ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ބާސާ ލީޑުގައި، ރިއާލަށް ވެސް މޮޅެއް

05 hours 13 mins ago


ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާއިން ޖިރޯނާ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު، ލީގުގައި އަލަވޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރިއާލް މެޑްރިޑް ވެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެސްޓްހާމް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ދެވަނައަށް

05 hours 47 mins ago


އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު 1-4 ގެ ނަތީޖާއިން ވެސްޓްހާމްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ލީގު ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ…

ލެގަނޭސް ބަލިކޮށް ރިއާލް ލީގުގެ ތިންވަނައަށް

03 days 3 hours ago


ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ލެގަނޭސް ބަލިކޮށް ލީގު ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރިއާލް މެޑްރިޑް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ލެގަނޭސްގެ ދަނޑުގައި…

ފަހަތުން އަރާ ރޯމާ ބަލިކޮށް ޝަކްތަރު ފުރަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

03 days 5 hours ago


ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އިޓަލީގެ ރޯމާ ބަލިކޮށް ޔޫކްރެއިންގެ ޝަކްތަރު ޑޮނެސްކް ފުރަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ޝަކްތަރުގެ ދަނޑުގައި…

ޑެހެއާގެ މޮޅުކުޅުމާއެކު ޔުނައިޓެޑާއި ސެވިއްޔާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

03 days 5 hours ago


ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސެވިއްޔާގެ ކުރިމަތިލުން ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ބެސިކްޓަސް ކޮޅަށް ފަސް ލަނޑު ޖަހައި ބަޔާން ކުއާޓާއާ ގާތަށް

04 days 4 hours ago


ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބެސިކްޓަސް ކޮޅަށް ފަސް ލަނޑު ޖަހައި ބަޔާން މިއުނިޗް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޗެލްސީ ކޮޅަށް މެސީ ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑާއެކު ޗެލްސީއާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

04 days 5 hours ago


ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަަނަ ބުރުގު ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޗެލްސީއާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުން 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ޗެލްސީގެ…

އާދައިގެ ވިގަންއިން ވަރުގަދަ ސިޓީ ކަޓުވާލައިފި

05 days 5 hours ago


އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވިގަން އެތްލެޓިކް އަތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވެ ސިޓީ މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް…

ނަޕޯލީއާއި ޔުވެންޓަސްއަށް ވެސް ހަނި މޮޅެއް

06 days 5 hours ago


އިޓަލީ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ލީގު ތާވަލުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ދެ ޓީމުކަމަށްވާ ނަޕޯލީއާއި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެ ދެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސެންސިއޯގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ރިއާލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

06 days 5 hours agoމާކޯ އަސެންސިއޯގެ މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރިއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އުނދަގޫކަމާއެކު ރިއާލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.
ރަށުން…

އެއިބާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

01 week ago


ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެއިބާ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ލީގުގައި ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާއިން މި…

ފަސޭހަކަމާއެކު ޕޯޓޯ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް

01 week 3 days ago

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ޕޯޓޯ ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފިއެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި ލެގު…

ރޮނާލްޑޯގެ ތާރީޚީ ރެކޯޑާއެކު ރިއާލްއިން ފުރަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 week 3 days agoރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އާ ރެކޯޑާއެކު ފްރާންސްގެ ވަރުގަދަ ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ރިއާލްއިން ފުރުތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ފަސޭހަކަމާއެކު ބަސެލް ބަލިކޮށް ސިޓީ ކުއާޓާއާ ގާތަށް

01 week 4 days ago

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެފްސީ ބަސެލް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި…

ޔުވެންޓަސްއާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ފުރަތަމަ ލެގަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

01 week 4 days ago


ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޔުވެންޓަސްއާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ލެގު ނިމުނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއިން ހަމަހަމަވެގެންނެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި…

 1 2 3 >  Last ›