ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ވަރުގަދަ ކުރިމަތި ލުމަކަށްފަހު މޮނާކޯގެ މައްޗަށް ސިޓީން ކުރި ހޯދައިފި

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން…

ބަޔާ ލެވަކޫޝަންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ކުއާޓާފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި.

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަލަ ލެގުގައި ރޭޖަރުމަނުގެ ބަޔާ ލެވަކޫޝަން އާއި ސްޕެއިންގެ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުބައްދަލުކުރި މެޗު އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން…

ވަރުގަދަ ކުރިމަތި ލުމަކަށްފަހު މޮނާކޯގެ މައްޗަށް ސިޓީން ކުރި ހޯދައިފި

01 yr 7 months ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެމޮނާކޯ އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން…

ފަހުވަގުތު މެސީ ކާމިޔާކޮށްދިން ލަނޑުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އަނެއްކާވެސް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެވަނައަށް

01 yr 7 months ago

ލިއޮނަލް މެސީ ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލާއެކު 2-1 އިން ލެގަނޭސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އަލުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ރޭގެ މެޗު ފެށިގެން…

ޗެލްސީ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު ލެސްޓަރ ކަޓައިފ.

01 yr 7 months ago

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފަސް ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ވުލްވްސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި އިރު މިލްވޯލް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ލެސްޓަރ…

ޔުވެންޓަރސްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމުގެމަޝްވަރާތައް ޑިބާލާ ފަށައިފި

01 yr 7 months ago


އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަރސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާންފޯވާޑް ޕައުލޯ ޑިބާލާ، އެ ކްލަބާއެކީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމުގެމަޝްވަރާތައް…

މި ސީޒަނަށްފަހު އަލެގްރީ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ

01 yr 7 months ago

އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މަސިމިލާނޯ އަލެގްރީ މި އަހަރުގެ ސީޒަނަށްފަހު އެޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ނިންމާފައިވާކަމަށް…

ބާސާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން މެސީ ދެކޮޅެއް ނުހަދާ

01 yr 10 months ago


ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން މެސީ ދެކޮޅު ނުހަދާކަމަށް އެކްލަބުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ހަވާލާދީ ގޯލް.ކޮމްއިން ބުނެފިއެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގެ ހަބަރުތައް…

އިރާގުގެ އެއާފޯސް އޭއެފްސީ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

01 yr 10 months ago

އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިރާގުގެ އެއާފޯސް ކްލަބުން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އޭޝިޔާގެ ކްލަބުތަކުގެ…

ބޮޑު ތަފާތަކުން އަބަދު މޮޅުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެން ނުވާނެ – އެންރިކޭ

01 yr 10 months ago

ބާސެލޯނާ އަބަދު ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވާނެކަމަށް ސަޕޯޓަރުން އުއްމީދު ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް އެކްލަބުގެ ކޯޗް ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފިއެވެ.


އެންރިކޭ މިހެން ބުނެފައި…

ލިވަޕޫލް އާއި އާސެނަލް ކުއާާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

01 yr 11 months ago

އިނގިރޭސި ލީގް ކަޕް ކުއާޓާފައިނަލުން އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލް ޖާގަ ހޯދިއިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮސްޕާ ކަޓައިފިއެވެ.


މެސީ ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބު ކުރި ޕެނަލްޓީއިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

01 yr 11 months ago

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިޔާ ކޮޅަށް މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބު ކުރި ޕެނަލްޓީއިން 3-2 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ ބެލްޖިއަމް ހޯދައިފި

02 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ ބެލްޖިއަމް ހޯދައިފިއެވެ.

ބެލްޖިއަމްއިން ތިންވަނަ މަޤާމު ހޯދީ ތިންވަނަ ހޮވުމަށް މިރޭ ކުޅުނު…

ސްވިޑްންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ އިންގެންޑް ސެމީއަށް..

02 months 2 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑާއި ސޮވިޑްން ވާދަކޮށް، އިންގެންޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ސެމީފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ބެލްޖިއަމަށް.. ބްރެޒިލް މުބާރާތުން ކަޓައިފި..

02 months 2 weeks ago

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ބެލްޖިއަމް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›