އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މަނިކު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު

އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މަނިކު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ސ.މަރަދޫ / ސްޓްރޯބެރީގެ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މަނިކު (84 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު