ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ

ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2014/ 0108-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 18 ޑިސެމްބަު 2016 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ، ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ، މިއަދުން ފެށިގެން 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ، ޝަފީގް އެންޑް މަސްތޫރު އެލް،އެލް،ޕީ ނަންބަރ 334560 (ނަދީމް އިބްރާހީމް) އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢަންމުކޮށް އަންގާ ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

20 ފެބްރުއަރީ 2017

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް