ހުކުރަށް ތިބާ ހަމަލާދީ 29 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައި 40 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ހުކުރަށް ތިބާ ހަމަލާދީ 29 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލައި 40 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިރުމަތީ ސަހައްދެއްގެ މިސްކިތެއްގައި މިއަދު ހުކުރަށް ތިބާ ހަމަލާދީ 29 އަށްވުރެ މީހުން މަރާލައި 40 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ސިފައިން ބުނެފައިވަނީ ޚަވާޖާ ހަސަން މިސްކިތުގައި 100 ވަރަކަށް މީހުން ހުކުރަށް ގޮސް ތިއްބައި ބައަކު ވަދެ ރަައިފަލްތަކުން ހަމަލާ ދޭން ފެށީ ކަމަށެވެ. ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް ހަށިގަނޑު ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާދިން މީހުން މަރިވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހާދިސާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ޖަމާއަތަކުން އަދި އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް