ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ބޭލްގެ ދެލަނޑުން މޮޅުވެ ރެއާލް ތާވަލުގެ ކުރީގައި ހަމަޖެހިލައިފި

01 yr 10 months ago

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ވޭލްސްގެ ނުރައްކާތެރި ވިންގަ ގެރަތު ބޭލް ޖެހި ދެލަނޑާއި ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖެހި ލަނޑުން 3-0 އިން ލެގާނެސް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ކުރީގައި…

ބާސާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން މެސީ ދެކޮޅެއް ނުހަދާ

01 yr 10 months ago


ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން މެސީ ދެކޮޅު ނުހަދާކަމަށް އެކްލަބުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ހަވާލާދީ ގޯލް.ކޮމްއިން ބުނެފިއެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގެ ހަބަރުތައް…

ލީގް ޗެމްޕިއަންކަމަށް އާސެނަލް އާއި މެން.ޔުނައިޓެޑަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެ – ހަޒާޑް

01 yr 9 months ago

މިސީޒަނުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި އާސެނަލް އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ނުހިމެނޭކަމަށް ވާދަވެރި ޗެލްސީގެ ނުރައްކާތެރި ފޯވާޑް…

މި ސީޒަނަށްފަހު އަލެގްރީ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ

01 yr 7 months ago

އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މަސިމިލާނޯ އަލެގްރީ މި އަހަރުގެ ސީޒަނަށްފަހު އެޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ނިންމާފައިވާކަމަށް…

އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ އަށް ރެލިގޭޝަނުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ.

01 yr 7 months ago

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގފައި ރޭ ސްވެންސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ވެއްޓުމުގެ ބިރު އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީއަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ބޭލްއަށް ލިބުނު އަނިޔާ ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޒިދާން ބުނެފި.

01 yr 7 months ago

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ވޭލްސް ފޯވާޑް ގެރެތު ބޭލްގެ ފައިގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި…

ހިގައިންގެ ދެ ގޯލާއެކު ކަގްލިއާރީ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

01 yr 7 months ago

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކަލިއާރީ އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ޔުވެންޓަސްއިން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބާސެލޯނާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނިކުންނައިރު ޕީއެސްޖީގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑު

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން މިރޭ ފެށިގެންދާއިރު މިރެއަކީ ފުޓްބޯޅައިގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރެއަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު…

ރެެއާލް މެޑްރިޑުން އިސްކޯ ވިއްކާ ލަނީ

01 yr 7 months ago

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ މިޑްފިލްޑަރު އިސްކޯ ވިއްކާލަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް މީޑިއާގައި ގަދަވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން…

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީން ބާސާ ލަދުގަންނަވާލައިފި

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލާއި ގާތަށް ޕީއެސްޖީ ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބެންފީކާއިން ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށްފި

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބެންފީކާއިން ވަރުގަދަ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.…

ގެބްރިއަލް ޖީސަސް އަށް މުޅި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެއްޖެ.

01 yr 7 months ago

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބުރެޒިލް ފޯވާޑް ގެބްރިއަލް ޖީސެސްއަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި ސީޒަނުގައި ދެން ނުކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ބިރާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

އޭނާގެ…

ޗެލްސީގެ އެއްބަސްވުން ކޯސްޓާ އާކުރަނީ...

01 yr 7 months ago

ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ ޗެލްސީއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗެލްސީން ފަށައިފިއެވެ.


ކޯސްޓާގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޗެލްސީން…

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ބަޔާން ކުރި ހޯދައިފި

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އާސެނަލްގެމައްޗަށް 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަޔާން މިއުނިކުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

ބަޔާންގެ އަމިއްލަ…

ޔުވެންޓަރސްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމުގެމަޝްވަރާތައް ޑިބާލާ ފަށައިފި

01 yr 7 months ago


އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަރސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާންފޯވާޑް ޕައުލޯ ޑިބާލާ، އެ ކްލަބާއެކީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމުގެމަޝްވަރާތައް…

 < 1 2 3 4 >  Last ›