ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ކައެން ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީއިން ފްރާންސް ކަޕް ފައިނަލަށް

01 day 10 hours ago

ފްރާންސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ކައެން ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީއިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކައެންގެ ފުޓުބޯޅަ…

ރިއާލް ޔުވެންޓަސް މެޗުގެ ރެފްރީ އޮލިވާއަށް އަމާޒުކުރަމުންދާ ބަހުގެ ހަމަލާތައް ޔޫއެފާއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

03 days 7 hours agoޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ޔުވެންޓަސްއާއި ރިއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނިންމި ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އެ މެޗުގެ…

ގްރީންގެ މައްޗަށް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައި ނިއު ލީގުގެ އެއްވަނައަށް

03 days 10 hours agoއެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި، 1-6 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެން ލީގުގެ އެއްވަނައަށް…

މޮނާކޯގެ މައްޗަށް ހޯދި ބޮޑު މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީއިން ފްރާންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

04 days 9 hours agoފްރާންސް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯގެ މައްޗަށް 1-7 ގެ ނަތީޖާއިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީއިން ފްރާންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ފްރާންސް…

ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެ، ސިޓީއަށް ލީގު ކަށަވަރުވެއްޖެ

04 days 11 hours ago


އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެފްއޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ހަ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި

05 days 7 hours ago


އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ޕީއެފްއޭ) އިން ހޮވާ އިނގިރޭސި ލީގުތަކުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް މި އަހަރު ވާދަކުރާ ހަ ކުޅުންތެރިން…

ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ސިޓީ ލީގު ނެގުމާ ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް

05 days 9 hours agoއިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން ލީގު ނެގުމާ ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މި…

ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑެއް ފުރިހަމަކޮށް ބާސާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް

05 days 10 hours agoސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެން މޮޅުވެ، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑެއް ފުރިހަމަކޮށް، ބާސެލޯނާއިން ލީގު…

ޓޮޓެންހަމްގެ އެޕީލްއާ އެއްގޮތަށް އެރިކްސަންގެ ލަނޑު ކޭން ޖެހި ލަނޑެއްކަމަށް ނިންމައިފި

01 week, 1 day agoއިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޓޯކް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ކާމިޔާބުކުރިކަމަށް ކުރިން…

ފަހު ވަަގުތު ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީއިން ރިއާލް ސެމީއަށް

01 week, 1 day agoޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު…

ދެވަނަ ލެގުގައި ވެސް ސިޓީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ސެމީއަށް

01 week 2 days agoޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ލިވަޕޫލްއިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައި ރޯމާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސެމީއަށް

01 week 2 days agoޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ކުރިހޯދައި ރޯމާއިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.…

ވެސްޓްހާމް އަތުން މޮޅުނުވެވި ޗެލްސީއަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެއްޖެ

01 week 4 days ago


އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ވެސްޓްހާމް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗު، 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޗެލްސީއަށް…

މެޑްރިޑް ޑާބީއަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް، ބާސާއަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

01 week 4 days ago
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ރިއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ހަމަހަމަވެގެން ނިމުމުން ބާސެލޯނާއަށް ލީގު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު…

ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ ސިޓީއަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

01 week 5 days agoއިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވެ، ލީގު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީއަށް އިތުރަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

 1 2 3 >  Last ›