ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

މެޑުރިޑު ޑާބީ މެޗު އެއްވަރުވިއިރު، ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމުކާމިޔާބުކޮށްފި

01 day 17 hours ago

ސްޕެނިޝް ލަލިގާގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑުރިޑާއި ރިއާލް މެޑުރިޑުގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއްނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. އަދި އެ ލީގުގެ ތާވަލްގެ އެންމެ…

މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް އަނެއްކާ ވެސް މޮޅެއް – ބަލިވުމެއް ނެތި ސިޓީ ކުރިއަށް

01 day 17 hours ago

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއި ލެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗެ ސިޓީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރޭ ލެސްޓާ ސިޓީގެ ދަނޑުގައި…

2022 ވަނަ އަހަރު ބެއިޖިންގ ގަ ބާއްވާ ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

02 days 20 hours ago

2022 ވަނަ އަހަރު ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކްސް ބާއްވާ ބޭޖިންގ ގެ އަވަށް ޒީނަތްތެރިކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޗައިނާގެ ޔަންޖިންގ ސްޓްރިކްގައި…

ބުފޮން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

06 days 21 hours ago

އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އައި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއާންލުއިޖީ ބުފޮން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު…

އިޓަލީ ކަޓުވާލުމަށްފަހު ސްވިޑެން ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައި ވެއްޖެ !

06 days 21 hours ago

2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅުނު ޕްލޭއޮފްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި އިޓަލީއާ ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ކުރިލިބިގެން…

މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހަތަރުވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ

11 week ago


ރިއަލްމެޑްރިޑްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން 4 ވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެއެވެ. އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ "ގާލް ފްރެންޑް"…

ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ސްވިޒަލޭންޑް ވަރލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

01 week ago

2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވަރލްޑް ކަޕަށް ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ސްވިޒަލޭންޑް ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާ ވަރލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވީ ޕްލޭއޮފްގެ ދެވަނަ…

2018 ގެ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ބޯޅަ"ޓެލްސްޓާރ 18" ދައްކާލައިފި

01 week ago

މީގެ 47 އަހަރުކުރިން މަސްހޫރު އެޑިޑާސް ކުންފުނިން އުފެއްދި 'ޓެލްސްޓާރ' ބޯޅައަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްފަހު އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި…

ލަނޑު ނުޖެހޭތީ ރޮނާލްޑޯ ކަންބޮޑުވެފައި...

01 week 4 days agoފޯމް ދަށްވުމުން ލަނޑު ނުޖެހޭތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުޅުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތަރި…

ޕިރްލޯ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

01 week 5 days ago

އެމެރިކާގެ މޭޖަރ ލީގް ސޮކަރ (އެމްއެލްއެސް)ގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީ އެފްސީ އަށް ކުޅުނު ޕިރްލޯ ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔަރ ކުރީ، އެމްއެލްއެސް ކަޕްގައި ހޯމަ ދުވަހު ނިއު ޔޯކް…

އާ ކޯޗާއެކު ފުރަތަމަ މޮޅު ލެސްޓާ ސިޓީން ހޯދައިފި

03 weeks ago

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލެސްޓަ ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން އެވަޓަންގެ މައްޗަށް ލެސްޓާއިން ކުރިހޯދީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޖިރޯނާ އަތުން ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

03 weeks ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޖިރޯނާއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ވަރުގަދަ ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޖިރޯނާ އަތުން ރެއާލް ބަލިވެފައިވަނީ 2:1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެސީގެ ލަނޑާއެކު ބާސާ މޮޅުވެ، އެއް ވަނައިގައި 8 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

03 weeks, 1 day ago

ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑާއެކު ބާސެލޯނާ އެތްލެޓިކޯ ކުލަބުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އެތްލެޓިކޯ…

އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ލިވަޕޫލުވެސް މޮޅުވެއްޖެ

03 weeks, 1 day ago

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އާސެނަލްއާއި އާއި ލިވަޕޫލް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އާސެނަލް ރޭ މޮޅުވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްވެންސީ ސިޓީގެ މައްޗަށް 1-2 އިން…

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއިން ވެސްޓް ބްރޮމްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

03 weeks 2 days ago

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓް ބްރޮމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ވެސްޓް ބްރޮމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ…

 1 2 3 >  Last ›