ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (އިޢްލާން)

ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (އިޢްލާން)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ

ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0479 ‍‍ސީ) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 2016 ޑިސެމްބަރ 01 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުން ގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ މިކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ މިއަދުންފެށިގެން 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7777595 ނަންބަރ ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢޮލާން ކުރީމެވެ.

07 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު