔޯފިޔުލް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުކުރި 72 ސީޓްހުރި…

މަރުވެފައޮތް އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ހޮސްޕިޓަލް ގާޑަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

01 month ago

މަރުވެފައޮތް އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ހޮސްޕިޓަލުގެ ގާޑަކު އިނގިރޭސި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ާ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިއަ 37 އަހަރުގެ…

 1 2 3 >  Last ›