ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

މަންމައަށް ނުދީ ނުކާން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޯދަވީއްލަން އެންމެ ކަދުރު އޮށެއް ކަމުން ދިއަ ކުއްޖަކު މަހުޖަނެއްގެ ދަރިއަކަށް!

13 months, 1 week ago

މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރޯދަ ވީއްލަން ކަދުރާއި އެހެންވެސް ތަކެތި މިސްކިތްތަކަށް ގެންގޮސް ބަހައެވެ. އެއްބައަކު ބުފޭ ގޮތަށް މޭޒުހަދައިގެންވެސް…

ޙައްޖުވުމަށް 43 އަހަރު ވަންދެން ފައިސާ އެއްކުރި މީހަކު ނިޔާވީ ޙައްޖުވުމަށްފަހު މައްކާގައި

03 weeks 2 days ago

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަކީ، ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ދެކެމުންދާނެ ހުވަފެނެކެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޒުވާން އުމުރުގައި އެމަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމުގެ…

ދޮންނަކުނޑި ގަންނަން ގޮސްފަ އައިއިރު 3 އަހަރުގެ ދެ ދަރިން ދޮންނަ މެޝިނުގަ މަރުވެފަ!

01 yr 6 months ago

ރާޚީ އުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ އެއްމާބަނޑު 2 ފިރިހެން ދަރިން ގޭގައި ކުޅެން ބައިތިއްބާފައި ދިއައީ ދޮންނަކުނޑި ގަންނާށެވެ. ކައިރީ ފިހާރައަކުން ދޮންނަކުނޑި ޕެކެޓެއް…

4 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލައްވައި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި "ބޭބީ ސިޓަރު" ހައްޔަރުކޮށްފި

81 yr, 1 month ago

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ގެއެއްގައި ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގައި ހުރި އަންހެނަކު ގަދަކަމުން އޭނާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއަ 4 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ޖިންސީ…

ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ރަމަޟާން މަހު ކުރި ދުޢާ ދެއަހަރު ފަހުން މުޢުޖިޒާތަކަށް!

03 months ago

ޕާކިސްތާނުގެ ޕަންޖާބަށް ނިޞްބަތްވާ ސަލީމާ ޚާން އާއި އަޚްތަރަށް ލިބިފައިވާ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަކީ އުފަންވިއިރު ވެސް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކުއްޖެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ…

ހުރިހާއެއްޗެއް ދައްކައިގެން މަހަކު 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަމުން އައި ޖެލީނާ ފައިސާތައް އުކާލައި އިސްލާމް ދީން ޚިޔާރުކޮށްފި!

01 yr, 1 month ago

ޖެލީނާ އަކީ އޭނާގެ ހުރިހާ ގުނަވަންތަކެއް ދައްކައި އިޝްތިހާރުކޮށްގެން މަހަކު 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހޯދަމުން އައި އެމެރިކާގެ "ތަރި"އެކެވެ. ނަމަވެސް މިދިއަ އަހަރުގެ…

ޔަތީމު ކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން މަގުފަހިކޮށްދެއްވަވާތޯ މެދު ނުކެނޑި ދުޢާ ކުރާތާ 367 ވަނަ ދުވަހު ރަޙްމަތްފުޅު އޮހިގަތް ގޮތުގެ ވާހަކަ.

01 month 2 weeks ago

މިއަހަރަކުގެ މާރިޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސްޕަރމާކެޓްތައް ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. ކުންފުނީގެ ވެރިން ނިންމާފައިވަނީ…

ދިރިއުޅުމަކީ، މަރަކީ އަދި އާޚިރަތަކީ ޖޯކެއް ނޫން- އަލީ ބަނާތުގެ އެންމެ ފަހު މެސެޖު

23 months 3 weeks ago

މިއީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީ އަށް އުފަން އަލީ ބަނާތު، ނިޔާވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ރިކޯޑު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ އެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހުރި އިރު ރިކޯޑުކުރި މިވީޑިއޯ އާންމުންނަށް…

މައްކާއަށް ފުލުފުލުގަ ކޯފާ - ހޮނިހިރު ދުވަހު ޙަރަމްފުޅާ ދާދިގާތަށް ހޮނުއެޅުމުން ގިނަބައަކަށް ސިހުން ލިބިއްޖެ

01 week, 1 day ago

މައްކާއަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ، ޠޫފާންތައް ފުލުފުލުގައި ފޮނުއްވަވަން ފެށްޓެވުމުން ގިނަ ބައަކު ވަނީ އެކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

ވިއްސާރަ އާއި ވެލީގެ ޠޫފާނެއް…

މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ ނަމުގަ ފައިސާ ހޯދައިގެން ފެށި ވިޔަފާރި އަނދައިދިއައީ މީހާގެ ދެފައާވެސް އެކު!

04 months 2 weeks ago

މިއީ މާކުރީގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކައެކެވެ. ނައިޖީރިއާގެ މީހަކު ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ދުބާއީއަށް ގޮސް ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައް ދައްކައި…

ހުރަސް ބޭނުންކުރުމުން ޒިނޭއަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ބުނި މީހެއްގެ ގުނަވަނުގަ ފުޅައަޅައިގެން 3 އޮޕަރޭޝަންކޮށްފި- ދެން އޮތީ ކަނޑާލުން

14 months 2 weeks ago

ކައިވެނީގެ ބޭރުނ ގުޅުން ހިންގަން ބޭނުންވި މީހަކު، އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ސިކުނޑިއަށް ސަވާރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިއައެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން މީހާ ބުނަމުން ދިއައީ…

މަންމަ ރޮއްވާތީ ﷲ ކޯފާލައްވާނޭ ބުނީމަ މަންމަގެ ބޯކަނޑަން އައި މީހުންނަށް ކެނޑުނީ އަހަރެންގެ ފައި: ސަމީރު

01 yr 9 months ago

ސަމީރު ނީޞްބަތްވަނީ ޕަންޖާބްގެ މެދުމިނުގެ އާއިލާއަކަށެވެ. ސަމީރުގެ ބައްޕައަކީ އާދައިގެ ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. ލިބޭ އާމްދަނީން އާއިލާއަށް އުފަލުގައި ދިރިއުޅެލެވޭވަރުވެއެވެ.…

މީދާތަކެއް، އަންހެނުންގެ ވޯޑުގަ އޮތް ތުއްތު ކުއްޖަކު ''ކާލައިފި''

01 yr 11 months ago

އިންޑިއާގެ ޖައްމޫ ކަޝްމީރުގެ ކިޝްތްވާރު ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވިހާ އަންހެނުންގެ ވޯޑުގައި އޮތް ދެދުވަސްވީ ތުއްތު ކުއްޖަކު މީދާތަކެއް އައިސް ކާލައިފިއެވެ. 

ޖިންސީ ގޯނާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ހިންދޫ އިސްމީހެއްގެ ގުނަވަން ކަނޑާލުމުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

01 yr 4 months ago

ޖިންސީ ގޯނާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހިންދޫންގެ އސްް މީހެއްގެ ގުނަވަން ކަނޑާލުމުން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކު އެކަން ކުރި އަންހެން ޒުވާނާއަށް ތައުރީފްކުރަމުން…

ވީޑިއޯ: އެންމެން ލަވައާ މިޔުޒިކުގަ މަސްތުވެފަ- އަޒާބު އޮހިގަތްގޮތް ނުވެސް އެނގުނު!

09 months, 1 week ago

އެންމެން ފެންނަނީ ލަވަ އާއި މިޔުޒިކަށް ގެއްލި މަސްތުވެފައި ތިބިތަނެވެ. އެމީހަކަށް ޖެއްސުނު ވައްތަރެއް ޖައްސައި ނަށަމުންދާތަނެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް މާތް…

 < 1 2 3 4 >  Last ›