އެސްޓަރސްއިން އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެފަހުގެ އައިފޯނު ވިއްކަން ފަށައިފި

އެސްޓަރސްއިން އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެފަހުގެ އައިފޯނު ވިއްކަން ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

އެސްޓަރސްއިން އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންމެފަހުގެ އައިފޯނު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ މުދާ ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަމުން އަންނަ އެސްޓަރސް އިން އައިފޯނު އެކްސްގެ 64 ޖީބީގެ ފޯނެއް 22،850ރ. އަށް ވިއްކާ އިރު، 256 ޖީބީގެ ފޯނެއް ވިއްކަނީ 26،450ރ. އަށެވެ.

އެ ފިހާރައިން އެޕަލް އައި ފޯނު އިންސްޓޯލްމެންޓަށްވެސް ދޫކުރާކަމަށް އެސްޓަރސް އިން ބުނެއެވެ.

އެސްޓަރސް އިން ވިއްކާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޓީވީ، ބެޑްރޫމް ސެޓް، ލެޕްޓޮޕް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. އަދި ދުރާލާ އޯޑަރު ދިނުމުން މިތަކެތި ގެޔަށް ގެނެސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް އެ ފިހާރައިން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް