ޗައިނާގެ މަސާޖް ޕާލަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، 18 މީހުން އަނދައި 18 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ.

ޗައިނާގެ މަސާޖް ޕާލަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، 18 މީހުން އަނދައި 18 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ.


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ޗައިނާގެ މަސާޖްޕާލަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން 18 މީހުން އަނދައި 18 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ޒީޖިއާން ޕްރޮވިނސުގައި އިއްޔެ ހަވީރު 6:30 ހައިއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވައިލެވުނީ 2 ގަޑިއެއްހާއިރުންނެވެ.

ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާލިބުނީ އަލިފާނުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުޑަދޮރުތަކުން ބޭރަށް ފުންމާލުމުންނެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް