ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމްއަށް

ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމްއަށް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ރަޝިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ޕެނަމާ އާވާދަކޮށް ބެލްޖިއަމްއިން ކާނިޔާބުކުރީ 3:0 ންނެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ހާފު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ޖެހިފައިވާ ނުވާއިރު، ހުރިހާ ގޯލެއްވެސް ފެނިފައިވަނީ ފަހުހާފުގައެވެ.

ފުރަތަމަ ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ 47 ވަނަ މިނެޓުގައި މެރޓަންސް އެވެ. އަދި އަނެއް ދެގޯލަކީ ލުކާކޫ ޖަހއިދިން ދެ ގޯލެވެ. އޭނާ މި ދެގޯލު ޖަހާފައިވަނީ 69 ވަނަ މިނެޓާއި 75 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

މި މެޗުގައި ޕެނަމާއިންވެސްވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއްދައްކާ ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިރޭ 11 ޖަހާއިރުވެސް ކުޅޭނީ ގްރޫޕް ޖީގެ މެޗެކެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިންގްލެންޑާއި ޓިއުނީޝިއާއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް