ނ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާރޓު ނެރެފި

ނ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާރޓު ނެރެފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ނ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލާރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީހުން) މިރޭ ނެރުނު ޔެލޯ އެލާރޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ނ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި ގަޑިއަކު 30 މޭލާއި 40 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ޔެލޯ އެލާރޓް ނެރެފައިވަނީ މިރޭ 19:30 ން 22:30 އަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ