ފާޠިމަދު އަފްޝީންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު

ފާޠިމަދު އަފްޝީންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

އަތިރީއާގެ/ ސ.ހިތަދޫ ފާޠިމަދު އަފްޝީން (29 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު