ވީޑިއޯ: ރޭ މިނާއަށް ވަރަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަކުރި

ވީޑިއޯ: ރޭ މިނާއަށް ވަރަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަކުރި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގައި އެވަނީ ރޭ މިނާއަށް ވަރަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަކުރަމުންދިއައިރު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ ކޮޅެކެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު