ޢާއިޝަތު ޢިބްރާހީމް (ޢާއިޝަތު ދިޔެ) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިރޭ 20:30 ގައި

ޢާއިޝަތު ޢިބްރާހީމް (ޢާއިޝަތު ދިޔެ) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިރޭ 20:30 ގައި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

މިދިލިމާާގެ / ގއ.ކޮލަމާފުށި ޢާއިޝަތު ޢިބްރާހީމް (ޢާއިޝަތު ދިޔެ 80 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިރޭ 20:30 ގައި އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު