ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

އީރާނުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިއަކު އިސްލާމީ ހަމަތަކާ ޚިލާފްވެގެން 1 އަަހަރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

01 yr 5 months ago

ޗައިނާގައި ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިލިއަރޑް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޮނުވި ޗައިނާގެ ބިލިއަރޑް ކުޅުންތެރިއަކު އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފްވުމުން 1 އަހަރު ދުވަހަށް…

ރޮނާލްޑޯ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ...؟

01 yr 3 months ago

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޕޯޗުގަލް ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނައުމަށްޓަކައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ރެކޯޑް ފީއެއް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވެފައިވާކަމުގައި…

ޔުސްރާ މަރްދިނީ- ބޯޓު ފެތުމުން 3 ގަޑިއިރު ފަތައި އެންމެން ސަލާމަތް ކުރުމަށްފަހު އޮލިމްޕިކްސްގައި ފަތަން

02 yrs, 1 month ago

ސީރިޔާއަށް އުފަން ޔުސްރާ މެރްދިނީ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުދޭން ޖެހުނީ މެދުތެރޭ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ޔޫރަަޕަށް ކުރި ދަތުރުގައި ދަތުރު ކުރި ޑިންގީ ފެތުމުން ޑިންގީ އާއި…

މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހަތަރުވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ

110 months, 1 week ago


ރިއަލްމެޑްރިޑްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން 4 ވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެއެވެ. އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ "ގާލް ފްރެންޑް"…

ޖިއްދާއަށް ވެލީގެ ޠޫފާން އަންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

02 yrs, 1 month ago

ސައުދިއަރަބިޔާގެ ޖިއްދާއަށް ވެލީގެ ޠޫފާން އަންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ޞިއްޙީ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެހެން ނުކުންނަން…

ރަހްމަތްތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަންދިއުން: ސަލާމަތްކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނެތް ބޮޑު ބިރެއް

02 yrs, 1 month ago

ރަޙްމަތްތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރަން ދިއުމަކީ އަދި ދަތުރުކުރުމަކީ ވަރަށް ޢާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ދަތުރުތަކުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.…

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައިކް އަތުލައި ކޯރަށް އެއްލާލައިފި

02 yrs 2 months ago

މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން މައިކް އަތުލުމަށްފަހު ކޯރަށް އެއްލާލައިފިއެވެ.

ޕޯޗްގަލްގެ މަންހާ ޓީވީން…

ލީގް ޗެމްޕިއަންކަމަށް އާސެނަލް އާއި މެން.ޔުނައިޓެޑަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެ – ހަޒާޑް

01 yr 9 months ago

މިސީޒަނުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި އާސެނަލް އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ނުހިމެނޭކަމަށް ވާދަވެރި ޗެލްސީގެ ނުރައްކާތެރި ފޯވާޑް…

އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބުމާއި އެކު ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ޤައުމަށް

01 yr 2 months ago

ޕޯޗުގަލްއާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ބެއިން ލިބުނުކަމުގެ ޚަބަރުލިބުމާއި އެކު އޭނާ އެނބުރި ޤައުމަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުން ސެރީނާ ނުފެނުނު ސަބަބަކީ މިއީ!..

01 yr 3 months ago

މިފަހަރުގެ ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގައި ދުނިޔޭގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށްވާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ނުފެނުމުން ގިނަބަޔަކު ދިޔައީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އޭނާ…

މެސީގެ ކައިވެނި ހަފްލާ ކުލަގަދަކޮށް ބާއްވައިފި

01 yr 2 months ago

އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މެސީގެ އަލަތު ކައިވެނި ކުލަގަދަ ހަފްލާއަކާއެކު އޭނާގެ އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ އާޖެންޓީނާގެ ރޮޒެރިއޯގައި ބާއްވައިފިއެވެ

ބާސެލޯނާއާއި…

ބޭލްގެ ދެލަނޑުން މޮޅުވެ ރެއާލް ތާވަލުގެ ކުރީގައި ހަމަޖެހިލައިފި

01 yr 10 months ago

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ވޭލްސްގެ ނުރައްކާތެރި ވިންގަ ގެރަތު ބޭލް ޖެހި ދެލަނޑާއި ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖެހި ލަނޑުން 3-0 އިން ލެގާނެސް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ކުރީގައި…

ފުޓްބޯޅަ އަކީ ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސް ނަތީޖާ ނިކުމެދާނެ ކުޅިވަރެއް: ރޮނާލްޑޯ

01 yr 2 months ago

ފުޓްބޯޅަ އަކީ ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސް ނަތީޖަ ނިކުމެދާނެ ކުޅިވަރެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ފުޓްބޯޅަ އަކީ ބައެއް ފަހަރު ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިލާންވެސް ޖެހޭ ކުޅިވަރެއްކަމުގައި…

ބާސާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން މެސީ ދެކޮޅެއް ނުހަދާ

01 yr 10 months ago


ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން މެސީ ދެކޮޅު ނުހަދާކަމަށް އެކްލަބުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ހަވާލާދީ ގޯލް.ކޮމްއިން ބުނެފިއެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގެ ހަބަރުތައް…

ރެކޯޑް އަގަކަށް ނޭމާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް

01 yr, 1 month ago

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއެއް ކަމުގައިވާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ބާސާއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބްރެޒެޒިލްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ނޭމާ ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވުމާގާތަށް…

 1 2 3 >  Last ›