ލޯބިވާނަމަ ފިރިމީހާ އުޅޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާނެ ‍- ލޯބިވާ ފިރިއަކު ނަމަ ރީތިކޮށް ޖަވާބުވެސް ދޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް

ލޯބިވާނަމަ ފިރިމީހާ އުޅޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާނެ ‍- ލޯބިވާ ފިރިއަކު ނަމަ ރީތިކޮށް ޖަވާބުވެސް ދޭނެ: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

"ލޯބިވާނަމަ ތިއަ ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ސާފުކުރާނެ. އަދި ރީތިކޮށް ޖަވާބުވެސް ދޭނެ. ފިރި މީހާ ވިޔަސް ގޯސް މަގަކުން ދާނަމަ ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަކީ އަނބިމީހާގެ ޒިންމާއެއް." ކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. އިޔާޟް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ފިރިމީހާ އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބެލުމަކީ އަނބިމީހާ ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއްތޯ؟ އަދި ކުރާ ކަމެއް، ދިއަތަނެއް އަހައިލީމަ އަނބިމީހާ އާ ދިމާއަށް ވަރަށް ހަޑިހުތުރުބަހުން އެއްޗެތި ކިޔައި އެހެން ނުކިޔާށޭ ބުނީމަ ބުނަނީ މިއީ ފިރިމީހޭ ވިއްޔާ ކިޔޭނެއޭ. މިފަދަ ފިރިއަކާއެކީ އުޅުންތޯ ރަނގަޅީ؟" މީހަކު ކޮށްފައިވާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށްMariyam saadhaa 2018-06-13 00:36:30

Anbimeehaadhekeloabi vaanama anbimeehaa faleehathen nukuraane adulaen nuhadhaane anbimeehaa ah ithubaarukuraane


އަބްދުއްލަތީފް