މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހަތަރުވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ

މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހަތަރުވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު


ރިއަލްމެޑްރިޑްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް ކައިވެނީގެ ބޭރުން 4 ވަނަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެއެވެ. އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ "ގާލް ފްރެންޑް" އާ ދަރިފުޅުގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.މީގެ ކުރިން އޭނާއަށް ވަނީ ކައިވެނީގެ ބޭރުން 3 ކުދިން ލިބިފައެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށްfootball 2017-11-13 14:38:40

hus kharaan Dharin mulhinves rahmedah


އަބްދުއްލަތީފް