ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ޖިރޮނާ އަތުން މޮޅުވެ ބާސާ ލީގުގެ ހަވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި.

015 hours 16 mins agoސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރޭ ޖިރޮނާ އަތުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ލީގުގެ ހަވަނަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

ބާސެލޯނާމިމެޗުންމޮޅުވެފައިވަނީޖިރޮނާގެމައްޗަށް 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން…

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް!

016 hours 21 mins ago

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަސޭހަކަމާއެކު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިޓީ ރޭ މޮޅުވީ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ބައްދަލުކުރި…

މޮރާޓާގެ ހެޓްރިކާއެކު ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ

016 hours 29 mins ago

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ ސްޓޯކް ސިޓީއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރޭގެ މެޗު ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކުރީ ސްޓޯކް…

ހަމޭސްގެ ފިޓްނަސް މުޅިން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް އެންޗެލޯޓީ ބުނެފި

03 days 13 hours ago

ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒްގެ ފިޓްނަސް މުޅިން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި އޭނާގެ ފިޓްނަސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން މިޔުނިކްގެ ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ބުނެފިއެވެ.

ރެއާލް…

ޗެލްސީ، ޔުނައިޓެޑް އަދި އާސެނަލް ހަތަރުވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި

03 days 13 hours ago

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރަށް ސިޓީ، ޗެލްސީ ، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަދި އާސެނަލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ވެސްޓްބްރޮމްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދާ މެންޗެސްޓަރ…

ބެޓިސް އަތުން ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

03 days 13 hours ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ބެޓިސްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން ރެއާލް ބަލިވީ ބެޓިސްއާ ވާދަކޮށް 0-1 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

ލެސްޓަރ އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި.

04 days 15 hours ago

އިނގިރޭސި ލީގް ކަޕްގައި ލެސްޓަރ ސިޓީއަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލެސްޓަރ އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.…

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް !

04 days 15 hours ago

ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސެލޯނާއިން އެއިބާގެ މައްޗަށް 1-6 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ބާސާ މިވަގުތު އޮތީ ކުޅުނު 5 މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކު…

މިފަހަރުވެސް ބެލޮންޑޯ އެވޯޑް ލިބޭނީ ރޮނާލްޑޯއަށް: ޒިދާން

05 days 6 hours ago

އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު މިފަހަރު ވެސް ލިބެންޖެހޭނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އަދި…

ކަވަހާލްވެސް ރެއާލްގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

05 days 6 hours ago

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރ ޑެނީ ކަވަހާލް ކްލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފިއެވެ.

ކަވަހާލް ރެއާލްގެ އެއްބަސްވުން ހޯމަދުވަހު…

ނޯޔާއަށް އަނިޔާވެ 3 މަހަށް ކުޅުމާއި ދުރަށް !

05 days 7 hours ago

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިޔުނިކުގެ ގޯލްކީޕަރު މެނޮއެލް ނޯޔާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެން ކުރި އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު 3 މަހަށް ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެކަމަށް…

އާސެނަލް އާއި ޗެލްސީގެ މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ !

06 days 2 hours ago

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ
.
އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މި މެޗު އެއްވަރުވެފައިވަނީ…

އެވަޓަން އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް !

06 days 2 hours ago

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ
.
ރޭގެ މެޗުން ޔުނައިޓެޑު މޮޅުވީ އެވަޓަންއާ…

ޑިބާލާގެ ހެޓްރިކާއެކު ޔުވެންޓަސް އަށް މޮޅެއް !

06 days 2 hours ago

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސަސުއޯލޯގެ މައްޗަށް ޔުވެންޓަސްއިން ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން ސަސުއޯލޯގެ މައްޗަށް ޔުވެންޓަސްއިން ކުރިހޯދާފައިވަނީ…

ރެއާލް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް !

06 days 3 hours ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަ ކަމާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ
.
ރޭގެ މެޗުން ސޮސިއެދާދް ގެ މައްޗަށް ރެއާލް…

 1 2 3 >  Last ›