ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހަތަރުވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ

110 months, 1 week ago


ރިއަލްމެޑްރިޑްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން 4 ވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެއެވެ. އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ "ގާލް ފްރެންޑް"…

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ޖަރުމަނަށް.

01 yr 2 months ago

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ޖަރުމަނުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ…

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ރެފްރީން ކަނޑައަޅައިފި

11 yr 2 months ago

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ރެފްރީން ފިފާ އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް…

ބޭލްގެ ދެލަނޑުން މޮޅުވެ ރެއާލް ތާވަލުގެ ކުރީގައި ހަމަޖެހިލައިފި

01 yr 10 months ago

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ވޭލްސްގެ ނުރައްކާތެރި ވިންގަ ގެރަތު ބޭލް ޖެހި ދެލަނޑާއި ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖެހި ލަނޑުން 3-0 އިން ލެގާނެސް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ކުރީގައި…

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބެންޖެހޭނީ ރޮނާލްޑޯއަށް – ފާގަސަން

01 yr 10 months ago

ފިފާއިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް މިއަހަރު ލިބެން ޖެހޭނީ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ކަމަށް ސަރ އަލެގްސް ފާގަސަން…

ކާބުލްގެ ޓިޔުޝަން ސެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ 48 ކުދިން މަރާލައި 67 ކުދިން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

01 month, 1 week ago

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޓިޔުޝަން ސެންޓަރަކަށް ހަމަލާދީ 48 ކުދިން މަރާލައި 67 ކުދިން ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އިމްތިހާން ހެދުމަށް ތަްޔާރުވަމުން…

ވިހި އަހަރަށް ފަހު، އެމްޓިޓީގެ ގޯލުން ފްރާންސް ފައިނަލަށް.

02 months 2 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއިގާތަށް ފްރާންސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބަރގް ސްޓޭޑިއަމްގައި…

55 އަހަރަށްފަހު ހެމްބާގް ޖަރުމަން ލީގުން ރެލެގޭޓްވެ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ގޮސްފި

04 months, 1 week ago


ޖަރުމަން ލީގުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފައިވާ ހެމްބާގް 55 އަހަރަށްފަހުގައި ޖަރުމަން ލީގުން ރެލެގޭޓްވެއްޖެއެވެ.

ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށްފަހު…

ބާސާ ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ދިމާއަށް، ސެވިއްޔާ އަތުން ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

04 months 2 weeks ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާއާއި ވިޔަރެއާލްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ބަލިނުވެ ލީގު ނިންމާލުމުގެ ރެކޯޑާ ގާތަށް ބާސާ ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކޮށްފި، ޗެލްސީ އިތުރު ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް

04 months 2 weeks ago


އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި، ރޭ ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމްއިން ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކުރިއިރު، ޗެލްސީއާއި ހަޑާސްފީލްޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެ ޗެލްސީ…

ފެނާންޑޯ ތުރުކީގެ ގެލެޓަސަރާއީ އަށްބަދަލުވާން ނިންމައިފި

11 yr, 1 month ago

ސިޓީއަށް ކުޅެމުންއައި މިޑްފީލްޑަރ ފެނާންޑޯ ފުރާންސިސްކޯ ރެގެސް މޮއުޓާރ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ދޫކޮށް ތުރުކީގެ ގެލެޓަސަރީއަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފިއެވެ.

ފެނާންޑޯ…

ހުތުރު ބަސްތައް އަމާޒު ކުރީ ޖައްވަށްކަމަށް މެސީ ބުނެފި.

01 yr 5 months ago

ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި އެންމެފަހުން ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ކުޅުނުމެޗުގައި ލައިންސްމަނަކާއި ދިމާލަށް "އަވަގުރާނަ" ގޮވީ ރެފްރީއަށްއަމާޒުކޮށްގެން ނޫން…

ޕޮޑޯލްސްކީ ޖަރުމަން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން އެންމެ ފަހުމެޗުގައިވެސް ލަނޑުޖަހާ، ހިނިތުންވުން ގެނުވައިފި

01 yr 6 months ago

ލޫކަސް ޕޮޑޯލްސްކީ ޖަރުމަން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން އެންމެ ފަހުމެޗުގައިވެސް ލަނޑުޖަހާ، ހިނިތުންވުން ގެނުވައިފިއެވެ.

ލޫކަސް ޕޮޑޯލްސްކީ ޖަރުމަންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް…

ވަރުގަދަ ރެއާލް މެޑްރިޑު ވެލެންސިއާ އަތްދަށުވެއްޖެ

01 yr 7 months ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވަރުގަދަ ރެއާލް މެޑްރިޑު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑު ވެލެންސިއާ އަތުން ރޭ ބަލިވެފައިވަނީ 1-2 ގެ…

ޕޯޓޯ ބަލިކޮށް ކުއާޓާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ޔުވެންޓަސްއިން އާކޮށްފި.

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ، 0-2ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕޯޓޯގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލާއި ގާތަށް ޔުވެންޓަސްއިން…

 < 1 2 3 4 >  Last ›