ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ފްލޮރިޑާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގަ ބަޑި ޖެހުމުން 2 ޒުވާނަކު މަރުވެ 14 ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

02 yrs, 1 month ago

އެމެރިކާގެ ފްލޮރީޑާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ބަޑިޖެހުމުން 2 ޒުވާނަކު މަރުވެ 14 ޒުވާނަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިހަލާދީފައިވަނީ ރޭ މެންދަމުގެ…

ޔޫއެފާގެ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގެ އާ ގަވާއިދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗެއްގައި ބޭނުންކޮށްފި

01 yr 4 months ago

ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ޔޫއެފާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގެ އާ ގަވާއިދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަވެރި މެޗެއްގައި ބޭނުން ކޮށްފިއެވެ.

މިއީ…

ވިހި އަހަރަށް ފަހު، އެމްޓިޓީގެ ގޯލުން ފްރާންސް ފައިނަލަށް.

02 months, 1 week ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއިގާތަށް ފްރާންސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބަރގް ސްޓޭޑިއަމްގައި…

ޕޮގްބާގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްގެ އަގު ވެއްޓެން ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ: މޮރީނިއޯ

01 yr 7 months ago

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް މިފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް އިނގިރޭސި ކުލަބު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައި ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރ ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ރެކޯޑް އަގުވެއްޓެންވަރަށްގާތްވެއްޖެކަމަށް…

ޒިދާންއާއި ރޮނާލްޑޯ ރެއާލްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާމެދު މަސްވަރާކޮށްފި

01 yr ago

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކާމިޔާބު ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އާއި ރެއާލްގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މިއަދު މަސްވަރާގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިކަމަށް މީޑިއާ…

ފީފާއިން 24 ޓީމު ހިމެނޭ ގޮތަށް ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތް ބާއްވަނީ

04 months ago

ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތުގެ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނެސް، 24 ޓީމު މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ފީފާއިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އުޅޭކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ…

ކްރޮއޭޝިއާ ޓޭބަލްގެ އުހަށް.. އާޖެންޓީނާ ނޭވާ ހޮޅިއަށް..

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ގްރޫޕް ޑީގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކްރޮއޭޝިއާ ކާމިޔާބުކޮށް އާޖެންޓީނާ ނޭވާހޮޅިއަށް…

ކްލޯސާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

01 yr 10 months ago

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ތާރިހުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް އޮތް ޖަރުމަނުގެ ނުރައްކާތެރި ފޯވާޑް މިރްސްލާވް ކްލޯސާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއްޔެ އިއުލާން…

ލީގް ކަޕުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ކަޓައިފި

01 yr 10 months ago

އިނގިރޭސި ލީގް ކަޕުން މަޝްހޫރު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ދެވަނަ ބުރުން ޓައިފިއެވެ.


ލީގް ކަޕުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކެޓީ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް…

ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕްގެ ރަންބޫޓު މެސީއަށް

09 months 4 weeks ago

ޔޫރަޕް ލީގުތަކުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ރަންބޫޓު، ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލެއޮނަސް މެސީ ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފިއެވެ.

ބާސެލޯނާގައި ބޭއްވި…

އިރާގުގެ އެއާފޯސް އޭއެފްސީ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

01 yr 10 months ago

އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިރާގުގެ އެއާފޯސް ކްލަބުން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އޭޝިޔާގެ ކްލަބުތަކުގެ…

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބެންޖެހޭނީ ރޮނާލްޑޯއަށް – ފާގަސަން

01 yr 10 months ago

ފިފާއިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް މިއަހަރު ލިބެން ޖެހޭނީ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ކަމަށް ސަރ އަލެގްސް ފާގަސަން…

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ގްރިޒްމަން، މޮޅު ކޯޗަކީ ސިމިއޯނީ

01 yr 10 months ago

އެންމެފަހުގެ ސްޕެނިޝް ލީގާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް އެންޓޯނިއޯ ގްރިޒްމަންއަށް އަދި އެންމެ މޮޅު ކޯޗްގެ މަގާމް އެކްލަބުގެ…

ލިވަޕޫލް އާއި އާސެނަލް ކުއާާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

01 yr 10 months ago

އިނގިރޭސި ލީގް ކަޕް ކުއާޓާފައިނަލުން އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލް ޖާގަ ހޯދިއިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮސްޕާ ކަޓައިފިއެވެ.


ސައުދީ އަންހެނަކު ކާރު ދުއްވާތީ ކާރު އަންދާލުމުން އާ ކާރެއް ދީފި

02 months 2 weeks ago

ސައުދީ ސަރުކާރުން ދިން ހުއްދައިގެދަށުން ކާރު ދުއްވަންފެށި އަންހެނެއްގެ ކާރު 2 މީހަކު ވެގެން އަންދާލުމުން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކު އޭނާއަށް ކާރެއް ދީފިއެވެ.

 < 1 2 3 4 >  Last ›