ދަރިން ގިނަވުމުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފި

ދަރިން ގިނަވުމުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މައިންނަށް 3،000 ރުފިޔާ އާއި 4،000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފިއެވެ.

ލިޓަސް އިން ބުނީ މިޕްރަމޯޝަނުގެ ތެރެއިން ސައިކަލް އަގު އަދާކޮށްފައި ގަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ކްރެޑިޓަށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚާއްޞަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ މައިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރަމޯޝަނެއް. އެހެންވެ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި 3 ދަރިންނަށްވުރެ މަދުން ދަރިން ތިބި ނަމަ 3،000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ. 4 ދަރިންނަށްވުރެ ގިނަ ދަރިން ތިބިނަމަ 4،000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ."

މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ޑިސްކައުންޓް ދެނީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބޭ އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ލިޓަސް އިން ބުނީ މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުދިންގެ އައިޑީ ކާޑު ނުވަތަ އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ސައިކަލު ނަގާ ފަރާތަކީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ކަމަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް