އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ (ސަރަނގު އަޙްމަދު)ގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު

އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ (ސަރަނގު އަޙްމަދު)ގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު


ލ. ގަމު މަތިމަރދޫ، އަޒުމް، އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ (ސަރަނގު އަޙްމަދު) (74އ)ގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު މިރޭގެ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ލ. ގަން މަސްޖިދުއްތައުބާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް