ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ކިނބުލަކަށް ކާން ދިނުމުން ބުރަކަށީގަ އިށީންނަން ފުރުޞަތު ދިން ވީޑިއޯއެއް ޢާންކުމުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުން

02 weeks ago

ކިނބުލަކަށް ކާން ދިނުމުން ބުރަކަށީގައި އިށީންނަން ފުރުޞަތު ދިން ވީޑިއޯއެއް ޢާންކުމުރުމުން ގިނަ ބައަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ. ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުންވެސް…

އިންޑޮނޭސިއާއަށް ކުރިމައިތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި އޮޔާދިއަ މީހުންގެ ހަށިތައް ލައްގާއިރު ކުނިވެފައި ހުންނާތީ ވަޅުލަން މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފަ!

02 weeks ago

އިންޑޮނޭސިއާއަށް ކުރިމައިތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި އޮޔާދިއަ މީހުންގެ ހަށިތައް ލައްގާއިރު ކުނިވެފައި ހުންނާތީ ވަޅުލަން މައްސަލަތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ވޮލަންޓިއަރުން…

ޔޫރަޕުގައި ހުޅުވި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ތުރުކީގެ ޚަރަދުގައި ބިނާކޮށް ހުޅުވައިފި

02 weeks 6 days ago


ޔޫރަޕުގައި މިހައިތަނަށް ބިނާކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ތުރުކީގެ ޚަރަދުގައި ޖަރުމަނުގައި ބިނާކޮށްދިނުމަށްފަހު ރައީސް އުރުދުޤާން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.…

އުމުރުން 11 އަހަރުގަ ޤްރްއާން ހިތުދަސްކުރި - ޔަހޫދީ ސްނައިޕަރަކު ބަޑިޖަހާ އޭނާ މަރާލީ 12 އަހަރުގަ!

03 weeks ago

އޭނާގެ އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޡަކަށްވިއެވެ. 12 އަހަރުގައި ޔަހޫދީ ސްނައިޕަރަކު ދުރުން ބަޑިޖަހާ މަރައިލީއެވެ. ސުވާލަކީ މިއީ ހަމަ އިއްތިފާޤެއް…

ސުނާމީ އެރުމާއި ގުޅިގެން އިންޑޮނޭޝިއާއިން ގާތްގަނޑަކަށް 400 މީހުން މަރުވި

03 weeks ago

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ސުލަވޭސީ އަށް އިއްޔެ އެރި ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުން ގާތްގަނޑަކަށް 400 މީހުން މަރުވިކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އދއިން ދޭ ތިމާވެށްޓަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އިނާމު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއަށް-

03 weeks 2 days agoއދއިން ދޭ ތިމާވެށްޓަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އިނާމު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ދީފިއެވެ.
"ްެމްޕިއަންސް އޮފް އަރތް އެވޯޑް" މޯދީއަށް…

ސިވިލްސަރވަންޓުންނަށް ފަތިސް ނަމާދުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްގަ ޕަލެމްބަންގގެ މޭޔަރ ސޮއިކުރައްވައިފި

04 weeks ago

ސިވިލްސަރވަންޓުންނަށް މިސްކިތްތަކުގައި ފަތިސް ނަމާދުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއްގައި އިންޑޮނޭސިއާގެ ޕަލެމްބަންގ ސިޓީގެ މޭޔަރ ހަރްނޯޖޯޔޯ ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިލިޔުމަކީ…

1އެމްޑީބީ ގެ 628 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި ނަޖީބު ހައްޔަރު ކޮށްފި

01 month ago

ކުއަލާ ލަމްޕޫރް: މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާޤް އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމީ އެޤައުމުގެ…

"ލާދީނީ" އިނގިރޭސިވިލާތުން ފަތިސް ނަމާދަށް ދާ ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ބަހަނީ - "ދީނީ" ރާއްޖޭގަ ކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟

01 month ago

ފަތިސް ނަމާދުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވިދިވިދިގެން 40 ފަތިސް ނަމާދުކުރި ދަރިވަރުންނަށް ބައިސްކަލް ބަހައިފި އެވެ. 520 ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ލިބުނު މިހަރަކާތް…

އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ ބަޑިޖަހައި ފިރިމީހާ މަރާލައިފި - ފިރިމީހާ އަކީ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރު

01 month ago

އަނބިމީހާގެ ލޯބިވެރިޔާ ބަޑިޖަހައި ފިރިމީހާ މަރާލައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރެދޭޝްގައި ހިންގި މިހާދިސާގައި ބަޑިޖަހައި މަރާލާފައިވަނީ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު…

މައްކާއަށް ފުލުފުލުގަ ކޯފާ - ހޮނިހިރު ދުވަހު ޙަރަމްފުޅާ ދާދިގާތަށް ހޮނުއެޅުމުން ގިނަބައަކަށް ސިހުން ލިބިއްޖެ

01 month, 1 week ago

މައްކާއަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ، ޠޫފާންތައް ފުލުފުލުގައި ފޮނުއްވަވަން ފެށްޓެވުމުން ގިނަ ބައަކު ވަނީ އެކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

ވިއްސާރަ އާއި ވެލީގެ ޠޫފާނެއް…

ބައްޕަ އަހަރެން ފިއްސާލީ ކާން އިންދާ!

01 month, 1 week ago

ހައިދަރްއާބާދު- އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގާ ހޫނު އުނދުޅިއެއް ޖައްސާ ފިއްސާލާ، އެކުއްޖާއަށް އެކި ވަރުގެ…

ދަރަނި ނުދެއްކިގެން ޒެމްބިއާގެ އެއާޕޯޓް ނަގަން ޗައިނާއިން ހުށަހެޅުމުން ޗައިނާއިން ލޯނު ނެގުމަކީ ބޮއް ހޫނު ފެނުގައި ކެއްކުން ފަދަ ކަމަކަށް ސިފަކޮށްފިށ

01 month, 1 week ago

ދަރަނި ނުދެއްކިގެން ޒެމްބިއާގެ އެއާޕޯޓް ނަގަން ޗައިނާއިން ނިންމުމުން އެކަމަށް ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކޮށް ޗައިނާއިން ލޯނު ނެގުމަކީ ބޮއް ހޫނު ފެނުގައި ކެއްކުން ފަދަ…

ގައިގަ ބޮން ހަރުކޮށްގެން މިޞުރުގަ ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި

01 month 2 weeks ago

އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން މިޞުރުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު މިއަދު އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން…

ޗެކުކުރަން ޕީރިއަޑްވެފަހުރި ޒައިނަބްގެ ޕެޑް ނެއްޓުމަށްފަހު ބެޖުގަ އަތް އަޅައިގެން އެމެރިކާގެ ސެކިޔުރިޓީން ފިލައިފި

01 month 2 weeks ago

އެމެރިކާގެ ހާރވާޑް ޔުނިވަރސިޓީން ގްރެޖުއޭޓްވެގެންހުރި ޒައިނަބް މަރޗަންޓް އުދުހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ސެކިޔުރިޓީ ޗެކު ކުރުމުގައި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ޢާންމު…

 < 1 2 3 4 >  Last ›