ތާޖް މަހަލްގެ ހުޅަނގު ދޮރާށި ބަންދުކޮށް ގެއްލުންތަކެއް ދީފި - ތާޖްމަހަލް ތަޅާނުލާ ހިންދޫން މައިތިރިވާނެތަ؟

ތާޖް މަހަލްގެ ހުޅަނގު ދޮރާށި ބަންދުކޮށް ގެއްލުންތަކެއް ދީފި - ތާޖްމަހަލް ތަޅާނުލާ ހިންދޫން މައިތިރިވާނެތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ދުނިޔޭގެ 7 އަޖައިބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތާޖްމަހަލްގެ ހުޅަނގު ދޮރާށި ބަންދުކޮށް ދޮރާށްޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފިއެވެ.ތާޖްމަހަލަކީ ޔުނެސްކޯ އިން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވެފައި އަދި އެތަނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބެމުންދާ ތަނެއް ނަމަވެސް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދު (ވީއެޗްޕީ) ގެ އެކްޓިވިސްޓުން ދޮރާށްޓަށް ގެއްލުންތައް ދިން އިރުވެސް ފުލުހުން އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.އިންޑިއާ އިން އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ނައްތައިލުމަށް ހިންދޫން ގެންދަނީ ތަފާތު ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. ތާޖް މަހަލް ނައްތައިލުމަކީވެސް ހިންދޫންގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް