ތައިލެންޑްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަޒީފާ ހޯދަން ގިނަ އަދަދެއްގެ "ލޭޑީ ބޯއިން" ކުރިމަތިލައިފި

ތައިލެންޑްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަޒީފާ ހޯދަން ގިނަ އަދަދެއްގެ "ލޭޑީ ބޯއިން" ކުރިމަތިލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

ތައިލަންޑްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަޒީފާ ހޯދަން އެތައް ހާސް "ލޭޑީ ބޯއިން" (ޖިންސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަންހެނުން) ކުރިމަތިލައިފިއެވެ.

ތައިލަންޑުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް މިއަހަރު އެއް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެއްދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި މިލިޓަރީ، ނޭވީ، އެއާފޯސް އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ތައިލަންދުގެ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މިފަދަ އަންހެނުން ގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް