ސައުދިއަރަބިޔާފަދައިން އިސްލާމް ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރި އެއްވެސް ޤައުމެއް ނެތް ކަމަށް ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވާ ވީޑިއޯއެއް ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ޢާންމުކުރައްވައިފި

ސައުދިއަރަބިޔާފަދައިން އިސްލާމް ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރި އެއްވެސް ޤައުމެއް ނެތް ކަމަށް ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވާ ވީޑިއޯއެއް ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ޢާންމުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ސައުދިއަރަބިޔާފަދައިން އިސްލާމް ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރި އެއްވެސް ޤައުމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޙަރަމްފުޅު މަތިވެރިކުރުމަށާއި އިސްލާމް ދީން މަތިވެރިކުރުމަށް ސައުދިއަރަބިޔާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އައިޔޫއެމްގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ތައުރީފް ކުރައްވާ ވީޑިއޯ އެއް ޢާންމުކޮށްފިއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމްގެ މި ވީޑިއޯ ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ "ސައުދީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހްމާނުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަކުން" ނެވެ.

މިފަދަ ޝަރަފެއް ޑރ. ޝަހީމަށް ލިބިވަޑައިގަތުމުން އަދި ރާއްޖެއަށް މިފަދަ ޝަރަފެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުން އެކަމަށްޓަކައި މިއަދުނޫހުން ޑރ. ޝަހީމަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އަރިސްކުރަމެވެ.


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް