އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އާމިނަތު ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭ 12:00 ގަ

އާމިނަތު ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭ 12:00 ގަ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

އއ. ރަސްދޫ، މަދުރަސާދޮށުގެ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ (81އ)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭ 12:00 ގައި އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު