ރެޑް ފައިން ކަރޕެންޓްރީ (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

ރެޑް ފައިން ކަރޕެންޓްރީ (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

މިކަރޕެންޓްރީ އަށް ތިރީގައިވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

މަގާމް: ކާޕެންޓަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު: 5

މަގާމް: މަސައްކަތު
ބޭނުންވާ އަދަދު: 5

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: އަސާސީ ތައުލީމަށް ލިޔަންކިޔަންދަތުމާއެކު، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގަ އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގަ ވުން.

މުސާރަ: 6000 ‍އާއި 8000 އާއިދެމެދު

ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތްތަކުން 1 އޭޕްރީލް 2017 ގެ ކުރިން ސީވީ އަދި ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހެޅުމަށް އެދެމެވެ.

މޯބައިލް: 9937774


ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް