ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ޔޫރޮޕާ ލީގު ފައިނަލް މެޗު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ސިމިއޯނީ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑް

04 months 3 weeks ago

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި، ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޢަމަލުތައް ގެންގުޅުނު ގޮތުން، އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ…

ރޭންޖާސްގެ ކޯޗުގެ މަޤާމަށް ޖެރާޑް ހަވާލުވެއްޖެ

04 months 3 weeks agoސްކޮޓްލޭންޑްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅެމުން އަންނަ ރޭންޖާސްގެ ކޯޗުކަމަށް ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑު ސްޓީވަން ޖެރާޑް ހަވާލުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ ސީޒަން ފެށިގެން…

އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ފައިނަލަށް

04 months 3 weeks ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާގެ މައްޗަށް އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން މޮޅުވެ ރެއާލް ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފައިނަލަށް

04 months 3 weeks ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ މައްޗަށް އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ފަހަތުން އަރައި ބަޔާން ބަލިކޮށް ރެއާލްއިން ފުރަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

05 months agoޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފުރަތަމަ ލެގު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލްގެ…

މަސީގެރައީސަަކަށް އަލުން ޢަބްދުﷲ ހޮވައި، އެ ޖަމިއްޔާގެ ދިގު ނަން ބަދަލުކޮށްފި

05 months ago


މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް (މަސީ) ގެ ނަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް އަށް ބަދަލުކުރަން…

އޭއެސް ރޯމާގެ ސްޕޮންސާއަކަށް ޤަަތަރު އެއާވޭސް ހަމަޖައްސައިފި

05 months ago

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާގެ ޖާޒީ ސްޕޮންސާއަކަށް ޤަތަރު އެއާވޭސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޤަތަރު އެއާވޭސްއާއެކު…

ޕީއެފްއޭގެ ޒުވާން މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ލިބުނީ ސާނޭއަށް

05 months ago


އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލާސް އެސޯސިއޭޝަން (ޕީއެފްއޭ) އިން ހޮވާ އިނގިރޭސި ލީގުތަކުގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު މެންޗެސްޓާ…

ލީގުގައި ބާކީ ހަތަރު މެޗު، ނަޕޯލީ ޔުވެންޓަސްއާ ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް

05 months ago


އިޓަލީ ލީގުގައި ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮތްއިރު، ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ ނަޕޯލީއިން ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް ޖެހި، އެ ލީގުގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެފްއޭއިން ހޮވާ އިނގިރޭސި ލީގުތަކުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ސަލާހު

05 months ago


އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލާސް އެސޯސިއޭޝަން (ޕީއެފްއޭ) އިން ހޮވާ އިނގިރޭސި ލީގުތަކުން އަހުރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު ލިވަޕޫލްގެ މުހައްމަދު…

ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް

05 months ago

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ބާސެލޯނާއިން ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

05 months ago

ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ބާސެލޯނާއިން ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ބާސެލޯނާއިން ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް…

ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ބާސެލޯނާއިން ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

05 months ago

ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ބާސެލޯނާއިން ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ބާސެލޯނާއިން ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް…

އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކުރުން ކޮންމެހެން ވެސް މުހިންމު، ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

05 months, 1 week ago

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ އެއްވެސް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުނުކޮށް ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ބޭނުންވާނެ ކްލަބެއް ނޫންކަމަށާއި އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކުރުން ޔުނައިޓެޑަށް…

މި ސީޒަން ނިމުމުން އާސެނަލް ދޫކޮށްލުމަށް ވެންގާ ނިންމައިފި

05 months, 1 week ago

އާސެނަލަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާދީފައިވާ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކްލަބްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިއެވެ.

އާސެނަލް ދޫކޮށްލަން…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›