ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ބަޔާން ބަލިކޮށް ފްރެންކްފާޓުން ޖަރުމަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

04 months ago

ޖަރުމަން ކަޕް ފައިނަލުގައި ވަރަގަދަ ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކުރުމަށްފަހު ފްރެންކްފާޓުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ޖަރުމަންގެ ވެރިރަށް ބާންލީގައި…

ޒިދާންގެ ދަރިފުޅަށް ރެއާލްގެ ގޯލް ބަހައްޓަން ފުރުސަތު ދިން މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

04 months agoމި ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައިއެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާންގެ ދަރިފުޅު، ގޯލްކީޕަރު ލޫކާ ޒިދާނަށް ރެއާލްގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓުމަށް…

ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޗެލްސީއިން އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

04 months agoއިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ފައިނަލް މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޗެލްސީއިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވެމްބްލީ…

ސްޓޯކް ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުން ޕޯލް ލެމްބާޓު ވަކިވެއްޖެ

04 months ago

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުން މި ސީޒަންގައި ރެލިގޭޓްވި ސްޓޯކް ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުން ޕޯލް ލެމްބާޓު ވަކިވެއްޖެއެވެ.

ލެމްބާޓު ސްޓޯކް ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވިއިރު، އެ…

އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކުރިޔަސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ކޮންޓޭ

04 months ago

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކުރިޔަސް ކޯޗުކަމުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބިރު އެބައޮތްކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ހުރި އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފިއެވެ.

ފީފާއިން 24 ޓީމު ހިމެނޭ ގޮތަށް ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތް ބާއްވަނީ

04 months ago

ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތުގެ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެސް، 24 ޓީމު މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ފީފާއިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އުޅޭކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ…

ފަސޭހަކަމާއެކު މާސޭ ބަލިކޮށް އެތްލެޓިކޯއިން ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

04 months ago


ޔޫއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު އޮލިމްޕިކް މާސޭ ބަލިކޮށް އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމަށް ޑޮޓްމަންޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓުޝެލް ހަމަޖައްސައފި

04 months, 1 week ago

ފްރާންސްގެ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމަށް، ބޮރުޝިއާ ޑޮޓްމަންޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޓުޝެލް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް…

ޗެލްސީއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ ގެއްލިއްޖެ

04 months, 1 week agoއިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ، ޗެލްސީއަށް އަންނަ ސީޒަންގެ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ބާސާއިން ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެ

04 months, 1 week ago


ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާއިން ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާއަށް ރޭ ނިމުން އަތުވެއްޖެއެވެ.

ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލެވަންޓޭއާ ދެކޮޅަށް…

55 އަހަރަށްފަހު ހެމްބާގް ޖަރުމަން ލީގުން ރެލެގޭޓްވެ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ގޮސްފި

04 months, 1 week ago


ޖަރުމަން ލީގުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފައިވާ ހެމްބާގް 55 އަހަރަށްފަހުގައި ޖަރުމަން ލީގުން ރެލެގޭޓްވެއްޖެއެވެ.

ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށްފަހު…

ބާސާ ބޮޑު ރެކޯޑަކާ ދިމާއަށް، ސެވިއްޔާ އަތުން ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

04 months, 1 week ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާއާއި ވިޔަރެއާލްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ބަލިނުވެ ލީގު ނިންމާލުމުގެ ރެކޯޑާ ގާތަށް ބާސާ ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކޮށްފި، ޗެލްސީ އިތުރު ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް

04 months, 1 week ago


އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި، ރޭ ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމްއިން ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކުރިއިރު، ޗެލްސީއާއި ހަޑާސްފީލްޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެ ޗެލްސީ…

ސިޓީއަށް އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް

04 months, 1 week agoއިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެ، އިނގިރޭސި ލީގުގެ ތާރީޚުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ޓީމުގެ ރެކޯޑު…

ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅުމުގެ ސަބަބުން ފާގަސަން އިމަޖަންސީ ސާޖަރީއެއް ހަދައި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި

04 months 2 weeks ago


މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ސާ އަލެކްސް ފާގަސަންގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅުމުގެ ސަބަބުން އިމަޖަންސީ ސާޖަރީއެއް ހަދައި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›