ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ބަހައްޓައިގެން ދޫނިދޫ ޖަލުން އެމަނިކުފާނު މާލެ ގެނައީ މެންދުރު 1:05 ހައި އިރުއެވެ.

ހައިކޯޓޫގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މެންދުރު 1:45 ގައެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވަކީލުން މިހާރު ވަނީ ޝަރީއަތަށް ވަދެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައިކޯޓަށް ގެންދެވުނުއިރު އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ބައަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުން އެންމެ ކައިރިއަށް ދެވޭ ސަރަހައްދަށްއެއްވެފައެވެ. ފުލުހުން ގެންދަނީ ރައްޔިތުން ދުރަށް ޖައްސަމުންނެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް