ޖިއްދާއަށް ވެލީގެ ޠޫފާން އަންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޖިއްދާއަށް ވެލީގެ ޠޫފާން އަންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ސައުދިއަރަބިޔާގެ ޖިއްދާއަށް ވެލީގެ ޠޫފާން އަންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ޞިއްޙީ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެހެން ނުކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ގެއިން ނުނުކުތުމަށެވެ. އަދި މަޖުބޫރުވެގެން ނުކުތް ނަމަވެސް ޞިއްޙީ މާސްކް އަޅައިގެން ނުކުތުމަށެވެ.

ވެލީގެ ޠޫފާންތަކާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްތައްވެސް ވަނީ ކުއްލި ޙާލަތަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް