ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ގްރީޒްމަން ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ..

01 yr 6 months ago

ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އިނގިރޭސި ކުލަބު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް…

ބޮޑު ތަފާތަކުން އަބަދު މޮޅުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެން ނުވާނެ – އެންރިކޭ

01 yr 10 months ago

ބާސެލޯނާ އަބަދު ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވާނެކަމަށް ސަޕޯޓަރުން އުއްމީދު ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް އެކްލަބުގެ ކޯޗް ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފިއެވެ.


އެންރިކޭ މިހެން ބުނެފައި…

މެސީ ފަހުވަގުތު ކާމިޔާބު ކުރި ޕެނަލްޓީއިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

01 yr 11 months ago

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިޔާ ކޮޅަށް މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބު ކުރި ޕެނަލްޓީއިން 3-2 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރެއާލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބޭލް އާކޮށްފި

01 yr 10 months ago

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވޭލްސްގެ ނުރައްކާތެރި ވިންގަރ ގެރަތު ބޭލް އެކްލަބުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް މަޑު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އިއްޔެ…

އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ދެ ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑް ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި.

01 yr 6 months ago

ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާ އެކު ސައުތުހެމްޓަން އަތުން 3-2އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިންޑިއާއަށް އަންނަނީ

01 yr 4 months ago

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއަށް ވަރަށް އަވަހަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ބުނީ އިންޑިއާއަށް…

ދަނޑުމަތީގައި ލިބުނު އަނިޔާއެއްގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކީޕަރެއް މަރުވެއްޖެ

011 months, 1 week agoއިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ގޯލްކީޕަރަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ގޯލް ކީޕަރު މަރުވެފައިވަނީ…

ކްޓީނިއޯގެ ގޯލުން ބްރެޒިލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑުން ހިފަހައްޓައިފި.

03 months ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ގޯލު 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކުޓީނިއޯ އެވެ.…

ރެއާލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒްކުއެޒް އާކޮށްފި

01 yr 10 months ago

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ އުއްމީދީ ވިންގަރ ލޫކަސް ވަޒްކުއޭޒް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކްލަބަށް ކުޅެން އެއްބަސްވެ އިއްޔެ ކޮންޓްރެކްޓް…

ފަހަތުން އަރައި ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް ރެއާލްއިން މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި

01 yr 6 months ago

ފަހަތުން އަރައި 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ވިޔަރެއާލްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމުން ލިބުނު…

ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ކާރިއަސްއަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް، އިނގިރޭސި ފުލުހުން ދަނީ މައްސަލަ ބަލަމުން

03 months 3 weeks ago


މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި ލޮރިސް ކާރިއަސްއަށް މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ…

އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ބްރައިނާއަށް "އުސެން ބޯލްޓް" ގެ ލަގަބު ލިބިއްޖެ

01 yr 5 months ago

ޖަމައިކާއަށް އުފަން، އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ބްރައިނާ ލައިސްޓަން، "އުސެން ބޯލްޓް" ގެ ލަގަބު ހޯދައިފިއެވެ.

ޔޫކޭ ޑެއިލީމެއިލް ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި…

ގްރޫޕް ޑީ އިން ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންއަށް ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އާޖެންޓީނާ..

02 months 3 weeks ago

ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ތައްޠަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާުގެ ގްރޫޕް ޑީ އިން ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންއަށް ކްރިއޭޝިއާ އާއި އާޖެންޓީނާ ހިނގައްޖެއެވެ.

މިރޭ…

ފްރާންސުން އާޖެންޓީނާ ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު، ކްއާޓަރގެ ފުރަތަމަ ޖާގައަށް..

02 months 3 weeks ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ރައުންޑް އޮފް ސިކްސްޓީންގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފްރާންސް ކާމިޔާބުކޮށް ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާ އާވާދަކޮށް…

ބުންޑަސްލީގުގެ މެޗުތަކުގައި އިންސާފުކުރާ އަންހެން ފުރަތަމަ ރެފްރީގެ ޝަރަފް ބަބިއާނާ ހޯދައިފި

01 yr 4 months ago

ބުންޑަސްލީގުގެ މެޗުތަކުގައި އިންސާފުކުރާ އަންހެން ފުރަތަމަ ރެފްރީގެ ޝަރަފް ބަބިއާނާ ސްޓެއިންހަވްސް ހޯދައިފިއެވެ.

ޢުމުރުން 38 އަހަރުގެ ބަބިއާނާ އަކީ ފުލުސް…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›